Data publikacji w serwisie:

Wykaz czasopism

CZASOPISMA W PRENUMERACIE NA ROK 2020

 • CURRENT HISTORY
 • DZIEJE NAJNOWSZE
 • FORUM NOWE
 • GAZETA POLSKA
 • GAZETA WYBORCZA
 • GŁOS WIELKOPOLSKI
 • KRYTYKA POLITYCZNA
 • KULTURA WSPÓŁCZESNA
 • LE MONDE DIPLOMATIQUE
 • NEWSWEEK POLSKA
 • NOWA EUROPA WSCHODNIA
 • NOWA TECHNIKA WOJSKOWA
 • ONLINE MARKETING
 • PAŃSTWO I PRAWO
 • POLITEJA
 • POLITYKA
 • POLITYKA SPOLECZNA
 • PRESS: MEDIA, REKLAMA, PUBLIC RELATIONS
 • PRZEGLĄD POLITYCZNY
 • RAPORT: WOJSKO, TECHNIKA, OBRONNOŚĆ
 • ROCZNIK STATYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ
 • ROCZNIK STATYSTYCZNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 • ROCZNIK STRATEGICZNY
 • RZECZPOSPOLITA
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • STUDIA POLITOLOGICZNE
 • TIME MAGAZIN
 • WPROST
 • ZESZYTY PRASOZNAWCZE
 • ZNAK

POZOSTAŁE CZASOPISMA

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 • ANNALES
 • ARMIA
 • ATHENAEUM
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BIBLIOTEKA
 • BIULETYN INF.WOJ. URZĘDU PRACY W POZNANIU
 • BIULETYN RZECZNIKA PO
 • BUC
 • CBOS
 • CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION
 • CIVITAS. STUDIA Z FILOZOFII POLITYKI
 • CONSENSUS
 • CZYSTA ENERGIA
 • DER SPIEGEL
 • DIE NEUE GESELLSCHAFT, FRANKFURTER HEFTE
 • DISARMAMENT FORUM
 • DISPUTATIO
 • DYPLOMACJA I BEZPIECZEŃSTWO
 • DZIEJE NAJNOWSZE
 • DZIŚ : PRZEGLĄD SPOŁECZNY
 • EAST ASIAN STRATEGIC REVIEW
 • EUHAMER. PRZEGLĄD RELIGIOZNAWCZY
 • EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY
 • FOREIGN AFFAIRS
 • FOREIGN POLICY
 • FORUM AKADEMICKIE
 • FORUM DZIENNIKARZY
 • GNIEŹNIEŃSKIE STUDIA EUROPEJSKIE
 • HORYZONTY POLITYKI
 • IMPONDERABILIA : BIULETYN PIŁSUDCZYKOWSKI
 • INFORMACJA O PRACY ROP
 • INFOS : ZAGADNIENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
 • INTEGRATION
 • INTERNATIONAL AND SECURITY STUDIES
 • INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE REVIEW
 • INTERNATIONAL SECURITY
 • INTERNATIONAL STUDIES
 • INTERNATIONALE POLITIK
 • INTERNATIONALE POLITIK UND GESELLSCHAFT
 • JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY
 • JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCIAL SCIENCES
 • KINO
 • KRONIKA SEJMOWA
 • KRONIKA WIELKOPOLSKI
 • KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO
 • KULTURA : TYGODNIK SPOŁ. KULTUR.
 • KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOM. SPOŁ.
 • KWARTALNIK POLICYJNY
 • LEWĄ NOGĄ. POLITYKA ARTYSTYCZNA
 • LITERATURA NA ŚWIECIE
 • MAŁY ROCZNIK STATYSTYCZNY POLSKI
 • MEDYCZNA WOKANDA
 • MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD POLITYCZNY
 • MONITOR INTEGRACJI EUROP
 • MONITOR EUROPEJSKI
 • NAJWYŻSZY CZAS
 • NEW PERSPECTIVES
 • NEWSWEEK NY
 • NOWA EUROPA PRZEGLĄD NATOLIŃSKI
 • NOWA POLITYKA WSCHODNIA
 • NOWE MEDIA
 • PERCEPTIONS : JOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS
 • PERSPEKTYWY EUROPEJSKIE
 • POLICY REVIEW
 • POLISH POLITICAL SCIENCE YEARBOOK
 • POLITICAL STUDIES
 • POLITICAL STUDIES REVIEW
 • POLITICAL THEORY
 • POLITICAL STUDIES ASSOCIATION
 • POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO
 • POLITYKA POLSKA
 • POLSKA SCENA POLITYCZNA
 • POLSKA ZBROJNA
 • POLSKI PRZEGLĄD DYPLOMATYCZNY
 • POLSKI PRZEGLĄD MIGRACYJNY
 • PRACA SOCJALNA
 • PRAWO I POLITYKA
 • PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO
 • PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
 • PRZEGLĄD FILOZOFICZNY NOWA SERIA
 • PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY
 • PRZEGLĄD POLITOLOGICZNY
 • PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
 • PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY
 • PRZEGLĄD SEJMOWY
 • PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY
 • PRZEGLĄD STRATEGICZNY
 • PRZEGLĄD WSCHODNI
 • PRZEGLĄD ZACHODNI
 • PRZEGLĄD ZACHODNIOPOMORSKI
 • PUBLIC POLICY AND ECONOMIC DEVELOPMENT
 • PULS BIZNESU
 • RACJA POLSKA
 • REALIA I CO DALEJ
 • REFLEKSJE
 • RES PUBLICA NOWA
 • ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
 • ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ
 • ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
 • ROCZNIK POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ
 • ROCZNIK WSCHODNI
 • RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY
 • SOCIAL PHILOSOPHY & POLICY
 • SPOŁECZEŃSTWO I POLITYKA
 • SPRAWY MIĘDZYNARODOWE
 • SPRAWY NARODOWOŚCIOWE
 • STAN RZECZY
 • STUDIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
 • STUDIA EUROPEJSKIE
 • STUDIA MEDIOZNAWCZE
 • STUDIA POLITYCZNE
 • STUDIA SOCJOLOGICZNE
 • STUDIA Z POLITYKI PUBLICZNEJ
 • ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA POLITYCZNE
 • ŚWIAT IDEI POLITYKI
 • THE BRITISH JOURNAL OF POLITICS …
 • THE ECONOMIST
 • THE NATIONAL INTEREST
 • THE POLISH POLITICAL SCIENCE QUARTERLY
 • TEORIA POLITYKI
 • TRZECI SEKTOR
 • TYGODNIK POWSZECHNY
 • UNIA EUROPEJSKA
 • UNIA EUROPEJSKA.PL
 • UNIA EUROPEJSKA - PERSPEKTYWY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE
 • UWAŻAM RZE
 • WELT TRENDS
 • WIEDZA I ŻYCIE
 • WIĘŹ
 • WORLD POLITICS
 • WSCHÓD EUROPY : STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE
 • WSPÓLNOTA
 • WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE
 • WYSOKIE OBCASY
 • YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES
 • ZADRA : PISMO FEMINISTYCZNE
 • ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
 • ZESZYTY HISTORYCZNO-POLITYCZNE
 • ZESZYTY PRAWNICZE BAS
 • ZESZYTY TELEWIZYJNE
 • ŻYCIE UNIWERSYTECKIE