Nowości książkowe

 • Przestrzeganie praw człowieka w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

  Kinga Machowicz Difin, Warszawa 2020
 • Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej

  redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020
 • Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej.

  redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020
 • Sztuka strategii : teoria gier w biznesie i życiu prywatnym

  Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff MT Biznes, Warszawa 2020
 • Plan marketingowy na jednej stronie : nowi klienci, większe dochody i firma jedna na milion

  Allan Dib Helion SA, Gliwice 2020
 • Potencjał dochodowy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

  Elżbieta Malinowska-Misiąg Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019
 • Potrzeby usługowe osób starszych w warunkach przemian demograficznych w Polsc

  Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Adrian Lubowiecki-Vikuk Oficyna Wydawnicza SGH Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2019
 • Prawo do prywatności a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa : kontrola operacyjna i dane telekomunikacy

  Krzysztof Chmielarz Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2020
 • Prekursorzy zielonego anarchizmu : la Bellé Époque

  Tomasz Sikorski Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020
 • Społeczeństwo współpracy

  Dariusz Jemielniak, Aleksandra Przegalińska Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2020
 • Transatlantyckie trendy migracyjne na przestrzeni stulecia : Studium przypadku wychodźstwa z powiatu

  Joanna Kulpińska Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019
 • Wybrane zagadnienia polskiej i międzynarodowej polityki gospodarczej

  Dariusz K. Rosati, Marek Lubiński, Zenon Marciniak, Henryk Bąk Oficyna Wydawnica SGH - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2019
 • Zachowania konsumpcyjne singli w Polsce

  Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Adrian Lubowiecki-Vikuk, Teresa Słaby Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2018
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników

  Dagmara Lewicka Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019
 • Zarządzanie komunikacją marketingową : integracja, nowe media, outsourcing

  Grzegorz Hajduk Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2019
 • Etniczność i religia w Europie Środkowej-Wschodniej : ujęcie statystyczne 1989-2019

  Radosław Zenderowski, Jakub Pieńkowski CeDeWu, Warszawa 2020
 • Chińska droga do podwójnej transformacji gospodarczej

  Li Yining Time Marszałek Group, Toruń 2019
 • W obronie lewicowego populizmu

  Chantal Mouffe ; przełożyła Barbara Szelewa Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2020
 • Współczesne media : problemy i metody badań nad mediami T. 1

  pod redakcją Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019
 • Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii

  Tomasz Stryjek Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2020
 • Helmut Kohl, przywódca polityczny

  Monika Maria Brzezińska CeDeWu, Warszawa 2020
 • Nowe spojrzenie na Europę Środkową : czy od niej zależy przyszłość Europy

  Emil Brix, Erhard Busek ; przełożyła Anna Śliwa Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2019
 • Polityka etniczna Litwy w latach 1990-2004

  Małgorzata Stefanowicz Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2019
 • Zło w popkulturze : rynek muzyczny : krok do przepaści (fakty i świadectwa)

  Grzegorz Kasjaniuk Fronda PL, Warszawa 2020
 • Europejskie programy współpracy transgranicznej na granicach Polski a koncepcja regionu transgranicz

  Andrzej Jakub Żuk CeDeWu, Warszawa 2019
 • Fundusze europejskie na półmetku perspektywy finansowej, 2014-2020

  redakcja naukowa Dominika Czapla, Marta Miedzińska Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019
 • Zatrudnienie obywateli z krajów byłego ZSRR w Polsce

  Krystyna Gomółka, Małgorzata Gawrycka Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019
 • Oddziaływanie sądu konstytucyjnego na porządek prawny Austrii, Niemiec i Polski

  redakcja naukowa: Monika Florczak-Wątor i Piotr Czarny Wydawnictwo Księgarnia Akademicka,Kraków 2019
 • Piętnaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

  Helena Tendera-Właszczuk, Wojciech Bąba, Katarzyna Cymbranowicz, Grzegorz Żaba Difin, Warszawa 2020
 • Polska w strukturach Unii Europejskiej : wybrane aspekty

  Aleksandra Pleśniarska, Magdalena Zajączkowska, Michał Żelichowski Difin, Warszawa 2020
 • Mieliśmy swój dom, w którym byliśmy szczęśliwi... : konflikty etniczne na terytorium byłej Jugosławi

  redakcja Radosław Zenderowski Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019
 • Wybrane polityki Unii Europejskiej

