Nowości książkowe

Dyktatury zakamuflowane : wiwisekcja współczesnych autokracji = De dictatura camouflaged : viva sectione autocratiae ætatis nostrae
Stanisław Sagan
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019

Wypożycz książkę

Z badań nad historią i współczesnością Rosji, Azji Centralnej i Kaukazu
redakcja naukowa Tadeusz Bodio, Joanna Marszałek-Kawa
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019

Wypożycz książkę

Prawa człowieka i ludzka godność : ochrona i aksjologia
Ryszard Kozłowski, Daria Bieńkowska
Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, Poznań 2020
Wypożycz książkę
Przestrzeń kosmiczna w strategii bezpieczeństwa narodowego USA
Marek Czajkowski
Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2020

Wypożycz książkę

Współczesne konteksty bezpieczeństwa zdrowotnego
redakcja naukowa Olga Wasiuta, Magdalena Szumiec, Ewelina Włodarczyk
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2020

Wypożycz książkę

Cywilizacja ekologiczna i transformacja energetyczna w Chinach
Łukasz Gacek
Wydawnictwo Naukowe FNCE, Poznań 2020

Wypożycz książkę

Niepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym : analiza wybranych zagadnień
Marzenna Giedrojć.
Difin, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki
Grzegorz W. Kołodko
Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji
redakcja naukowa Hanna Batorowska, Paulina Motylińska
Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Operacja Ukraina : kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013-2019
Michał Marek
Difin, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa
Piotr Siemiątkowski, Patryk Tomaszewski
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020

Wypożycz książkę

Analiza strategiczna państwa: wybrane metody
Andrzej Dawidczyk
Difin, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Euroislam contra islamizm: drogi i bezdroża bezpieczeństwa Unii Europejskiej
Ewa Martusewicz-Pawlus
Difin, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Gruzja niepodległa - od monarchii do republiki
Andrzej Furier
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020

Wypożycz książkę

Metodologiczne podstawy problemy bezpieczeństwa
Janusz Gierszewski, Andrzej Pieczywok
Difin, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Polska i bezpieczeństwo międzynarodowe: kontekst rosyjski
redakcja naukowa Mirosław Banasik, Agnieszka Rogozińska
Difin, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Nadeszło Jutro : jak pandemia zmienia Europę
Iwan Krastew ; przełożył Michał Sutowski
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Federacyjne koncepcje integracji europejskiej w programach wybranych partii na poziomie europejskim
Paula Wiśniewska
Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Wrocław 2020

Wypożycz książkę

Nowe partie w systemach partyjnych państw Grupy Wyszehradzkiej
Maciej Marmola
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020

Wypożycz książkę

Komunikacja w kryzysie : jak zrozumieć i kształtować zachowanie konsumentów, aby wasza marka cieszyła się jeszcze większym zaufaniem
Kate Hartley ; przekład Aleksandra Ożarowska
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Różne oblicza Azji : między Azją Wschodnią a Indiami
redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Marcin Górnikiewicz
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019

Wypożycz książkę

Tanzania : państwo i społeczeństwo (od kolonializmu do współczesności)
Joanna Bar
Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2020

Wypożycz książkę

Afryka subsaharyjska : potencjał, problemy i możliwości dla Polski
Ewa Cieślik, Konrad Czernichowski, Bara Ndiaye
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Po województwie : społeczny ogląd reformy administracyjnej z 1999 roku
Dawid Krysiński
Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2020

Wypożycz książkę

W epoce mowy T. 1 Kultura
Włodzimierz Mich
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020

Wypożycz książkę

Elementy bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : analiza wybranych systemów
red. Piotr Swoboda, Andrzej Żebrowski
Avalon, Kraków 2020

Wypożycz książkę

Znaczenie nowych technologii dla jakości systemu politycznego : ujęcie politologiczne, prawne i socjologiczne
redakcja naukowa Michał Bernaczyk, Tomasz Gąsior, Jan Misiuna, Maciej Serowaniec
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020

