Nowości książkowe

 • Teleinformatyka dla bezpieczeństwa

  Jan Zych Wydawnictwo FNCE, Poznań 2019
 • The European Union and Russia : causes of the crisis and potential for cooperation

  Jochen Franzke, Bogdan Koszel and Andrej Kinyakin WeltTrends, Potsdam 2016
 • Kryzys migracyjny 2015+ : między solidarnością a partykularyzmem

  Anna Potyrała Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019
 • Doradztwo polityczne : wykorzystywanie wiedzy profesjonalnej w działaniu

  Łukasz Scheffs Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019
 • Operacje informacyjne, rozpoznanie wojskowe i walka radioelektroniczna w systemie bezpieczeństwa inf

  redakcja naukowa Zbigniew Modrzejewski, Szymon Markiewicz Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2019
 • Po kalifacie : nowa wojna w Syrii

  Paweł Pieniążek Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019
 • Pogranicza cywilizacji : wpływ dylematów tożsamościowych na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa wy

  Larysa Leszczenko, Helena Giebień, Anna Jagiełło-Szostak, Jarosław Jarząbek, Elżbieta Szyszlak, Tomasz Szyszlak Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019
 • Polityka wschodnia w koncepcjach partii politycznych w III Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane aspek

  Arkadiusz Krawcewicz Wydawnictwo inforteditions, Tarnowskie Góry 2019
 • Polityka i władza : między archetypem polis a uniwersum Nowego Średniowiecza

  Aleksandra Spalińska Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019
 • Trends reshaping international business theory and policy

  Zdzisław W. Puślecki Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2019
 • Współczesne dyskursy o edukacji kulturowe

  Ewa Przybylska, Danuta Wajsprych CeDeWu, Warszawa 2019
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu : historia i luminarze nauki

  pod redakcją Moniki Kozłowskiej Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019
 • Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji

  Grzegorz Ptaszek Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2019
 • Nestorzy nauki Uniwersytetowi

  pod redakcją Kazimierza Przyszczypkowskiego, Izabeli Cytlak Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2019
 • Innowacyjne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu : ekonomia społeczna w praktyce

  redakcja naukowa Krzysztof Hajder, Andrzej Stelmach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań 2019
 • Człowiek, gospodarka, społeczeństwo : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Babiakowi

  redakcja naukowa Tadeusz Wallas, Krzysztof Urbaniak, Krzysztof Hajder Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Poznań 2019
 • Polska polityka europejska : wyzwania krajowe i międzynarodowe

  redakcja naukowa Zbigniew Czachór, Adam Jaskulski Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Poznań 2019
 • Przebudzenie bogini : religijne źródła feminizmu w tradycji judeochrześcijańskiej

  Natalia Klejdysz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Poznań 2019
 • Koncepcja unii politycznej niemieckiej chadecji na tle politycznego i gospodarczego rozwoju Unii Eur

  Agnieszka Bielawska Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Poznań 2019
 • Dzieje Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1945-2019

  pod redakcją Stanisława Jankowiaka i Tomasza Schramma Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019
 • Gospodarka globalna w świetle wyzwań Industry 4.0

  redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Paweł Chudziński, Radosław Miśkiewicz Wydawnictwo Adam Marszałek,, Toruń 2018
 • Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny...

  Jadwiga Plewko Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2009
 • Autorytet demokracji : ujęcie filozoficzne

  David M. Estlund Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019
 • Internet i gry internetowe : osobisty rozwój czy ryzyko patologii zachowania?

  Paweł Izdebski PWN, Warszawa 2019
 • Od "wojny sprawiedliwej" do "wojny z terroryzmem" : siła zbrojna i reglamentacja jej używania (ius c

  Roman Kwiecień Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2019
 • Ochrona praw i wolności : system instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej

  Maria Kruk, Marcin Olszówka, Mariusz Godlewski, Mikołaj Jarosz, Marzena Laskowska, Jacek Zaleśny Difin SA, Warszawa 2019
 • Pokolenie '89 : młodzi o polskiej transformacji

  Jakub Sawulski Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2019
 • Sztuka skutecznego porozumiewania się

  Matthew McKay, Martha Davis, Patrick Fanning ; przekład Agata Błaż Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2019
 • Globalne i lokalne perspektywy bezpieczeństwa państwa

  pod redakcją Jana Maciejewskiego, Moniki Zawartki i Sławomira Fiodorów Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018
 • Cyberbezpieczeństwo we współczesnych konfliktach na Bliskim Wschodzie

  Jamil Absi FNCE Sp. z o.o., Poznań 2019
 • Wybrane systemy współpracy międzynarodowej w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

  redakcja naukowa Tomasz Kownacki Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019
 • Terroryzm lotniczy wobec Izraela

  Łukasz Szymankiewicz Difin SA, Warszawa 2019
 • Arabia incognita : raport polskiego ambasadora

  Krzysztof Płomiński Wydawnictwo "Grupa M-D-M", Warszawa 2019
 • Demokracja na krawędzi : Ameryka Franklina Delano Roosevelta

  Piotr Zaremba Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2018
 • Można wybierać : czerwca 1989

  Aleksandra Boćkowska Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019
 • Kryzys imigracyjny w Europie w polskim dyskursie publicznym w latach 2015-2018

  Łukasz Łotocki Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2019
 • Misje cywilne Unii Europejskiej w procesie europeizacji ad extra

  Luiza Wojnicz Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019
 • Kultura narcyzmu : amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań

  Christopher Lasch ; przełożyli Grzegorz Ptaszek i Aleksander Skrzypek Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2019
 • Azja : edukacja, wychowanie, modernizacja społeczna

  redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Beata Mydłowska, Kazimierz Pierzchała Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018
 • Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym : teoria i praktyka

  pod redakcją Tomasza Bojar-Fijałkowskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2019
 • Wyzwania gospodarcze i polityczne państw Dalekiego Wschodu

  redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Grzegorz Kądzielawski, Krzysztof Zamasz Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018
 • Koordynacja informacji w systemie bezpieczeństwa państwa

  Paweł Chodak Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019
 • Wojna o państwo : budowa instytucji afgańskich przez koalicję międzynarodową w latach 2001-2014

  Piotr Łukasiewicz Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019
 • Konflikty zbrojne i obronność na przełomie XX i XXI wieku : aspekty polityczne i prawne

  pod redakcją Łukasza Jureńczyka, Przemysława Radziszewskiego, Sławomira Sadowskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2018
 • Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie i w Afryce w drugiej dekadzie XXI wieku : przebieg - uwarunk

  Katarzyna Czornik, Miron Lakomy Uniwersytet Śląski, Katowice 2018
 • Kulturowa wiedza kobiet : transfer międzypokoleniowy w warunkach podwójnej marginalizacji Ukrainek

  Aleksandra Herman Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019
 • Medialne socjotechniki brandcastingu : hybrydyzacja, uwiarygadnianie, zadaniowość

  Aneta Duda Wydawnictwo KUL, Lublin 2018
 • Teoria polityki : próba ujęcia integralnego

  Artur Laska Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierz Wielkiego, Bydgoszcz 2017
 • O demokracji w Ameryce

  Alexis de Tocqueville ; przełożyli Barbara Janicka i Marcin Król Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2019
 • Shitshow! : Ameryka się sypie, a oglądalność szybuje

  Charlie Leduff ; przełożyła Kaja Gucio Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019
 • Problemy samorządu terytorialnego w debatach sejmowych : studium przypadku

  Bogusław Kotarba Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019
 • Oblężona demokracja : rozmowy

  Jacek Żakowski Sic!, Warszawa 2019
 • Wpływ słowa i obrazu na wizerunek osoby publicznej

  Anna Barańska-Szmitko Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018
 • Towarzyskość jako forma uspołecznienia w epoce cyfrowej

  Krzysztof Stachura Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018
 • Prezydentura polska w pierwszych latach III RP

  Paweł Momro Wydawnictwo von borowiecky, Radzymin 2019
 • Kobiety Donalda Trumpa : życie w złotych kajdankach

  Nina Burleigh Wydawnictwo Kobiece, Białystok 2019
 • Leksykon wiedzy politologicznej

  redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018
 • Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku

  redakcja naukowa Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018
 • Zarządzanie reklamą

  Wacław Šmid CeDeWu.pl, Warszawa 2016
 • Społeczna konstrukcja problemu niepodległości Czeczenii

