Data publikacji w serwisie:

Publikacja: Digital Communication and Populism in Times of Covid-19. Cases, strategies, examples

Prezentujemy wam publikację dotyczącą różnych wymiarów komunikacji cyfrowej podczas pandemii Covid-19. W książce pod redakcją naukową prof. Magdaleny Musiał-Karg oraz prof. Óscara G. Luengo zostały przedstawione różne podejścia teoretyczne, metodologiczne oraz praktyczne poruszanego zagadnienia.

W publikacji znalazły się rozdziały autorstwa pracowników naukowych oraz doktorantów naszego Wydziału. Są to:

  • prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg, dr hab.Izabela Kapsa - Social Media as Information and Voter Activity Tool on the Example of the 2020 Presidential Election in Poland
  • mgr Maciej Skrzypek - Polish Deputies Support to the Anti-vaccination Movement in Social Media. The Case of Confederation Leaders
  • mgr Maciej Górny, mgr Oliwia Kowalik - Distributed, Decentralized Registries and Digital State. Are We Moving Toward a Blockchain Democracy?

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją tutaj.