  Helena Tendera-Właszczuk, Hanna Kelm, Katarzyna Cymbranowicz Difin, Warszawa 2020
 • Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej

  redakcja naukowa Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań 2019
 • Nowe społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnych (1945-2020)

  Andrzej Sakson Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2020
 • Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty

  redakcja naukowa Rafał Kamprowski, Mirosław Skarżyński Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2019
 • Anarchia i dyscyplina : rzecz o realistycznych teoriach stosunków międzynarodowych Hansa Morgenthaua

  Mateusz Filary-Szczepanik Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2019
 • O cywilizacji śmierci

  Marek Jan Chodakiewicz 3S Media, Warszawa 2019
 • Pamięć zbiorowa, pojednanie i stosunki międzynarodowe

  redakcja naukowa Nicolas Maslowski, Andrzej Szeptycki Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020
 • Psychologia wojny hybrydowej

  Bogusław Pacek, Piotr Pacek Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2019
 • Różnorakie perspektywy bezpieczeństwa

  redakcja naukowa Mirosław Banasik, Agnieszka Rogozińska Difin, Warszawa 2019
 • System zarządzania kryzysowego w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej

  Paweł Górski, Rafał Kołodziejczyk, Magdalena Molendowska, Martyna Ostrowska Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019
 • Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie

  Jan Ziobro Difin, Warszawa 2020
 • Wojna - wojsko - bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki : studia i materiały.T. 4

  Henryk Walczak Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2019
 • Zarządzanie kryzysowe : dobre praktyki

  Romuald Grocki Difin, Warszawa 2020
 • Etyczność funkcjonariusza policji

  Juliusz Piwowarski Difin, Warszawa 2019
 • Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego

  redakcja naukowa Mirosław Banasik Difin, Warszawa 2019
 • Kapitalizm i wolność

  Milton Friedman ; tłumaczenie: Bartosz Sałbut Wydawnictwo Helion, Gliwice 2018
 • Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i euroatlantycka perspektywa bezpieczeństwa

  Mirosław Banasik Difin, Warszawa 2019
 • Przyszło nam tu żyć : reportaże z Rosji

  Jelena Kostiuczenko Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2020
 • W cieniu totalitaryzmu

  Adam Michnik Wydawnictwo Agora, Warszawa 2019
 • Bibi : burzliwe życie i czasy Beniamina Netanjahu

  Anshel Pfeffer Post Factum, Katowice 2020
 • Filozofia - nauka - religia : studia i szkice z dziejów kultury intelektualnej

  Stanisław Janeczek Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2018
 • Prekaryzacja zatrudnienia : wyzwania dla prawa pracy w Europie

  redakcja naukowa Izabela Florczak, Marta Otto Difin, Warszawa 2019
 • Socjologia i przestrzeń miejska

  Andrzej Majer Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2020
 • Szczęście na manowcach : liberalizm, hedonizm, selfizm

  Jan Galarowicz Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2017
 • Zarządzanie personelem w małej firmie

  Małgorzata Sidor-Rządkowska Wolters Kluwer, Warszawa 2020
 • Instytucjonalne formy zarządzania zmianą w zakwaterowaniu żołnierzy Wojska Polskiego w XXI wieku.

  Tomasz Kościelecki Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019
 • Potęga powietrzna w działaniach hybrydowych

  Władyslaw Leśnikowski Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019
 • Droga do niewolności : Rosja, Europa, Ameryka

  Timothy Snyder ; przekład Bartłomiej Pietrzyk Znak Horyzont, Kraków 2019
 • Globalne zarządzanie gospodarcze : wyzwania dla światowego systemu handlu

  Anna Wróbel, Karina Jędrzejowska, Marek Rewizorski Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020
 • Prawo Unii Europejskiej w pigułce

  opracowanie merytoryczne: Grzegorz Dąbrowski Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2020
 • Szwecja : zarys systemu ustrojowego

  Marian Grzybowski Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019
 • Teraz albo nigdy

  Szymon Hołownia Wydawnictwo Znak, Kraków 2019
 • Znaczenie zasady dwuizbowości w praktyce ustrojowej wybranych demokracji Azji Południowo-Wschodniej

  Anna Michalak Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019
 • Mapa etniczna obszaru byłego ZSRR

  Krzysztof Pietkiewicz Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019
 • Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia be

  Anita Kubanek Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2019
 • Sprawność terytorialnego systemu zarządzania kryzysowego

  Dariusz Paweł Mikołajczyk Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019
 • Policyjne siły kontrterrorystyczne w Polsce : organizacja, zadania, uzbrojenie i wyposażenie