Wypożycz książkę

Współczesne problemy socjologii wiedzy : w 80-lecie "Ideologii i utopii" Karla Mannheima
Tomasz Michał Korczyński
Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa 2017

Wypożycz książkę

Metamorfoza społeczeństwa : zarys teorii maturacjonizmu linearno-cyklicznego
Paweł Prüfer
Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Rola państwowej straży pożarnej w zakresie ochrony ludności : ujęcie prawno-instytucjonalne
Ewa Jakubiak
CeDeWu, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

50 wielkich idei, które powinieneś znać
en Dupré; oryginał Magdalena Anna Mika
PWN, Warszawa 2020

Wypożycz ksiązkę

Czy NATO ma wywiad? : wybrane problemy strony internetowej wywiadowczej
Jarosław Stróżyk
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020

Wypożycz książka

Współczesne bezpieczeństwo regionu i Pacyfiku: wybrane problemy
redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Grzegorz Kinelski
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019

Wypożycz ksiazkę

Współczesny regionalizm Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Grzegorz Kądzielawski
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019

Wypożycz książka

Indeks zagadnień dla produkcji współczesnych Chin
komitet redakcyjny Zhou Mingwei
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020

Wypożycz książka

Katalończycy: od własnej tożsamości do niezależnego regionu
Wioletta Husar-Poliszuk
FNCE, Poznań 2020

Wypożycz książka

„Mam na Pana nowy zamach ...”: wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946-2000. T. 3
wybór i opracowanie Sławomir M. Nowinowski i Rafał Stobiecki
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019

Wypożycz książka

Wyzwanie dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń
redakcja naukowa Dariusz Nowak, Cezary Sochala, Andrzej Warmiński
Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2019

Wypożycz książka

Chiny 5.0: jak specyfikowa dyktatura
Kai Strittmatter; przełożyła Agnieszka Gadzała
Wydawnictwo WAB, Warszawa 2020

Wypożycz ksiązkę

Krótka historia ekonomii
Niall Kishtainy
Wydawnictwo RM, Warszawa 2017

Wypożycz książkę

Psychologia dla coachów
Maciej Świeży
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń
redakcja naukowa Witold Lidwa
Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2019

Wypożycz książkę

Bezpieczeństwo, prawa człowieka, stosunki międzynarodowe T. 1
redakcja naukowa Krzysztof Żarna
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019

Wypożycz książkę

Bezpieczeństwo, prawa człowieka, stosunki międzynarodowe T. 2
redakcja naukowa Mira Malczyńska-Biały
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019

Wypożycz książkę

Wojna i nomos : Carl Schmitt o problemie porządku światowego
Arkadiusz Górnisiewicz
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2019

Wypożycz książkę

O obywatelskim nieposłuszeństwie
Henry David Thoreau ; przekład: Marcin Barski
Vis-à-vis Etiuda, Kraków 2020

Wypożycz książkę

Zmierzch bożyszcz, czyli Jak filozofuje się młotem
Fryderyk Nietzsche ; przekład: Stanisław Wyrzykowski
Vis-á-vis/Etiuda, Kraków 2020

Wypożycz książkę

Kryzys Kościoła w Polsce : oczami pustelnicy
S. Brunona od Maryi
Fundacja Biskupa Hugona, Częstochowa 2020

Wypożycz książkę

Krytyczna teoria organizacji : elementy filozofii i praktyki zarządzania
redakcja naukowa Wojciech W. Gasparski, Witold Kieżun
Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Kobiecość jako źródło społeczno-kulturowych niepokojów : krystalizacje i rozproszenia
Agnieszka Gromkowska-Melosik
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019

Wypożycz książkę

Oblicza partycypacji obywatelskiej młodzieży
redakcja naukowa: Krystyna Gomółka, Izabela Borucińska
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Budżet obywatelski w praktyce samorządów
Adrian Misiejko
Wolters Kluwer, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Czy telewizyjna reklama polityczna może zmienić wizerunek kandydata? : studium empiryczne wyborów prezydenckich 2015
Agata Olszanecka-Marmola
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020

