Studia I stopnia (licencjackie)

stacjonarne

Rozpoczęcie zapisów:

2019-06-01

Zamknięcie zapisów:

2019-07-09

Data ogłoszenia wyników:

2019-07-12

Terminy przyjmowania dokumentów:

od 2019-07-12 do 2019-07-17

Studia I stopnia (licencjackie)

niestacjonarne

Rozpoczęcie zapisów:

2019-06-01

Zamknięcie zapisów:

2019-08-30

Terminy przyjmowania dokumentów:

od 2019-06-03 do 2019-09-02

Studia II stopnia (magisterskie)

stacjonarne i niestacjonarne

Rozpoczęcie zapisów:

2019-06-01

Zamknięcie zapisów:

2019-08-30

Terminy przyjmowania dokumentów:

od 2019-06-03 do 2019-09-02

Studia II stopnia (magisterskie) prowadzone w języku angielskim

stacjonarne

Rozpoczęcie zapisów:

2019-06-01

Zamknięcie zapisów:

2019-08-30

Terminy przyjmowania dokumentów:

od 2019-06-03 do 2019-09-02