  Patrycja Olchowska Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018
 • Sinizacja systemu politycznego Hongkongu

  Łukasz Zamęcki Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019
 • Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku : szanse, wyzwania, ryzyko i zagrożenia

  redakcja naukowa Krzysztof Załęski, Paulina Polko, Magdalena Bracio Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, Dąbrowa Górnicz 2018
 • Pożyczkodawca ostatniej instancji w strefie euro : nowa rola Europejskiego Banku Centralnego

  Ewa Stawasz-Grabowska Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018
 • Komunikacja międzykulturowa w polityce : relacje między Stanami Zjednoczonymi a Japonią

  Marcin Lisiecki Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019
 • Siły zbrojne w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

  Malina Kaszuba Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2019
 • W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie

  redakcja naukowa Juliusz Piwowarski, Janusz Gierszewski Difin, Warszawa 2018
 • Siły destabilizacyjne w operacjach reagowania kryzysowego

  Wojciech Więcek Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2018
 • Prawo energetyczne Ukrainy : wybór źródeł

  pod redakcją Eryka Kosińskiego Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018
 • Państwo Islamskie (ISIS) : historia powstania i taktyka działania

  pod redakcją Krzysztofa Danielewicza Napoleon V, Oświęcim 2019
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność

  redakcja naukowa: Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga CeDeWu, Warszawa 2019
 • Zmieniać Konstytucję Rzeczypospolitej czy nie zmieniać ?

  redakcja Dariusz Dudek Wydawnictwo KUL, Lublin 2017
 • O najnowszej historii Polski 1939-1989 : szkice i artykuły

  Leszek Żebrowski Capital, Warszawa 2018
 • Wizerunek felietonisty i sposoby jego werbalnego komunikowania

  Anna Barańska-Szmitko Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018
 • Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP

  pod redakcją Tadeusza Dubickiego LTW, Łomianki 2019
 • Ćwierkający Donald Trump : czym jest Twitter dla użytkowników, dziennikarzy i prezydenta USA?

  Tomasz Gackowski, Karolina Brylska, Mateusz Patera Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018
 • Anatomia rewolucji : narodziny ruchu społecznego "Solidarność" w 1980 roku

  Tomasz Kozłowski Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2017
 • Festung Europa

  Monika Gabriela Bartoszewicz Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2018
 • Imigracja zarobkowa i jej wpływ na rynek pracy

  Agnieszka Piekutowska CeDeWu, Warszawa 2019
 • Profesjonalizm dziennikarski Kuby Wojewódzkiego

  Maria Lewandowska Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019
 • Socjalizm i kwestia kobieca : wybór pism

  Zofia Daszyńska-Golińska Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2018
 • Polityka zagraniczna Węgier w latach 1867-1945

  Tadeusz Kopyś Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018
 • Kulisy 'ndranghety : profil najgroźniejszej mafii na świecie

  Arcangelo Badolati ; przekład Giusy Inglese Replika, Zakrzewo 2018
 • Aktywność dyplomacji USA wobec państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2009-2013

  Michał Dahl Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019
 • Upolitycznienie problemu starzenia się społeczeństwa w Polsce : teoria i praktyka

  Maciej Duszczyk, Magdalena Lesińska, Kamil Matuszczyk Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018
 • Pomiędzy demokracją a autorytaryzmem : doświadczenia polityczno-ustrojowe państw współczesnych

  redakcja naukowa Jacek Wojnicki, Jacek Zaleśny Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2018
 • Republicyzacja zadań publicznych

  pod redakcją Marka Szewczyka, Bożeny Popowskiej, Hartmuta Bauera, Lucyny Staniszewskiej, Piotra Lissonia Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018
 • Praca organiczna i etos regionalny Wielkopolan : szkice politologiczno-regionalistyczne

  Ryszard Kowalczyk Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2018
 • Blaski i cienie polskiej i światowej myśli strategicznej : wybrane zagadnienia

  Stanisław Zarobny Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2018
 • Spór Radia Maryja z KRRiT w świetle wybranych publicystycznych audycji Radia Maryja w latach 2011-20

  Kinga Przybysz Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2015
 • Chiny w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1911-1918

