DrJarosław Kardaś

Biogram

Doktor w zakresie nauk o polityce i administracji, absolwent politologii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik wielu konferencji oraz autor kilkunastu publikacji naukowych poświęconych procesom zachodzącym na obszarze byłego ZSRR. Dydaktyk z zakresu bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowym w regionie Kaukazu Południowego i Północnego oraz zarządzania kryzysowego. Autor monografii „Federacja Rosyjska wobec północnokaukaskiego terroryzmu”, a także współredaktor dwóch monografii „Kryzysy współczesnego świata. Różne ujęcia problemów globalnych i regionalnych” i „Wyzwania dla świata XXI w. Wybrane kryzysy globalne i lokalne”. Wykonawca w ramach poll-team w grancie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki: „Unia Europejska wobec Azji Środkowej - uwarunkowania regionalne i międzynarodowe”.

Publikacje

Autorstwo monografii:

 • „Federacja Rosyjska wobec północnokaukaskiego terroryzmu”, Poznań 2019

Współredakcja monografii:

 • „Kryzysy współczesnego świata. Różne ujęcia problemów globalnych i regionalnych”, red. J. Kardaś, M. Pazdej, Ł. Stachowiak, E. Stępa, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018
 • „Wyzwania dla świata XXI w. Wybrane kryzysy globalne i lokalne”, red. J. Kardaś, F. Kowalska, M. Pazdej, E. Stępa, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2019

Publikacje naukowe w pracach zbiorowych oraz czasopismach naukowych:

 • „South Caucasus in the foreign policy of the Russian Federation. Do doctrinal assumptions translate into reality?”, w: „Przegląd Strategiczny” Rok VI, Numer 9, 2016
 • „Zmierzch czy już noc Emiratu Kaukaskiego?”, w: „Nowy Prometeusz”, Numer 10, 2016
 • „Podobieństwa i różnice w zwalczaniu bojowników kaukaskich w okresie sprawowania władzy przez Borysa Jelcyna i Władimira Putina w Federacji Rosyjskiej”, w: „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1, 2017
 • „Federacja Rosyjska, a procesy integracyjne na obszarze Azji Centralnej. Rola destabilizacyjna czy integrująca?”, w: „Unia Europejska wobec Azji Centralnej. Uwarunkowania regionalne i międzynarodowe”, red. T. Wallas, R. Fiedler, Poznań 2016
 • „Aneksja Krymu – wyzwanie dla bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej?”, w: „Europa i Unia Europejska w czasach kryzysu. Wybrane aspekty”, red. A. Stelmach, M. Skarżyński, Poznań 2017
 • „Zmiany konstytucyjne w państwach Kaukazu Południowego w latach 2009-2017”, w: „Polityka i kultura w warunkach ponowoczesności. Tom II”, red. A. Stelmach, M. Lorenc, M. Łukaszewski, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018
 • „Czy Federacja Rosyjska to pozorny gwarant bezpieczeństwa Armenii?”, „Nowy Prometeusz”, numer 11, 2018
 • „The unfreezing of the Nagorno-Karabakh conflict through changes to Azerbaijan’s security Policy”, „Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM”, nr 16, jesień-zima 2018
 • „Wpływ czynnika rosyjskiego w polityce energetycznej Unii Europejskiej wobec Turkmenistanu” w: „Relacje Unii Europejskiej z Azją Centralną. Uwarunkowania, wyzwania, efekty”, red. T. Wallas, R. Fiedler, Poznań 2018
 • „Wykorzystanie bezzałogowców w konflikcie na wschodzie Ukrainy” (współautorstwo), w: „Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa. Wybrane aspekty”, red. R. Kamprowski, M. Skarżyński, Poznań 2019
 • „Wykorzystanie dronów w walce z zanieczyszczeniami powietrza w Polsce” (współautorstwo), w: „Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa. Teoria i praktyka”, red. R. Kamprowski, M. Skarżyński, Poznań 2020

Nauka

Obszary zainteresowań badawczych:

 • stosunki międzynarodowe na obszarze byłego ZSRR (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Kaukazu Południowego)
 • bezpieczeństwo wewnętrzne państw z obszaru byłego ZSRR
 • ustroje polityczne państw z obszaru byłego ZSRR
 • współczesne konflikty międzynarodowe
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych

Uczestnictwo w projektach badawczych:

- wykonawca w ramach poll-team w grancie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki: „Unia Europejska wobec Azji Środkowej - uwarunkowania regionalne i międzynarodowe”.

- członek zespołu realizującego projekt finansowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w ramach konkursu w zakresie badań nad COVID-19) „Polityki zdrowotne w dobie pandemii COVID-19: od współpracy do rywalizacji międzynarodowej”

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • „Kaukaz Południowy i Północny - problemy i wyzwania dla regionu”
  • „Międzynarodowe stosunki polityczne”
  • „Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych”
  • „Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych”
  • „Prawo konsularne”
  • „Podstawy marketingu”
  • „Marketing społeczny”

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 • Internetowe dziennikarstwo sportowe
 • Festiwale i koncerty
 • Książki i filmy kryminalne