Wykaz opłat

Lp.Opis Cena
1.Zapis i aktualizacja konta bibliotecznego dla pracowników, doktorantów i studentów UAM, uprawniający do wypożyczania na zewnątrz (na rok akademicki)12 zł
2.Duplikat karty bibliotecznej12 zł
3.Kara za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego za
1 dzień, za każdy wypożyczony tom
0,30 zł /1 dzień
4.Kara za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego wypożyczanego w trybie „wypożyczenie krótkoterminowe” z czytelni w bibliotekach wydziałowych za 1 dzień, za każdy wypożyczony tom5 zł /1 dzień
5.Kara za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego wypożyczanego w trybie „wypożyczenie krótkoterminowe” z wypożyczalni i magazynu w bibliotekach wydziałowych za 1 dzień, za każdy wypożyczony tom2 zł /1 dzień
6.Opłata za pierwszy monit2 zł
7.Opłata za drugi monit3 zł
8.Opłata za zgubiony lub zniszczony materiał bibliotecznyZgodnie z pkt. 19 Regulaminu  Biblioteki WNPiD
9.Zagubienie klucza do szafki odzieżowej/depozytowejok. 300,00 zł

Wyciąg z Regulaminu Biblioteki WNPiD.
pkt. 19. W przypadku braku zwrotu lub zniszczenia wypożyczonego materiału Biblioteka  ma  prawo zażądać:

  • zwrotu identycznego egzemplarza;
  • zakupu wskazanych przez bibliotekę książek, czasopism itp. o ekwiwalentnej wartości.

UWAGA!

Całkowitą  odpowiedzialność  za  terminowy zwrot książek ponosi CZYTELNIK.