  Jan Pajor Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019
 • Najstarsza republika świata : współczesny system polityczny San Marino

  Marcin Łukaszewski Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018
 • Odpowiedzialnośc międzynarodowa państwa w pracach kodyfikacyjnych Komicji Prawa Międzynarodowegpo ON

  Anna Zbaraszewska Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, Poznań 2018
 • Polska polityka europejska : idee, cele, aktorzy, rezultaty

  Zbigniew Czachór, Adam Jaskulski, Jarosław Jańczak, Renata Mieńkowska-Norkiene, Piotr Tosiek Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2019
 • Filozofia nauczania : kształtowanie umysłu

  Adolf E. Szołtysek Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2018
 • Państwo i jego bezpieczeństwo ekonomiczne : aspekt teoretyczny i praktyczny

  Joanna Antczak, Danuta Mliczewska, Zdzisław Rapacki Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2018
 • Prawo azjatyckie z perspektywy europejskiej

  redakcja naukowa: Mateusz Stępień, Rafał Łukasiewicz Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018
 • Programy i strategie polityki społecznej dla grup ryzyka : przesłanki, cele, narzędzia, praca socjal

  Zbigniew Woźniak Difin, Warszawa 2019
 • W oblężeniu : życie pod ostrzałem na sarajewskiej ulicy

  Barbara Demick ; przełożyła Hanna Pustuła-Lewicka Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019
 • Polska wobec zachodnioeuropejskich procesów integracyjnych po II wojnie światowej (do 1989 r.)

  Adam Barabasz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018
 • Marketing mody : strategia, branding i promocja

  Harriet Posner Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2019
 • Relacje Unii Europejskiej z Azją Centralną : uwarunkowania, wyzwania, efekty

  redakcja naukowa Tadeusz Wallas, Radosław Fiedler FNCE Sp. z o.o., Poznań 2019
 • Ile oni wiedzą o Tobie? : szpiedzy i podsłuchy w Polsce

  Bruno Kowalsky w rozmowie z Krzysztofem Pyzią Prószyński Media, Warszawa 2019
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego : tendencje, problemy i dylematy modelu państwa i demo

  Lech Jędrzejewski Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018
 • Miejsce Uniwersytetu : infrastruktura uniwersytecka w przestrzeni miejskiej Poznania i okolic (1919

  Maciej Michalski Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019
 • Państwowość Kosowa : geneza, uwarunkowania, współczesność

  Konrad Pawłowski Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018
 • International law

  Malcolm N. Shaw Cambridge University Press, Cambridge 2017
 • Kapitał marki w mediach społecznościowych : perspektywa konsumenta

  Małgorzata Karpińska-Krakowiak Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018
 • Broń nieśmiercionośna jako środek umacniania bezpieczeństwa państwa

  Norbert Świętochowski Wydawca FNCE, Poznań 2019
 • Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP. T. 8

  pod redakcją Tadeusza Dubickiego LTW, Łomianki 2017
 • Polityka zagraniczna Polski wobec Izraela po 1989 roku

  Jolanta Sierańska Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018
 • Teoria i praktyka w myśli amerykańskich pragmatystów : o społecznej odpowiedzialności filozofii

  Agnieszka Hensoldt Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2018
 • Coming out : studia nad homoseksualną męskością

  Marcin Welenc. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018
 • Wielkopolskie czasopiśmiennictwo okresu zaboru pruskiego w walce o tożsamość narodową i regionalną

  Ryszard Kowalczyk Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018
 • Homo deus : krótka historia jutra

  Yuval Noah Harari ; przełożył Michał Romanek Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018
 • Nurty etyki : od starożytności do nowożytności

  Władysław Zuziak Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2018
 • Psychologia Okrągłego Stołu

  redakcja Mirosław Kofta i Adam Leszczyński Smak Słowa, Sopot 2019
 • Stadiony i widowiska : społeczne przestrzenie sportu

  Michał Lenartowicz, Jakub Mosz Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2018
 • Unia Europejska - Chiny : nowe zjawiska w stosunkach handlowo-ekonomicznych

  Zdzisław W. Puślecki Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2018
 • Ochrona wyższego niż unijny konstytucyjnego standardu prawa jednostki i tożsamości konstytucyjnej RP

  Władysław Jóźwicki Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019