Nowości książkowe

 • International law

  Malcolm N. Shaw Cambridge University Press, Cambridge 2017
 • Programy i strategie polityki społecznej dla grup ryzyka : przesłanki, cele, narzędzia, praca socjal

  Zbigniew Woźniak Difin, Warszawa 2019
 • W oblężeniu : życie pod ostrzałem na sarajewskiej ulicy

  Barbara Demick ; przełożyła Hanna Pustuła-Lewicka Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019
 • Polska wobec zachodnioeuropejskich procesów integracyjnych po II wojnie światowej (do 1989 r.)

  Adam Barabasz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018
 • Przedhitlerowskie korzenie nazizmu czyli Dusza niemiecka w świetle filozofii i religioznawstwa

  redakcja: Bogumił Grott, Olgierd Grott Wydawnictwo von borowiecky, Warszawa 2018
 • Marketing mody : strategia, branding i promocja

  Harriet Posner Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2019
 • Relacje Unii Europejskiej z Azją Centralną : uwarunkowania, wyzwania, efekty

  redakcja naukowa Tadeusz Wallas, Radosław Fiedler FNCE Sp. z o.o., Poznań 2019
 • Zapomniany świat : klęska głodu w świecie konsumpcjonizmu : czy jesteśmy skazani na bezradność ?

  Tomasz Trzciński Leaderheart Publishing Tomasz Trzciński, Kraków 2018
 • Polityka zagraniczna Polski wobec Izraela po 1989 roku

  Jolanta Sierańska Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018
 • Teoria i praktyka w myśli amerykańskich pragmatystów : o społecznej odpowiedzialności filozofii

  Agnieszka Hensoldt Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2018
 • Coming out : studia nad homoseksualną męskością

  Marcin Welenc. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018
 • Wielkopolskie czasopiśmiennictwo okresu zaboru pruskiego w walce o tożsamość narodową i regionalną

  Ryszard Kowalczyk Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018
 • Homo deus : krótka historia jutra

  Yuval Noah Harari ; przełożył Michał Romanek Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018
 • Nurty etyki : od starożytności do nowożytności

  Władysław Zuziak Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2018
 • Psychologia Okrągłego Stołu

  redakcja Mirosław Kofta i Adam Leszczyński Smak Słowa, Sopot 2019
 • Stadiony i widowiska : społeczne przestrzenie sportu

  Michał Lenartowicz, Jakub Mosz Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2018
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego : tendencje, problemy i dylematy modelu państwa i demo

  Lech Jędrzejewski Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018