Obszary naukowe, którymi zajmują się pracownicy Zakładu:

 • Rola Niemiec w procesach rozwojowych Europy w XX i XXI w.
 • Szczegółowe problemy badawcze podejmowane przez poszczególnych pracowników dotyczyły następujących tematów:
 • Polityka zagraniczna Niemiec w XX i XXI wieku
 • Stosunki polsko-niemieckie w XX i XXI w.
 • Integracja europejska
 • Rola Niemiec i Polski w procesie integracji europejskiej
 • Migracje w Europie

Najważniejsze zakładowe publikacje:

 • B.Koszel, Nierówne partnerstwo? Niemcy i Francja w Unii Europejskiej (1993-2013), Piła 2013, ,Wyd. PWSZ Piła
 • Franzke/B. Koszel, A. Kinyakin, Die Kooperation zwischen der EU und Russland, Potsdam 2013, WeltTrends Verlag
 • Franzke/B.Koszel/A.Sakson, Drogi wyjścia z kryzysu. Perspektywa polska i niemiecka. Wege aus der Krise. Polnische und deutsche Standpunkt zur europäischen Union, Poznań 2013, Wyd. WNPID UAM
 • Franzke, B.Koszel and A.Kinyakin (Eds.), The European Union and Russia.Causes of the Crisis and Potential for Cooperation, Verlag WeltTrends, Potsdam 2016
 • Barabasz, M. B. Koszel, M. Księżniakiewicz Przywództwo Niemiec i Francji w Unii Europejskiej w XXI w. Problemy i wyzwania, , Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2016
 • Sakson, Von Memel bis Allenstein. Die heutige Bewohner des ehemaligen Ostpreussens: Memelland, Kaliningrader Gebiet, Ermland und Masuren. Teil (tom) 1 (524 ss.), Teil (tom) 2 (643 ss.). Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2016
 • Jochen Franzke, Bogdan Koszel und Andrzej Sakson (Hrsg.) Migrationspolitik in der europäischen Flüchtlingskrise Herausforderungen und Lösungsansätze in Deutschland und Polen, Verlag WeltTrends, Potsdam 2017
 • Adam Barabasz, Polska wobec zachodnioeuropejskich procesów integracyjnych po II wojnie światowej (do 1989 r.),Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018
 • Bogdan Koszel, Rola Niemiec w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej w XXI wieku, Poznań 2019, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
 • Andrzej Sakson, Nowe społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnych (1945-2020). Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM. Poznań 2020
 • Jadwiga Kiwerska, - Przez Budapeszt, Pragę i Warszawę na Zachód. Ucieczki Niemców z NRD w 1989 r.,Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, Poznań 2020
 • Jadwiga Kiwerska, Sojusz w kryzysie. Prezydentura Donalda Trumpa i relacje transatlantyckie, Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, Poznań 2021

Współpraca z instytucjami w kraju i za granicą:

 • Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu w Poczdamie
 • Uniwersytet Przyjaźni Narodów Moskwie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

Konferencje naukowe organizowane przez Zakład:

 • Frankfurt/Oder-Słubice, 9 IX 2007, Die Polen und Deutschen im gemeinsamen Europa, Viadrina-Universität-Universität Potsdam- Zakład Badań NiemcoznawczychBerlin,14-15 XI, 2008 konferencja nt. Deutsch-polnische Annaherungen.Die Buergerinitiativen, organizatorzy: Universitaet Potsdam, Polski Instytut Kultury,Zaklad badań Niemcoznawczych
 • Mikuszewo k. Poznania, 17-19.05. 2009, konferencja nt. Polityka wschodnia Unii Europejskiej, organizatorzy: Zakład Badań Niemcoznawczych, Universität Potsdam,
 • Poznań, 20.10. 2011 POLSKA RZĄDZI  EUROPĄ. Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, Poznań, Zakład Badań Niecoznawczych, Fundacja Róży Luksemburg (przedstawicielstwo w Warszawie), Instytut Zachodni w Poznaniu, Wirtschafts-und Sozialwissenschaftliche  Fakultät der Universität Potsdam, Redakcja  „WeltTrends”
 • Poczdam, 25.11- 26.11.2011, Europa in der Euro-Krise: Solidarität oder Zerfall?, org. Zakład Badań Niemcoznawczych WNPiD UAM/Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Potsdam
 • Poczdam, 10-12.10.2012, Hegemonie und Multipolarität.Weltordnungen im 21.Jahhundert, org. Rosa-Luxemburg-Stiftung, Zakład Badań Niemcoznawczych
 • Poznań, 13.06.2013,Niemcy przed wyborami do Bundestagu 2013: Programy, kampanie, prognozy, Instytut Zachodni, Universität Potsdam, Zakład Badań Niemcoznawczych UAM,
 • Piła, 20-21.11.2014, Społeczne oblicza Europy XXI wieku, org. PWSZ Piła, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytet w  Poczdamie, UAM (ZBN) w Poznaniu i Fundacja Róży Luksemburg
 • Poczdam, 30.01. 2015, Uniwersytet Poczdam, WNPiD UAM (ZBN), Konsequenzen des Ukrainienkonflikts für die europäische Sicherheit
 • Poczdam, 18.08-21.08.2015 Uniwersytet Poczdam, Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, WNPiD UAM (ZBN), Russland und die Europäische Union. Krisenursachen und Kooperationswege“,
 • Poznań, 20-21.10.2016, Unia Europejska w obliczu strategicznych wyzwań . Quo vadis, Europo ? O przyszłości UE z różnych perspektyw, org. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, WNPiD UAM (ZBN), Instytut Zachodni,
 • Poczdam, 28.10. 2016, Migrationspolitik in der europäischen Flüchtlingskrise. Herausforderungen, Probleme und Lösungsansätze im deutsch-polnischen Vergleich Org. Uniwersytet w Poczdamie, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (ZBN),
 • Moskwa, 2-3.11.2017, Russia and the UE in changing World: cooperation or competition, org. WNPiD UAM (ZBN), Universität Potsdam, People’s Russian-Friendship University
 • Międzynarodowa konferencja Nowe wymiary bezpieczeństwa europejskiego w XXI w. Aspekty polityczno-wojskowe, gospodarcze i społeczne, Poznań UAM 18.- 19.10. 2018
 • Międzynarodowa konferencja, Jenseits der Konfrontation.Für eine Neugestaltung der Beziehungen zwischen der EU und Russland, org. WeltTrends. Institut für Interantionale Politik, ZBN WNPiD UAM, Rosa Luxemburg Stiftung, 3.11.2018 Poczdam

Pracownicy Zakładu: