Data publikacji w serwisie:

Prof. Piotr Forecki autorem tekstu nt. współczesnej pamięci o holocauście

Prof. Piotr Forecki jest współautorem książki pt. Sites of Tension: Shifts in Holocaust Memory in Relation to Antisemitism and Political Contestation in Europe. Publikacja jest zwieńczeniem dwóch lat pracy w międzynarodowym grancie realizowanym we współpracy z Uniwersytetem w Hajfie. Pan Profesor był w nim głownym wykonawcą po stronie polskiej

Z publikacją można zapoznać się tutaj.