Studia I stopnia (licencjackie)

stacjonarne

Rozpoczęcie zapisów:

2022-06-01

Zamknięcie zapisów:

2022-07-11

Data ogłoszenia wyników:

2022-07-18

Terminy przyjmowania dokumentów:

od 2022-07-18 do 2022-07-22

Studia I stopnia (licencjackie)

niestacjonarne

Rozpoczęcie zapisów:

2022-06-01

Zamknięcie zapisów:

2022-09-15

Terminy przyjmowania dokumentów:

od 2022-09-01 do 2022-09-16

Studia II stopnia (magisterskie)

stacjonarne i niestacjonarne

Rozpoczęcie zapisów:

2022-06-01

Zamknięcie zapisów:

2022-09-15

Terminy przyjmowania dokumentów:

od 2022-09-01 do 2022-09-16

Studia II stopnia (magisterskie) prowadzone w języku angielskim

stacjonarne

Rozpoczęcie zapisów:

2022-06-01

Zamknięcie zapisów:

2022-09-01

Terminy przyjmowania dokumentów:

od 2022-08-22 do 2022-09-02