Wypożycz książkę

Bezpieczeństwo ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw sektora TSL : wybrane problemy
Natasza Duraj, Adam Sadowski, Anna Misztal, Michał Comporek, Magdalena Kowalska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020

Wypożycz książkę

Ideologia i przywództwo we współczesnych Chinach
Redakcja naukowa Daniel Kawa
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019

Wypożycz książkę

USA - Europa : historia współzależności
Paulina Matera, Rafał Matera
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020

Wypożycz książkę

Środki retoryczne w manifestach organizacji Al-Kaida i Państwa Islamskiego
Marcin Styszyński
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2020

Wypożycz książkę

W trosce o bezpieczne jutro : reminiscencje i zamierzenia
Andrzej Gałecki (redakcja naukowa)
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2019

Wypożycz książkę

Zarządzanie finansami publicznymi : od budżetów gmin do strategii globalnych
Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg
Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Neoweberyzm - etos służby publicznej : analiza krytyczna i perspektywy
Tomasz Barankiewicz
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2020

Wypożycz książkę

Trzydzieści : Polska w reportażu reportaż w Polsce po 1989 roku
Hannah Arendt ; wstęp Jonathan Schell ; przełożył Mieczysław Godyń
Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

O rewolucji
Hannah Arendt ; wstęp Jonathan Schell ; przełożył Mieczysław Godyń
Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Między akceptacją a negacją : demokracja w interpretacjach polskiej myśli politycznej XX i XXI wieku
Michał Strzelecki
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020

Wypożycz książkę

Z badań nad rozwojem gospodarczym Polski na tle przemian w Europie i na świecie : koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne
redakcja naukowa Ryszard Kamiński
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020

Wypożycz książkę

Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst mikroekonomiczny
Barbara Siuta-Tokarska, Agnieszka Thier, Katarzyna Żmija
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019

Wypożycz książkę

Marketing w działalności agencji reklamowej : materiały edukacyjne do kwalifikacji A.26 : sprzedaż produktów i usług reklamowych
Małgorzata Pańczyk
Wydawnictwo eMPi² Mariana Pietraszewskiego, Poznań 2015

Wypożycz książkę

John F. Kennedy : lekcje dla współczesności : dziedzictwo polityczno-prawne i międzynarodowe 35. prezydenta USA
redakcja naukowa Karol Wojciechowski
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Zrozumieć Innego : próba zrozumienia Innego w fenomenologii, hermeneutyce, filozofii dialogu i teorii systemu
Jaromir Brejdak
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2020

Wypożycz książkę

Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa narodowego
Justyna Stochaj
Difin, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Globalne dobra publiczne a organizacje międzynarodowe : przypadek Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego
Dominik Kopiński, Marek Wróblewski
Difin SA, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Polityka społeczna w XXI wieku : przegląd badań
redakcja naukowa Magdalena Kacperska, Krzysztof Hajder, Maciej Górny
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2019

Wypożycz ksiązkę

Przywileje władzy w Polsce : wybrane aspekty
pod redakcją Patrycji Cygan i Konrada Szpaka
Fundacja Instytut Polityk Publicznych, Kraków 2019

Wypożycz książkę

Analiza i ocena reform w szkolnictwie wyższym w latach 2015-2019 : dobre zmiany?
Bartosz Kołaczkowski
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019

Wypożycz książkę

Wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa kulturowego
Janusz Gierszewski, Andrzej Pieczywok, Juliusz Piwowarski
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020

Wypożycz książkę

W poszukiwaniu innej historii : antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu
pod redakcją Rafała Stobieckiego i Sławomira M. Nowinowskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015

Wypożycz książkę

Infografika w prasie i Internecie
Przemysław Szews
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020

Wypożycz książkę

Premier w V Republice Francuskiej : geneza, ramy prawne, praktyka
Marcin Krzemiński
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2019

Wypożycz książkę

"Fanatycy" i inni : opór Wielkopolan wobec komunistów w latach 1956-1970 : wybrane zagadnienia
Elżbieta Wojcieszyk
Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Poznań 2019

