MgrNatalia Potera

Biogram

Natalia Potera – Absolwentka stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM; obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UAM w Poznaniu; naukowo zajmująca się tematyką Bliskiego Wschodu oraz Azji, ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Turcji. W swoich badaniach zajmuje się głównie transformacją ustrojową, jak również problematyką migracji i jej wpływem na strategie bezpieczeństwa narodowego poszczególnych państw. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Analityk oraz Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej grupy Defence24 http://www.Defence24.pl.

Publikacje

 • Potera, N. (2019). Czy wymuszone partnerstwo może stanowić klucz do sukcesu? O relacjach Turcja–UE w dobie kryzysu migracyjnego. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, (19-20), 221-233.
 • Potera, N. (2020). Od kemalizmu do erdoganizmu–laicko-świecki model nowoczesnej Turcji. Alcumena. Pismo Interdyscyplinarne, (1 (1)).
 • Potera, N. (2021). Polish-Turkish relations under the rule of Law and Justice Party, W: Proceedings Book vol 3; Middle East International Conference on Contemporary Scientific Studies – V. ISBN - 978-625-7898-38-6
 • Potera, N. (2021). Republika Turcji wobec pandemii COVID-19, W: Unilateralny i multilateralny wymiar polityk zdrowotnych państw w warunkach globalnej pandemii SARS-CoV-2 (red.) P. Baranowski, J. Kardaś, A. Pohl, M. Spychała-Kij
 • Potera, N. (2022). Wpływ strachu na postrzeganie praw człowieka w Polsce w dobie pandemii COVID-19, W: Instrukcja obsługi strachu. O możliwych perspektywach opisu pewnego fenomenu (red.) Ł. Scheffs, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, s. 239
 • Potera, N. (2022). New European Strategy for the Indo-Pacific Region. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, 76, 263-278.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 • Migracje
 • Geopolityka
 • Transformacja ustrojowa
 • Republika Turcji
 • Republika Korei

Dydaktyka

 • Geopolitics
 • Political and Economic Geography
 • Bliski Wschód w gospodarce międzynarodowej
 • Azja Wschodnia i Południowa w stosunkach międzynarodowych

Zainteresowania

 • Nauka jezyków obcych
 • Podróże
 • Sport
 • Muzyka klasyczna