Data publikacji w serwisie:

Promocja serii wydawniczej

27 maja br., przy okazji seminarium naukowego „Nowa Zimna Wojna?”,  zorganizowana została promocja serii wydawniczej pt. (Nie)bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI w. Przypadki – teorie – metody, dedykowanej profesorowi Włodzimierzowi Malendowskiemu i wydanej nakładem Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM z Poznaniu. Redaktorkami serii są prof. Anna Potyrała i dr Magdalena Lorenc, a recenzentką wydawniczą prof. Teresa Łoś-Nowak.

Nakład obejmuje 8 zeszytów wydanych w latach 2021-2022. Poniżej prezentujemy ich zestawienie, jednocześnie zachęcając do lektury.

  1. Andrzej GAŁGANEK, Studia bezpieczeństwa międzynarodowego w niewoli nauki o stosunkach międzynarodowych, 2022, ISBN 978-83-66740-43-3, ISBN-e 978-83-66740-44-0.
  2. Jolanta BRYŁA, Idea stref wpływów w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku, 2021, ISBN 978-83-66740-45-7, ISBN-e 978-83-66740-46-4.
  3. Tomasz BRAŃKA, Autonomia terytorialna we współczesnych stosunkach międzynarodowych, 2022, ISBN 978-83-66740-47-1, ISBN-e 978-83-66740-48-8.
  4. Anna POTYRAŁA, Nowa zimna wojna? Rywalizacja amerykańsko-rosyjska na forum Rady Bezpieczeństwa w XXI wieku, 2022, ISBN 978-83-66740-49-5, ISBN-e 978-83-66740-50-1.
  5. Przemysław OSIEWICZ, Dynamika rozwojowa konfliktu zbrojnego w Syrii. Przyczyny i konsekwencje jego umiędzynarodowienia, 2022, ISBN 978-83-66740-51-8, ISBN-e 978-83-66740-52-5.
  6. Magdalena LORENC, Krótka era dybuka. (Anty)periodyzacja konfliktu izraelsko-palestyńskiego w latach 2009-2021, 2022, ISBN 978-83-66740-53-2, ISBN-e 978-83-66740-54-9.
  7. Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Multilateralizm w polityce zagranicznej Unii Europejskiej, 2022, ISBN 978-83-66740-55-6, ISBN-e 978-83-66740-56-3.
  8. Łukasz DONAJ, Polityka bezpieczeństwa Ukrainy po 2014 roku, 2022, ISBN 978-83-66740-57- 0, ISBN-e 978-83-66740-58-7