Data publikacji w serwisie:

Artykuł dr. Rafała Wiśniewskiego na łamach nowego Rocznika Strategicznego

Artykuł dr. Rafała Wiśniewskiego pt. „Na drodze do „Zimnej Wojny?” – nowy etap stosunków USA-ChRL" ukazał się na łamach nowego Rocznika Strategicznego. Publikacja w sposób rzetelny przedstawia ewolucję stosunków na linii Stany Zjednoczone – Chińska Republika Ludowa w ostatniej dekadzie, ze szczególnym uwzględnieniem nasilonej rywalizacji pomiędzy nimi. W artykule zidentyfikowano m.in. powody zaostrzenia się relacji USA-Chiny, a także podjęto próbę prognozy dalszej ewolucji stosunków pomiędzy oboma państwami. Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy, a zainteresowane osoby zapraszamy do lektury.

Artykuł znajduje się w wolnym dostępie tutaj!

Dr Rafał Wiśniewski jest doktorem i adiunktem w zakładzie Studiów Strategicznych WNPiD UAM. Kierownik studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Międzynarodowe oraz sekretarz Wydziałowej Grupy Badawczej Centrum News Literacy UAM. Uczestnik projektu EISIPS realizowanego w ramach grantu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ KA 203. Dodatkowo Pan Doktor jest współtwórcą i redaktorem czasopisma naukowego  R/evolutions: Global Trends & Regional Issues, członkiem Kapituły Nagród Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych oraz członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych.