Nowości książkowe

 • Wpływ słowa i obrazu na wizerunek osoby publicznej

  Anna Barańska-Szmitko Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018
 • Towarzyskość jako forma uspołecznienia w epoce cyfrowej

  Krzysztof Stachura Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018
 • Prezydentura polska w pierwszych latach III RP

  Paweł Momro Wydawnictwo von borowiecky, Radzymin 2019
 • Kobiety Donalda Trumpa : życie w złotych kajdankach

  Nina Burleigh Wydawnictwo Kobiece, Białystok 2019
 • Leksykon wiedzy politologicznej

  redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018
 • Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku

  redakcja naukowa Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018
 • Zarządzanie reklamą

  Wacław Šmid CeDeWu.pl, Warszawa 2016
 • Społeczna konstrukcja problemu niepodległości Czeczenii

  Patrycja Olchowska Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018
 • Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku : szanse, wyzwania, ryzyko i zagrożenia

  redakcja naukowa Krzysztof Załęski, Paulina Polko, Magdalena Bracio Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, Dąbrowa Górnicz 2018
 • Pożyczkodawca ostatniej instancji w strefie euro : nowa rola Europejskiego Banku Centralnego

  Ewa Stawasz-Grabowska Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018
 • Komunikacja międzykulturowa w polityce : relacje między Stanami Zjednoczonymi a Japonią

  Marcin Lisiecki Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019
 • Siły zbrojne w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

  Malina Kaszuba Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2019
 • W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie

  redakcja naukowa Juliusz Piwowarski, Janusz Gierszewski Difin, Warszawa 2018
 • Siły destabilizacyjne w operacjach reagowania kryzysowego

  Wojciech Więcek Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2018
 • Prawo energetyczne Ukrainy : wybór źródeł

  pod redakcją Eryka Kosińskiego Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018
 • Państwo Islamskie (ISIS) : historia powstania i taktyka działania

  pod redakcją Krzysztofa Danielewicza Napoleon V, Oświęcim 2019
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność

  redakcja naukowa: Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga CeDeWu, Warszawa 2019
 • Zmieniać Konstytucję Rzeczypospolitej czy nie zmieniać ?

  redakcja Dariusz Dudek Wydawnictwo KUL, Lublin 2017
 • O najnowszej historii Polski 1939-1989 : szkice i artykuły

  Leszek Żebrowski Capital, Warszawa 2018
 • Wizerunek felietonisty i sposoby jego werbalnego komunikowania

  Anna Barańska-Szmitko Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018
 • Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP

  pod redakcją Tadeusza Dubickiego LTW, Łomianki 2019
 • Ćwierkający Donald Trump : czym jest Twitter dla użytkowników, dziennikarzy i prezydenta USA?

  Tomasz Gackowski, Karolina Brylska, Mateusz Patera Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018
 • Anatomia rewolucji : narodziny ruchu społecznego "Solidarność" w 1980 roku

  Tomasz Kozłowski Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2017
 • Festung Europa

  Monika Gabriela Bartoszewicz Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2018
 • Imigracja zarobkowa i jej wpływ na rynek pracy

  Agnieszka Piekutowska CeDeWu, Warszawa 2019
 • Profesjonalizm dziennikarski Kuby Wojewódzkiego

  Maria Lewandowska Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019
 • Socjalizm i kwestia kobieca : wybór pism

  Zofia Daszyńska-Golińska Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2018
 • Polityka zagraniczna Węgier w latach 1867-1945

  Tadeusz Kopyś Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018
 • Kulisy 'ndranghety : profil najgroźniejszej mafii na świecie

  Arcangelo Badolati ; przekład Giusy Inglese Replika, Zakrzewo 2018
 • Aktywność dyplomacji USA wobec państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2009-2013

  Michał Dahl Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019
 • Upolitycznienie problemu starzenia się społeczeństwa w Polsce : teoria i praktyka

  Maciej Duszczyk, Magdalena Lesińska, Kamil Matuszczyk Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018
 • Pomiędzy demokracją a autorytaryzmem : doświadczenia polityczno-ustrojowe państw współczesnych

  redakcja naukowa Jacek Wojnicki, Jacek Zaleśny Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2018
 • Republicyzacja zadań publicznych

  pod redakcją Marka Szewczyka, Bożeny Popowskiej, Hartmuta Bauera, Lucyny Staniszewskiej, Piotra Lissonia Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018
 • Praca organiczna i etos regionalny Wielkopolan : szkice politologiczno-regionalistyczne

  Ryszard Kowalczyk Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2018
 • Blaski i cienie polskiej i światowej myśli strategicznej : wybrane zagadnienia

  Stanisław Zarobny Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2018
 • Spór Radia Maryja z KRRiT w świetle wybranych publicystycznych audycji Radia Maryja w latach 2011-20

  Kinga Przybysz Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2015
 • Chiny w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1911-1918

  Jan Pajor Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019
 • Najstarsza republika świata : współczesny system polityczny San Marino

  Marcin Łukaszewski Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018
 • Odpowiedzialnośc międzynarodowa państwa w pracach kodyfikacyjnych Komicji Prawa Międzynarodowegpo ON

  Anna Zbaraszewska Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, Poznań 2018
 • Polska polityka europejska : idee, cele, aktorzy, rezultaty

  Zbigniew Czachór, Adam Jaskulski, Jarosław Jańczak, Renata Mieńkowska-Norkiene, Piotr Tosiek Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2019
 • Filozofia nauczania : kształtowanie umysłu

  Adolf E. Szołtysek Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2018
 • Państwo i jego bezpieczeństwo ekonomiczne : aspekt teoretyczny i praktyczny

  Joanna Antczak, Danuta Mliczewska, Zdzisław Rapacki Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2018
 • Prawo azjatyckie z perspektywy europejskiej

  redakcja naukowa: Mateusz Stępień, Rafał Łukasiewicz Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018
 • Programy i strategie polityki społecznej dla grup ryzyka : przesłanki, cele, narzędzia, praca socjal

  Zbigniew Woźniak Difin, Warszawa 2019
 • W oblężeniu : życie pod ostrzałem na sarajewskiej ulicy

  Barbara Demick ; przełożyła Hanna Pustuła-Lewicka Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019
 • Polska wobec zachodnioeuropejskich procesów integracyjnych po II wojnie światowej (do 1989 r.)

  Adam Barabasz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018
 • Marketing mody : strategia, branding i promocja

  Harriet Posner Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2019
 • Relacje Unii Europejskiej z Azją Centralną : uwarunkowania, wyzwania, efekty

  redakcja naukowa Tadeusz Wallas, Radosław Fiedler FNCE Sp. z o.o., Poznań 2019
 • Ile oni wiedzą o Tobie? : szpiedzy i podsłuchy w Polsce

  Bruno Kowalsky w rozmowie z Krzysztofem Pyzią Prószyński Media, Warszawa 2019
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego : tendencje, problemy i dylematy modelu państwa i demo

  Lech Jędrzejewski Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018
 • Państwowość Kosowa : geneza, uwarunkowania, współczesność

  Konrad Pawłowski Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018
 • International law

  Malcolm N. Shaw Cambridge University Press, Cambridge 2017
 • Kapitał marki w mediach społecznościowych : perspektywa konsumenta

  Małgorzata Karpińska-Krakowiak Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018
 • Broń nieśmiercionośna jako środek umacniania bezpieczeństwa państwa

  Norbert Świętochowski Wydawca FNCE, Poznań 2019
 • Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP. T. 8

  pod redakcją Tadeusza Dubickiego LTW, Łomianki 2017
 • Polityka zagraniczna Polski wobec Izraela po 1989 roku

  Jolanta Sierańska Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018
 • Teoria i praktyka w myśli amerykańskich pragmatystów : o społecznej odpowiedzialności filozofii

  Agnieszka Hensoldt Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2018
 • Coming out : studia nad homoseksualną męskością

  Marcin Welenc. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018
 • Wielkopolskie czasopiśmiennictwo okresu zaboru pruskiego w walce o tożsamość narodową i regionalną

  Ryszard Kowalczyk Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018
 • Homo deus : krótka historia jutra

  Yuval Noah Harari ; przełożył Michał Romanek Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018
 • Nurty etyki : od starożytności do nowożytności

  Władysław Zuziak Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2018
 • Psychologia Okrągłego Stołu

  redakcja Mirosław Kofta i Adam Leszczyński Smak Słowa, Sopot 2019
 • Stadiony i widowiska : społeczne przestrzenie sportu

  Michał Lenartowicz, Jakub Mosz Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2018
 • Unia Europejska - Chiny : nowe zjawiska w stosunkach handlowo-ekonomicznych

  Zdzisław W. Puślecki Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2018