  Kuba Jałoszyński, Michał Stępiński, Mariusz Olechnowicz Bellona, Warszawa 2019
 • Zarys polityki cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej : casus Polski i RFN

  Izabela Oleksiewicz Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2019
 • Bezpieczeństwo i obronność : badania naukowe, dobre praktyki w tradycji Uniwersytetu Poznańskiego

  redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Rafał Kamprowski Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2019
 • Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK

  Daniel Głowacz, Zbigniew Bartosiak, Izabela Wójciak, Marcin Dziubak, Krzysztof Musielak Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji, Warszawa 2016
 • O Kresach w historii i legendzie : studia i szkice z dziejów polskiej granicy wschodniej

  Marceli Kosman Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2019
 • Uwarunkowania obecności i aktywności kobiet w sejmie RP w latach 1989-2018

  Beata Pająk-Patkowska Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2019
 • Bezpieczeństwo państwa : służby specjalne : działania niekonwencjonalne

  redakcja Andrzej Żebrowski, Urszula Kosielińska-Grabowska Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019
 • Bezpieczeństwo Afganistanu w aspekcie interwencji NATO i zaangażowania sił zbrojnych RP

  Mirosław Banasik, Piotr Lenart Difin, Warszawa 2019
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjsk

  redakcja naukowa Mirosław Banasik, Agnieszka Rogozińska Difin, Warszawa 2019
 • Azjatycki model polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : wybrane aspekty w świetle standardów i do

  Marek Świstak, Jan Wiktor Tkaczyński Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019
 • Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego kreowanych przez Federację Rosyjską

  redakcja naukowa Mirosław Banasik, Agnieszka Rogozińska Difin, Warszawa 2019
 • Telewizyjny dokument filmowy

  Mirosław Salski Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019
 • Internacjonalizacja i marketing uniwersytetów

  pod redakcją Łukasza Sułkowskiego i Roberta Seligi Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019
 • W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach

  pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego i Arkadiusza Lewickiego Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2019
 • Współpraca międzynarodowa polskich miast i gmin

  Stanisław Faliński Difin, Warszawa 2019
 • Doktryna Bernaysa : demokracja - między propagandą a public relations

  Mirosław Lakomy Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2019
 • Kościół katolicki i nowa lewica : dwie tradycje - dwa spojrzenia

  Dominika Sozańska Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019
 • Ruchy separatystyczne

  redakcja naukowa Maria Marczewska-Rytko, Marcin Pomarański Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019
 • Wyzwania dla świata XXI w. : wybrane kryzysy globalne i lokalne

  redakcja naukowa Jarosław Kardaś, Faustyna Kowalska, Mateusz Pazdej, Elżbieta Aurelia Stępa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2019
 • Polskie parlamentarne partie polityczne wobec Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i nadawców public

  Maria Wąsicka-Sroczyńska Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2019
 • Boszniacki nacjonalizm : strategie budowania narodu po 1995 roku

  Tomasz Rawski Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019
 • Demografia

  Franciszek Stokowski Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2019
 • Marka na cztery sposoby : branding percepcyjny, emocjonalny, społeczny i kulturowy

  Jacek Pogorzelski Wydawnictwo Nieoczywiste - imprint GAB Media, Warszawa 2019
 • 7 nawyków skutecznego działania

  Stephen R. Covey ; przełożyła Iwona Majewska-Opiełka Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2019
 • Dlaczego piątkowi uczniowie pracują dla trójkowych a czwórkowi zostają urzędnikami : przewodnik boga

  Robert T. Kiyosaki Instytut Praktycznej Edukacji, Osielsko 2013
 • Media w polityce informacyjnej : casus polskich uniwersytetów publicznych

  Dominika Narożna Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2019
 • Pocałuj tę żabę : 12 metod zamiany problemów na sukcesy w pracy i w życiu prywatnym

  Brian Tracy, Christina Tracy Stein MT Biznes, Warszawa 2017
 • Policja Państwowa w Drugiej Rzeczypospolitej : wybrane aspekty organizacji i funkcjonowania

  pod redakcją Adriana Tyszkiewicza Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015
 • Przemiana : jak sprawić, by reszta twojego życia była jeszcze lepsza

  Brian Tracy ; przekład: Agnieszka Sobolewska Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2017
 • Służba cywilna : stosunek pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi

  Agnieszka Jezierska-Markocka, Michał Markocki Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016
 • Szybkość zaufania

  Stephen M. R.Covey, Rebecca R. Merrill ; przełożył Jerzy Moderski Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2016
 • Transport publiczny w polityce miejskiej subregionów Leszna, Konina i Piły - studium analityczne i p

  Mikołaj Tomaszyk Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2019
 • Zasady skutecznego przywództwa

  Stephen R. Covey ; przełożył Konrad Pawłowski Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2019
 • Zmień myślenie a zmienisz swoje życie : jak uwolnić swój pełny potencjał i osiągnąć sukces

  Brian Tracy ; przekład: Katarzyna Dumińska MT Biznes, Warszawa 2017
 • Federacja Rosyjska wobec północnokaukaskiego terroryzmu

  Jarosław Kardaś Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2019
 • Polityka Unii Europejskiej wobec Regionu Morza Bałtyckiego : podejście makroregionalne i wielopoziom

  Marta Szulc Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019
 • Od faszystowskiej dystopii do anarchistycznej utopii : idee polityczne w powieści graficznej V jak V

  Wojciech Lewandowski Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019
 • Polityka społeczno-gospodarcza w UE : finanse na poziomie krajowym, europejskim i globalnym

  Marta Postuła Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019
 • Antropologia polityczna w Afryce

  redakcja naukowa Maciej Ząbek Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019
 • Bariera bliskowschodnia : Turcja w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1939-1942

  Krzysztof Zdulski Ośrodek Myśli Polityczne, Kraków 2019
 • Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego Wschodu w okresie pozimnowojennym

  Katarzyna Czornik Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019
 • Z nienawiści do kobiet

  Justyna Kopińska Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2018
 • Dragi i wojna : narkotyki w działaniach wojennych

  Teresa Kowalik, Przemysław Słowiński Fronda, Warszawa 2019
 • Media społecznościowe (w trzecim sektorze)

  Ilona Dąbrowska Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019
 • Miejsce wolontariackich grup dyspozycyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa oraz w zarządzaniu kry

  Jadwiga Mazur, Sabina Sanetra-Półgrabi Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019
 • MediaEgo w MediaPolis : w stronę nowego paradygmatu komunikowania politycznego

  Agnieszka Walecka-Rynduch Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019
 • Wpływ konfliktu zbrojnego na bezpieczeństwo dzieci w Islamskiej Republice Afganistanu w latach 2004-

  Klaudia Cenda-Miedzińska Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019
 • Getting Europe back to work : crisis (re)production and crisis overcoming in Europe

  edited by Tomasz Brańka and Joanna Skrzypczyńska Adam Mickiewicz University of Poznań Scientific Publisher of the Faculty of Political Science and Journalism, Poznań 2019
 • Old Borders- New Challenges, New Borders- Old Challenges : De-Bordering and Re-Bordering in Contempo

  Jarosław Jańczak Logos Verlag Berlin, Berlin 2019
 • Uwarunkowania i pomiar stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego

  Katarzyna Wójtowicz Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019
 • Scenariusze kultury upokarzania : studium z zakresu antropologii mediów

  Michał Rydlewski Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019
 • Polityka ekonomiczna w warunkach integracji europejskiej : w świetle teorii Kaleckiego i Pasinettieg

  Maciej Holko Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016
 • Polityka bezpieczeństwa państw Bałkanów Zachodnich : perspektywy i zagrożenia

  Marko Babić Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019
 • Logos, ethos, pathos III i IV RP : dyskurs komunikacyjny polityki

  Wojciech Krzysztof Szalkiewicz, Marek Sokołowski Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019
 • Legitymizacja i kontestacja polityki zagranicznej Unii Europejskiej na przykładzie polityki rozszerz

  Magdalena Góra Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019
 • Bezpieczeństwo Obronność Wojskowość : problemy planowania strategicznego

  Andrzej Dawidczyk Difin SA, Warszawa 2019
 • Antyterroryści : polskie elitarne siły specjalne w akcji

  Mateusz Baczyński, Janusz Schwertner Wydawnictwo Znak, Kraków 2019
 • Rocznik bezpieczeństwa międzynarodowego

  redakcja naukowa Karolina Julia Helnarska, Grzegorz Motrycz ; Akademia Sztuki Wojennej Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2019
 • SAS : komandosi Jego Królewskiej Mości

  Damien Lewis ; przekład Arkadiusz Bugaj Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2019
 • Marketing usług logistycznych

  Joanna Dyczkowska Difin, Warszawa 2014
 • Mądrość mentoringu, inteligencja coachingu : sprzedaż i skuteczność menedżerska w stylu mentoringowy

