Nowości książkowe 2021

Wrzesień 2021 r.

Konsekwencje pandemii COVID-19 : państwo i społeczeństwo

redakcja naukowa Krzysztof Hajder, Magdalena Musiał-Karg, Maciej Górny

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2020

Wypożycz książkę

Konsekwencje pandemii COVID-19 : świat i gospodarka

redakcja naukowa Krzysztof Hajder, Magdalena Kacperska, Łukasz Donaj

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2020

Wypożycz książkę

Postrzeganie stanu bezpieczeństwa korzystających z gminnego publicznego transportu zbiorowego na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej

Mikołaj Tomaszyk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2021

Wypożycz książkę

Wybrane problemy prawa krajowego i międzynarodowego : zbiór studiów

redakcja naukowa Anna Zbaraszewska

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, 2021

Wypożycz książkę

Sierpień 2021 r.

Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych : doświadczenie i potencjał zgromadzone przez policję w ramach turnieju Euro 2012

Waldemar Jarczewski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,Poznań 2020

Wypożycz książkę

Wielkopolska Izba Rolnicza jako organizacja Samorządu Gospodarczego : 125 lat działalności na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Robert Kmieciak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,Poznań 2021

Wypożycz książkę

Beyond Europe : Central Asia, the Middle East and global economy

edited by Tadeusz Wallas, Sang-Chul Park, Radosław Fiedler, Przemysław Osiewicz

Logos Verlag Berlin, Berlin 2020

Książka dostępna w dziale :książki anglojęzyczne

Quo vadis Eurazjo? : w poszukiwaniu nowych dróg partnerstwa

redakcja naukowa Bartosz Hordecki, Anna Jach

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,Poznań 2020

Wypożycz książkę

Cooperation versus rivalry in times of pandemic

edited by Radosław Fiedler, Sang Chul Park, Artur Pohl

Logos Verlag Berlin, Berlin 2021

Książka dostępna w dziale :książki anglojęzyczne

Co się stanie z Ameryką

Dorota Warakomska

Wydawnictwo Pascal, Bielsko Biała 2018

Wypożycz książkę

Dobra zmiana czyli Jak się rządzi światem za pomocą słów

Katarzyna Kłosińska, Michał Rusinek.

Wydawnictwo Znak, Kraków 2019

Wypożycz książkę

System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane aspekty

Danuta Plecka i inni

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020

Wypożycz książkę

Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej

Tadeusz Zawadzak

Difin, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Lipiec 2021 r.

Imigranci z Bliskiego Wschodu w polityce Unii Europejskiej

Dalzar Nashwan Salem

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Kraj nie dla wszystkich : o szwedzkim nacjonalizmie

Wiktoria Michałkiewicz

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2020

Wypożycz książkę

Polityczny islam : jak dyskutować ze zwolennikami islamskiej doktryny

Bill Warner

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2020

Wypożycz książkę

Polityka społeczna

Grażyna Firlit-Fesnak

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2018

Wypożycz książkę

Zagadnienia administracji publicznej w Polsce

Eugeniusz Zieliński

Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki

Zbigniew Ścibiorek

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020

Wypożycz książkę

Europejska armia Kalifatu : centrum supersieci.T. 1,Centralne węzły supersieci terrorystycznej Państwa Islamskiego w Europie (2014-2018)

Artur Wejkszner

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar militarny i konfliktów zbrojnych Cz. 1

Maciej Marszałek

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Ewolucjonizm a rewolucjonizm w doktrynach polityczno-prawnych

redakcja naukowa Adam Bosiacki

Wolters Kluwer, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Paradygmaty logistyki wojskowej

Tomasz Jałowiec

Difin SA, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Samobójstwa w Polsce : podejście interdyscyplinarne

Łukasz Scheffs

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2020

Wypożycz książkę

Transformacja Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego a uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne tego procesu

redakcja naukowa Marek Kulczycki, Marek Musioł

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020

Wypożycz książkę

Druga fala prywatyzacji : niezamierzone skutki rządów PiS

Łukasz Pawłowski

Fundacja Kultura Liberalna, Warszawa 2020

Wypożycz książkę

Nowy prawicowy radykalizm : wykład o jego kilku aspektach

Theodor W. Adorno

Wydawnictwo "Znak", Kraków 2020

Wypożycz książkę

Polski system antyterrorystyczny a realia zamachów drugiej dekady XXI wieku

Michał Piekarski, Karolina Wojtasik

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020

Wypożycz książkę

Turbopatriotyzm

Marcin Napiórkowski

Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019

Wypożycz książkę

Usunąć do 30 dni : semiotyka polskich plakatów wyborczych

Zofia Smełka-Leszczyńska

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020

Wypożycz książkę