Prof. dr hab.Radosław Fiedler

Kierownik Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych, profesor

pbn_logo

Biogram

Prof. zw., kierownik Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych, Kierownik Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, stypendysta programu im. Bekkera, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w Arnold A. Saltzman Institute of War and Peace Studies Columbia University w Nowym Jorku. Popularyzuje wyniki swoich badań na blogu https://natemat.pl/blogi/radoslawfiedler

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM, 2020-2026). Członek the International Studies Association (ISA). Członek zarządu poznańskiego oddziału PTNP.

Stypendysta/wykładowca: Milan University (Włochy, 2010); Selçuk Üniversitesi (Turcja, 2010), Jordan University (Jordania, 2014); Jakarta University (2015): Georgetown University, Washington D.C. (USA, 2016,); National Chengchi University University (Tajwan, 2019), Columbia University in New York City (2019-2020)

Publikacje

Monografie

 • Fiedler R., Stelmach A. eds, Beyond Europe: Politics and Change in Global and Regional Affairs, Logos-Verlag, Berlin 2018.
 • Fiedler R., Wallas T. eds, Relacje Unii Europejskiej z Azją Centralną, Uwarunkowania, wyzwania, efekty, Wydawnictwo FNCE, Poznań 2017
 • Fiedler R. Wallas T., Unia Europejska wobec Azji Centralnej – uwarunkowania regionalne i międzynarodowe, Wydawnictwo FENCE, Poznań 2017
 • Fiedler R. Osiewicz P. eds. Transformation processes in Egypt after 2011: The causes, their course and international response, Berlin Logos-Verlag 2015
 • Fiedler R., Iran a reżim nieproliferacji broni jądrowej. Dylematy i wyzwania, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM Poznań 2013

Rozdziały w monografiach

 • Fiedler R., European Union and the Islamic Republic of Iran, in Political Dilemmas of the Arab and Muslim World, eds. by R. Ożarowski, W. Grabowski, Rambler Press, 2017 p. 13-30.
 • Fiedler R., Polityka USA wobec Egiptu – ciągłość mimo wszystko, w: Problemy bezpieczeństwa, Problemy bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA), pod red. R. Bani, K. Zdulski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 67-79
 • Fiedler R., Irański program atomowy – od kryzysu do porozumienia. Szanse i zagrożenia, s. 371-379 w: Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, pod red. P. Osiewicza, Wyd. Difin, Warszawa 2016 ISBN 978-83-8085
 • Fiedler R., Zarys historii regionu Bliskiego Wschodu po II wojnie światowej, s. 58-75 w: Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, pod red. P. Osiewicza, Wyd. Difin, Warszawa 2016 ISBN 978-83-8085

Artykuły

 • Fiedler R. (2020), From corporationism to cooperationism: reversed globalization, cooperative, politics and expanding online communication in post-pandemic time, “Society Register”, 4(3), pp. 161-168.
 • Fiedler R. (2018), European Union Democracy Promotion and its impact on Civil Society in Central Asia, “Przegląd Politologiczny” nr 1/2018.
 • Fiedler R. (2016), Present and potential factors destabilizng Central Asia as a challenge to the European Union, “Przegląd Politologiczny” Nr 2/2016, s.
 • 105-114.
 • Fiedler R., (2016) Searching for a Nuclear Settlement. European Union Nuclear Settlement with Iran, “Przegląd Strategiczny”, nr 9/2016, pp. 51-61.
 • Fiedler R. (2016), Unia Europejska na rzecz demokratyzacji państw Azji Centralnej – działania i efekty: Rocznik Integracji Europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej”, 10/2016.
 • Fiedler R. (2014), Arabska Wiosna – szanse i wyzwania dla polityki USA wobec Bliskiego Wschodu, Przegląd Politologiczny, Numer 1, 2014, pp. 22-49

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 • Stosunki polityczne w regionie Bliskiego Wschodu
 • Stosunki Polityczne w regionie Azji Centralnej
 • Polityka USA wobec Iranu
 • Procesy decyzyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki
 • Fundamentalizm religijny
 • Egipt po Arabskiej Wiośnie

Udział w grantach i projektach badawczych:

 • Kierownik projektu indywidualnego: Iran a reżim nieproliferacji broni jądrowej. Wyzwania ograniczenia, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N116 694140 (2011-2013). W ramach projektu współpraca z prof. Robertem Jervisem z Columbia University.
 • Kierownik zespołowego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: Unia Europejska wobec procesów transformacyjnych w Egipcie po roku 2011, 2012/05/B/HS5/00510 (2012-2015). W ramach projektu współpraca z Cairo University i American University in Cairo oraz Jordan University.
 • Kierownik projektu Laboratorium Innowacji Społecznych 2016-2018 POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16 wzmacnianie kompetencji zawodowych 160 studentów lat dyplomowych WNPiD UAM w zakresie kompetencji zawodowych, przedsiębiorczości, analitycznych i informatycznych.
 • Główny wykonawca projektu pt. Unia Europejska wobec Azji Środkowej - uwarunkowania regionalne i międzynarodowe finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2014/15/B/HS5/01591). W ramach projektu współpraca międzynarodowa z prof. Sebastienem Peyrouse’m oraz Bakytbekiem Kainzarovem
 • Główny wykonawca i kierownik podzespołu badawczego: w projekcie Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu uniwersytetem partycypacyjnym - rozwój modelu współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, program finansowany z dotacji MNiSW w ramach Programu DIALOG w latach 2016-2018.
 • Koordynator na WNPiD UAM projektu badawczego na lata 2017-2020 Adam Mickiewicz University Taiwan Studies Project. Unit in charge of the Project: Institute of Linguistics of Adam Mickiewicz University (AMU) in cooperation with AMU Faculty of Political Studies and Journalism, nr: 9/2017/dnipk/uam
 • Project manager WNPiD UAM w projekcie międzynarodwym w ramach Capacity Building DESTIN Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism 2019-2021 z 20 partnerami z UE i Ukrainy
 • Sypendysta programu Bekkera finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej na zaproszenie prof. Roberta Jervisa z Columbia University w Nowym Jorku (2019-2020).
 • Kierownik projektu zespołowego finansowanego ze środków Rektora UAM: Polityki zdrowotne w dobie pandemii COVID-19: od współpracy do rywalizacji międzynarodowej (2020-2021)

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Politics and Change in the Central Asia
 • Charismatic Leadership
 • History of International Relations
 • Global Politics
 • The Art of International Negotiations
 • Negocjacje
 • Negocjacje w biznesie międzynarodowym
 • Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
 • Procesy decyzyjne w USA
 • Master Seminar
 • seminarium magisterskie

Zainteresowania

Prezes Fundacji Fiedlerów wspierającej dialog międzykulturowy  i aktywizację społeczności lokalnych http://www.fundacja-fiedlerow.pl/.

Nagrody

 • I Nagroda PGE „Atom dla Nauki” za publikację: Iran a reżim nieproliferacji broni jądrowej (2014)
 • Nagroda indywidualna za działalność dydaktyczną III stopnia Rektora UAM (2016)
 • Nagroda indywidualna za działalność dydaktyczną III stopnia Rektora UAM (2017)
 • Nagroda indywidualna za działalność organizacyjną III stopnia Rektora UAM (2018