Wykaz opłat

Lp.

Opis

Cena

1.

Zapis i aktualizacja konta bibliotecznego dla pracowników, doktorantów i studentów UAM, uprawniający do wypożyczania na zewnątrz (na rok akademicki)

12 zł

2.

Duplikat karty bibliotecznej

12 zł

3.

Opłata za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego za
1 dzień, za każdy wypożyczony tom

0,30 zł /1 dzień

4.

Opłata za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego wypożyczanego w trybie „wypożyczenie krótkoterminowe” z czytelni w bibliotekach wydziałowych za 1 dzień, za każdy wypożyczony tom

5 zł /1 dzień

5.

Opłata za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego wypożyczanego w trybie „wypożyczenie krótkoterminowe” z wypożyczalni i magazynu w bibliotekach wydziałowych za 1 dzień, za każdy wypożyczony tom

2 zł /1 dzień

6.

Wypożyczenie kaucyjne

minimalna kaucja 50 zł

7.

Opłata za tradycyjny monit papierowy

wg aktualnego cennika Poczty Polskiej

8.

Opłata za zgubiony lub zniszczony materiał biblioteczny

zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UAM

9.

Zagubienie klucza do szafki odzieżowej/depozytowej

ok. 300,00 zł

Kierownik Biblioteki WNPID                                                                                      Dziekan Wydziału WNPID

Edyta Szelejewska-Dembińska                                                                              prof. dr hab. Andrzej Stelmach