  Grzegorz Radłowski Onepress, Gliwice 2019
 • Wolność w kontekście determinizmu : analiza porównawcza teorii N. Hartmanna i R. H. Kane'a

  Krzysztof Rojek Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019
 • Stosunki polsko-jugosłowiańskie w latach 1945-1971

  Paweł Wawryszuk Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2019
 • Wolność wypowiedzi a ochrona dóbr osobistych i prywatności uczestników medialnych kampanii wyborczyc

  Marcin Grzybowski Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2018
 • Zasada neutralności światopoglądowej państwa

  Wojciech Ciszewski Księgarnia Akademicka, Kraków 2019
 • Teleinformatyka dla bezpieczeństwa

  Jan Zych Wydawnictwo FNCE, Poznań 2019
 • The European Union and Russia : causes of the crisis and potential for cooperation

  Jochen Franzke, Bogdan Koszel and Andrej Kinyakin WeltTrends, Potsdam 2016
 • Kryzys migracyjny 2015+ : między solidarnością a partykularyzmem

  Anna Potyrała Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019
 • Doradztwo polityczne : wykorzystywanie wiedzy profesjonalnej w działaniu

  Łukasz Scheffs Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019
 • Operacje informacyjne, rozpoznanie wojskowe i walka radioelektroniczna w systemie bezpieczeństwa inf

  redakcja naukowa Zbigniew Modrzejewski, Szymon Markiewicz Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2019
 • Po kalifacie : nowa wojna w Syrii

  Paweł Pieniążek Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019
 • Pogranicza cywilizacji : wpływ dylematów tożsamościowych na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa wy

  Larysa Leszczenko, Helena Giebień, Anna Jagiełło-Szostak, Jarosław Jarząbek, Elżbieta Szyszlak, Tomasz Szyszlak Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019
 • Polityka wschodnia w koncepcjach partii politycznych w III Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane aspek

  Arkadiusz Krawcewicz Wydawnictwo inforteditions, Tarnowskie Góry 2019
 • Polityka i władza : między archetypem polis a uniwersum Nowego Średniowiecza

  Aleksandra Spalińska Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019
 • Trends reshaping international business theory and policy

  Zdzisław W. Puślecki Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2019
 • Współczesne dyskursy o edukacji kulturowe

  Ewa Przybylska, Danuta Wajsprych CeDeWu, Warszawa 2019
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu : historia i luminarze nauki

  pod redakcją Moniki Kozłowskiej Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019
 • Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji

  Grzegorz Ptaszek Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2019
 • Nestorzy nauki Uniwersytetowi

  pod redakcją Kazimierza Przyszczypkowskiego, Izabeli Cytlak Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2019
 • Innowacyjne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu : ekonomia społeczna w praktyce

  redakcja naukowa Krzysztof Hajder, Andrzej Stelmach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań 2019
 • Człowiek, gospodarka, społeczeństwo : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Babiakowi

  redakcja naukowa Tadeusz Wallas, Krzysztof Urbaniak, Krzysztof Hajder Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Poznań 2019
 • Polska polityka europejska : wyzwania krajowe i międzynarodowe

  redakcja naukowa Zbigniew Czachór, Adam Jaskulski Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Poznań 2019
 • Przebudzenie bogini : religijne źródła feminizmu w tradycji judeochrześcijańskiej

  Natalia Klejdysz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Poznań 2019
 • Koncepcja unii politycznej niemieckiej chadecji na tle politycznego i gospodarczego rozwoju Unii Eur

  Agnieszka Bielawska Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Poznań 2019
 • Dzieje Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1945-2019

  pod redakcją Stanisława Jankowiaka i Tomasza Schramma Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019
 • Gospodarka globalna w świetle wyzwań Industry 4.0

  redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Paweł Chudziński, Radosław Miśkiewicz Wydawnictwo Adam Marszałek,, Toruń 2018
 • Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny...

  Jadwiga Plewko Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2009
 • Autorytet demokracji : ujęcie filozoficzne

  David M. Estlund Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019
 • Internet i gry internetowe : osobisty rozwój czy ryzyko patologii zachowania?

