Data publikacji w serwisie:

Najnowsza publikacja pod red. dr. hab. Tomaszyka

Nakładem Wydawnictwa FNCE ukazała się publikacja pt. Bezpieczeństwo osób starszych w przestrzeni miejskiej. Analiza doświadczeń, wnioski i rekomendacje z uwzględnieniem okresu pandemii SARS-COV-2, pod redakcją  dr. hab. Mikołaja Tomaszyka. Książka jest już dostępna w naszej bibliotece.