Wypożycz książkę

Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata
pod redakcją Agnieszki Czubik, Dominiki Dziwisz, Ewy Szczepankiewicz-Rudzkiej
Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019

Wypożycz książkę

Ruchy secesjonistyczne w USA w XXI wieku
Marcin Pomarański
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020

Wypożycz książkę

Transport kolejowy w systemie obronnym państwa
redakcja naukowa Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty
Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej,Warszawa 2018

Wypożycz książkę

Filozofia kontra świat : moralny wymiar sensacji
redakcja naukowa David Edmonds
Wydawnictwo PWN. Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Świat przedstawiony : sposoby kreowania rzeczywistości społeczno-politycznej portalu Fronda.pl
Marcin Piechocki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2018

Wypożycz ksiażkę

Kreowanie wizerunku kandydata na urząd publiczny w Polsce
Adam Figiel, Magda Ziembińsk
Wydawnictwo edu-Libri, Kraków  2019

Wypożycz książkę

Obywatel PL
Adam Bodnar, Bartosz Bartosik
Mando, Kraków  2020

Wypożycz książkę

Systemy polityczne : podręcznik akademicki
redakcja Marek Bankowicz, Beata Kosowska-Gąstoł
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020

Wypożycz książkę

Instytucje systemów politycznych w procesie zmian
redakcja naukowa Bożena Dziemidok-Olszewska, Marta Michalczuk-Wlizło, Małgorzata Podolak Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020

Wypożycz książkę

Socjologia bezpieczeństwa : wybrane problemy
Mirosława Jaworowska
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019

Wypożycz książkę

Chiny, Stany Zjednoczone i świat w oczach wielkiego mistrza Lee Kuan Yewa
opracowanie Graham Allison, Robert D. Blackwill, Ali Wyne ; przełożyła Halina Bińczak
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Konferencje monachijskie ds. Bezpieczeństwa (2009-2019)
Aleksandra Kruk
Wydawnictwo Naukowe FNCE, Poznań 2020

Wypożycz książkę

Kondycja ludzka
Hannah Arendt ; słowo wstępne: Danielle Allen ; wstęp: Margaret Canovan ; przełożyła Anna Łagodzka
Wydawnictwo "Aletheia", Warszawa 2020

Zamów książkę

Psychologia poznawcza
Edward Nęcka, Jarosław Orzechowski, Błażej Szymura, Szymon Wichary
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Strategie budowania marki i rozwoju handlu : nowe trendy i wyzwania dla marketingu
redakcja naukowa Tomasz Domański Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Wzorowy sojusz? : współpraca i źródła tradycji związków amerykańsko-holenderskich
Anna Wyrwisz
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020

Wypożycz książkę

Przeznaczeni do wielkości! : poczucie misji w polityce zagranicznej : przypadek Rosji
Alicja Curanović
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji
redakcja naukowa Jerzy Kornaś, Łukasz Danel, Rafał Lisiakiewicz.
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020

Wypożycz książkę

Czasem trzeba powiedzieć "nie"
Małgorzata Gersdorf w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem o swojej walce o niezależne sądy
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Pomoc publiczna udzielana przez gminy
Anna Wójtowicz-Dawid
Wolters Kluwer, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Plan marketingowy na jednej stronie : nowi klienci, większe dochody i firma jedna na milion
Allan Dib
Helion SA, Gliwice 2020

Wypożycz książkę

Potencjał dochodowy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Elżbieta Malinowska-Misiąg
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019

Wypożycz książkę

Potrzeby usługowe osób starszych w warunkach przemian demograficznych w Polsce
Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Adrian Lubowiecki-Vikuk
Oficyna Wydawnicza SGH Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2019

Wypożycz książkę

W Polsce czyli wszędzie : rzecz o upadku i przyszłości świata
Edwin Bendyk.
Polityka Sp. z oo SKA., Warszawa 2019

Wypożycz książkę

Rozum i demokracja : wprowadzenie do koncepcji rozumu publicznego Johna Rawlsa
Wojciech Ciszewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020

Wypożycz książkę