  Paweł Izdebski PWN, Warszawa 2019
 • Od "wojny sprawiedliwej" do "wojny z terroryzmem" : siła zbrojna i reglamentacja jej używania (ius c

  Roman Kwiecień Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2019
 • Ochrona praw i wolności : system instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej

  Maria Kruk, Marcin Olszówka, Mariusz Godlewski, Mikołaj Jarosz, Marzena Laskowska, Jacek Zaleśny Difin SA, Warszawa 2019
 • Pokolenie '89 : młodzi o polskiej transformacji

  Jakub Sawulski Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2019
 • Sztuka skutecznego porozumiewania się

  Matthew McKay, Martha Davis, Patrick Fanning ; przekład Agata Błaż Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2019
 • Globalne i lokalne perspektywy bezpieczeństwa państwa

  pod redakcją Jana Maciejewskiego, Moniki Zawartki i Sławomira Fiodorów Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018
 • Cyberbezpieczeństwo we współczesnych konfliktach na Bliskim Wschodzie

  Jamil Absi FNCE Sp. z o.o., Poznań 2019
 • Wybrane systemy współpracy międzynarodowej w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

  redakcja naukowa Tomasz Kownacki Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019
 • Terroryzm lotniczy wobec Izraela

  Łukasz Szymankiewicz Difin SA, Warszawa 2019
 • Arabia incognita : raport polskiego ambasadora

  Krzysztof Płomiński Wydawnictwo "Grupa M-D-M", Warszawa 2019
 • Demokracja na krawędzi : Ameryka Franklina Delano Roosevelta

  Piotr Zaremba Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2018
 • Można wybierać : czerwca 1989

  Aleksandra Boćkowska Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019
 • Kryzys imigracyjny w Europie w polskim dyskursie publicznym w latach 2015-2018

  Łukasz Łotocki Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2019
 • Misje cywilne Unii Europejskiej w procesie europeizacji ad extra

  Luiza Wojnicz Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019
 • Kultura narcyzmu : amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań

  Christopher Lasch ; przełożyli Grzegorz Ptaszek i Aleksander Skrzypek Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2019
 • Azja : edukacja, wychowanie, modernizacja społeczna

  redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Beata Mydłowska, Kazimierz Pierzchała Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018
 • Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym : teoria i praktyka

  pod redakcją Tomasza Bojar-Fijałkowskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2019
 • Wyzwania gospodarcze i polityczne państw Dalekiego Wschodu

  redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Grzegorz Kądzielawski, Krzysztof Zamasz Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018
 • Koordynacja informacji w systemie bezpieczeństwa państwa

  Paweł Chodak Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019
 • Wojna o państwo : budowa instytucji afgańskich przez koalicję międzynarodową w latach 2001-2014

  Piotr Łukasiewicz Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019
 • Konflikty zbrojne i obronność na przełomie XX i XXI wieku : aspekty polityczne i prawne

  pod redakcją Łukasza Jureńczyka, Przemysława Radziszewskiego, Sławomira Sadowskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2018
 • Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie i w Afryce w drugiej dekadzie XXI wieku : przebieg - uwarunk

  Katarzyna Czornik, Miron Lakomy Uniwersytet Śląski, Katowice 2018
 • Kulturowa wiedza kobiet : transfer międzypokoleniowy w warunkach podwójnej marginalizacji Ukrainek

  Aleksandra Herman Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019
 • Medialne socjotechniki brandcastingu : hybrydyzacja, uwiarygadnianie, zadaniowość

  Aneta Duda Wydawnictwo KUL, Lublin 2018
 • Teoria polityki : próba ujęcia integralnego

  Artur Laska Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierz Wielkiego, Bydgoszcz 2017
 • O demokracji w Ameryce

  Alexis de Tocqueville ; przełożyli Barbara Janicka i Marcin Król Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2019
 • Shitshow! : Ameryka się sypie, a oglądalność szybuje

  Charlie Leduff ; przełożyła Kaja Gucio Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019
 • Problemy samorządu terytorialnego w debatach sejmowych : studium przypadku

  Bogusław Kotarba Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019
 • Oblężona demokracja : rozmowy

  Jacek Żakowski Sic!, Warszawa 2019
 • Wpływ słowa i obrazu na wizerunek osoby publicznej

  Anna Barańska-Szmitko Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018
 • Towarzyskość jako forma uspołecznienia w epoce cyfrowej

  Krzysztof Stachura Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018
 • Prezydentura polska w pierwszych latach III RP

  Paweł Momro Wydawnictwo von borowiecky, Radzymin 2019
 • Kobiety Donalda Trumpa : życie w złotych kajdankach

  Nina Burleigh Wydawnictwo Kobiece, Białystok 2019
 • Leksykon wiedzy politologicznej

  redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018
 • Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku

  redakcja naukowa Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018
 • Zarządzanie reklamą

