Artykuł mgr. Skrzypka na łamach Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft

Artykuł mgr. Macieja Skrzypka pt. Ineffective means of militant democracy as factors in creating and consolidating dysfunctional democracies: evidence from the experience of post-communist states, ukazał się na łamach Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft. Celem pracy było zastosowanie kategorii demokracji opancerzonej do studiów nad dysfunkcją demkracji, na przykładzie państw postkomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Artykuł dostępny jest na stronie czasopisma.

Tekst stanowi wynik badań prowadzonych w ramach projektu Kontestacja polityczna a nowa demokracja opancerzona, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Mgr Maciej Skrzypek jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UAM. Ukończył studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na roli opozycji w postkomunistycznych systemach politycznych, autokratyzacji systemów politycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, polityce pamięci wobec tranzycji systemowej w Polsce.