We wtorek, 10 maja, Biuro Obsługi Wydziału będzie czynne od 11.00.

Godziny pracy Biura Obsługi Studentów WNPID:

 • poniedziałek: 9:00-17:00
 • wtorek - piątek: 9:00 - 15:00
 • sobota: 8:00 - 14:00
 • inż.

  Marta Jankowiak

  Prowadzi następujące rodzaje studiów:

  • Stosunki międzynarodowe – stacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie.
  • Stosunki międzynarodowe – stacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie;
  • Stosunki międzynarodowe w języku angielskim– stacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie;
  • Nowe media w komunikacji – stacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie;
  • Bezpieczeństwo narodowe – niestacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie;
  • Nowe media w komunikacji – niestacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie;

  adres e-mail: marta.jankowiak@amu.edu.pl

  tel. 61 829 6514

 • mgr

  Karolina Dobrowolska-Stasik

  Prowadzi następujące rodzaje studiów:

  • Zarządzanie państwem – stacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie;
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna –niestacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie
  • Politologia – stacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie;
  • Politologia – niestacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie;
  • Politologia – stacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie;
  • Politologia – niestacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie.

  adres e-mail: karolina.dobrowolska@amu.edu.pl

  tel. 61 829 6521

 • mgr inż.

  Szymon Garbarek

  informatyk, specjalista ds. systemu USOS

  adres e-mail: szymon.garbarek@amu.edu.pl

  tel. 61 829 6550

 • mgr

  Ilona Hofman

  Prowadzi następujące rodzaje studiów:

  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – stacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie;
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – niestacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie;

  adres e-mail: ilona.hofman@amu.edu.pl

  tel. 61 829 6515

 • mgr

  Aldona Mizera

  pracownik sekcji ds. obsługi studentów – sprawy socjalno-bytowe studentów Wydziału.

  adres e-mail: aldona.mizera@amu.edu.pl

  tel. 61 829 6522

 • mgr

  Agata Sierchuła

  Prowadzi następujące rodzaje studiów:

  • Bezpieczeństwo narodowe – stacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie;
  • Bezpieczeństwo narodowe – niestacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie.
  • Produkcja audiowizualna - stacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie.

  adres e-mail: agata.sierchula@amu.edu.pl

  tel. 61 829 6520

 • mgr

  Marta Szmytkowska

  Prowadzi następujące rodzaje studiów:

  • Bezpieczeństwo narodowe – stacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie;
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – stacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie;
  • Stosunki międzynarodowe – niestacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie;
  • Stosunki międzynarodowe w języku angielskim– stacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie;
  • Stosunki międzynarodowe – niestacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie.

  adres e-mail: marta.szmytkowska@amu.edu.pl

  tel. 61 829 6516

 • Sylwia Wajszczuk

  Pracownik sekretariatu

  e-mail: sylwia.wajszczuk@amu.edu.pl

  tel. 61 829 6527