  Wacław Šmid CeDeWu.pl, Warszawa 2016
 • Społeczna konstrukcja problemu niepodległości Czeczenii

  Patrycja Olchowska Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018
 • Sinizacja systemu politycznego Hongkongu

  Łukasz Zamęcki Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019
 • Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku : szanse, wyzwania, ryzyko i zagrożenia

  redakcja naukowa Krzysztof Załęski, Paulina Polko, Magdalena Bracio Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, Dąbrowa Górnicz 2018
 • Pożyczkodawca ostatniej instancji w strefie euro : nowa rola Europejskiego Banku Centralnego

  Ewa Stawasz-Grabowska Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018
 • Komunikacja międzykulturowa w polityce : relacje między Stanami Zjednoczonymi a Japonią

  Marcin Lisiecki Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019
 • Siły zbrojne w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

  Malina Kaszuba Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2019
 • W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie

  redakcja naukowa Juliusz Piwowarski, Janusz Gierszewski Difin, Warszawa 2018
 • Siły destabilizacyjne w operacjach reagowania kryzysowego

  Wojciech Więcek Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2018
 • Prawo energetyczne Ukrainy : wybór źródeł

  pod redakcją Eryka Kosińskiego Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018
 • Państwo Islamskie (ISIS) : historia powstania i taktyka działania

  pod redakcją Krzysztofa Danielewicza Napoleon V, Oświęcim 2019
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność

  redakcja naukowa: Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga CeDeWu, Warszawa 2019
 • Zmieniać Konstytucję Rzeczypospolitej czy nie zmieniać ?

  redakcja Dariusz Dudek Wydawnictwo KUL, Lublin 2017
 • O najnowszej historii Polski 1939-1989 : szkice i artykuły

  Leszek Żebrowski Capital, Warszawa 2018
 • Wizerunek felietonisty i sposoby jego werbalnego komunikowania

  Anna Barańska-Szmitko Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018
 • Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP

  pod redakcją Tadeusza Dubickiego LTW, Łomianki 2019
 • Ćwierkający Donald Trump : czym jest Twitter dla użytkowników, dziennikarzy i prezydenta USA?

  Tomasz Gackowski, Karolina Brylska, Mateusz Patera Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018
 • Anatomia rewolucji : narodziny ruchu społecznego "Solidarność" w 1980 roku

  Tomasz Kozłowski Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2017
 • Festung Europa

  Monika Gabriela Bartoszewicz Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2018
 • Imigracja zarobkowa i jej wpływ na rynek pracy

  Agnieszka Piekutowska CeDeWu, Warszawa 2019
 • Profesjonalizm dziennikarski Kuby Wojewódzkiego

  Maria Lewandowska Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019
 • Socjalizm i kwestia kobieca : wybór pism

  Zofia Daszyńska-Golińska Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2018
 • Polityka zagraniczna Węgier w latach 1867-1945

  Tadeusz Kopyś Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018
 • Kulisy 'ndranghety : profil najgroźniejszej mafii na świecie

  Arcangelo Badolati ; przekład Giusy Inglese Replika, Zakrzewo 2018
 • Aktywność dyplomacji USA wobec państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2009-2013

  Michał Dahl Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019
 • Upolitycznienie problemu starzenia się społeczeństwa w Polsce : teoria i praktyka

  Maciej Duszczyk, Magdalena Lesińska, Kamil Matuszczyk Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018
 • Pomiędzy demokracją a autorytaryzmem : doświadczenia polityczno-ustrojowe państw współczesnych

  redakcja naukowa Jacek Wojnicki, Jacek Zaleśny Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2018
 • Republicyzacja zadań publicznych

  pod redakcją Marka Szewczyka, Bożeny Popowskiej, Hartmuta Bauera, Lucyny Staniszewskiej, Piotra Lissonia Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018
 • Praca organiczna i etos regionalny Wielkopolan : szkice politologiczno-regionalistyczne

  Ryszard Kowalczyk Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2018
 • Blaski i cienie polskiej i światowej myśli strategicznej : wybrane zagadnienia

  Stanisław Zarobny Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2018
 • Spór Radia Maryja z KRRiT w świetle wybranych publicystycznych audycji Radia Maryja w latach 2011-20

  Kinga Przybysz Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2015
 • Chiny w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1911-1918

  Jan Pajor Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019
 • Najstarsza republika świata : współczesny system polityczny San Marino

  Marcin Łukaszewski Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018
 • Odpowiedzialnośc międzynarodowa państwa w pracach kodyfikacyjnych Komicji Prawa Międzynarodowegpo ON

  Anna Zbaraszewska Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, Poznań 2018
 • Polska polityka europejska : idee, cele, aktorzy, rezultaty

  Zbigniew Czachór, Adam Jaskulski, Jarosław Jańczak, Renata Mieńkowska-Norkiene, Piotr Tosiek Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2019
 • Filozofia nauczania : kształtowanie umysłu

  Adolf E. Szołtysek Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2018
 • Państwo i jego bezpieczeństwo ekonomiczne : aspekt teoretyczny i praktyczny

  Joanna Antczak, Danuta Mliczewska, Zdzisław Rapacki Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2018
 • Prawo azjatyckie z perspektywy europejskiej

  redakcja naukowa: Mateusz Stępień, Rafał Łukasiewicz Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018
 • Programy i strategie polityki społecznej dla grup ryzyka : przesłanki, cele, narzędzia, praca socjal

  Zbigniew Woźniak Difin, Warszawa 2019
 • W oblężeniu : życie pod ostrzałem na sarajewskiej ulicy

  Barbara Demick ; przełożyła Hanna Pustuła-Lewicka Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019
 • Polska wobec zachodnioeuropejskich procesów integracyjnych po II wojnie światowej (do 1989 r.)

  Adam Barabasz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018
 • Marketing mody : strategia, branding i promocja

  Harriet Posner Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2019
 • Relacje Unii Europejskiej z Azją Centralną : uwarunkowania, wyzwania, efekty

  redakcja naukowa Tadeusz Wallas, Radosław Fiedler FNCE Sp. z o.o., Poznań 2019
 • Ile oni wiedzą o Tobie? : szpiedzy i podsłuchy w Polsce

  Bruno Kowalsky w rozmowie z Krzysztofem Pyzią Prószyński Media, Warszawa 2019
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego : tendencje, problemy i dylematy modelu państwa i demo

  Lech Jędrzejewski Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018
 • Miejsce Uniwersytetu : infrastruktura uniwersytecka w przestrzeni miejskiej Poznania i okolic (1919

  Maciej Michalski Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019
 • Państwowość Kosowa : geneza, uwarunkowania, współczesność

  Konrad Pawłowski Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018
 • International law

  Malcolm N. Shaw Cambridge University Press, Cambridge 2017
 • Kapitał marki w mediach społecznościowych : perspektywa konsumenta

  Małgorzata Karpińska-Krakowiak Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018
 • Broń nieśmiercionośna jako środek umacniania bezpieczeństwa państwa

  Norbert Świętochowski Wydawca FNCE, Poznań 2019
 • Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP. T. 8

  pod redakcją Tadeusza Dubickiego LTW, Łomianki 2017
 • Polityka zagraniczna Polski wobec Izraela po 1989 roku

  Jolanta Sierańska Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018
 • Teoria i praktyka w myśli amerykańskich pragmatystów : o społecznej odpowiedzialności filozofii

  Agnieszka Hensoldt Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2018
 • Coming out : studia nad homoseksualną męskością

  Marcin Welenc. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018
 • Wielkopolskie czasopiśmiennictwo okresu zaboru pruskiego w walce o tożsamość narodową i regionalną

  Ryszard Kowalczyk Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018
 • Homo deus : krótka historia jutra

  Yuval Noah Harari ; przełożył Michał Romanek Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018
 • Nurty etyki : od starożytności do nowożytności

  Władysław Zuziak Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2018
 • Psychologia Okrągłego Stołu

  redakcja Mirosław Kofta i Adam Leszczyński Smak Słowa, Sopot 2019
 • Stadiony i widowiska : społeczne przestrzenie sportu

  Michał Lenartowicz, Jakub Mosz Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2018
 • Unia Europejska - Chiny : nowe zjawiska w stosunkach handlowo-ekonomicznych

  Zdzisław W. Puślecki Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2018
 • Ochrona wyższego niż unijny konstytucyjnego standardu prawa jednostki i tożsamości konstytucyjnej RP

  Władysław Jóźwicki Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019
 • Książka zawiera wywiad z autorką przeprowadzony przez Szymona Jadczaka pt.: "Nie można mnie zastrasz

 • Czynnik X : morale w życiu osobistym, w działalności społecznej i zawodowej

  Marian Cieślarczyk, Adam Kołodziejczyk Difin, Warszawa 2019