Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia

Postępowanie kwalifikacyjne (dotyczy studiów stacjonarnych)

Elementy postępowania kwalifikacyjnego

Wymagane minimum 

Maks punktów

Waga elementu

Maks. wynik

1) wyniki na świadectwie dojrzałości

-

100

1

100

Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym

100

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów:

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości (dotyczy studiów stacjonarnych)

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

Grupa

Przedmiot

Poziom

Waga

Liczba uwzględnianych przedmiotów z grupy

1

język polski 
(część pisemna)

podstawowy

0.20


max. 30 pkt

rozszerzony

0.30

2

język obcy nowożytny 
(część pisemna)

podstawowy

0.20


max. 20 pkt

rozszerzony

0.20

3

wiedza o społeczeństwie 
(część pisemna)

podstawowy

0.30


max. 50 pkt

rozszerzony

0.50

historia 
(część pisemna)

podstawowy

0.20

rozszerzony

0.40

dowolny przedmiot 
(inny niż: historia, język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie) 
(część pisemna)

podstawowy

0.10

rozszerzony

0.20

 

max. 100 pkt

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

Grupa

Przedmiot

Waga

Liczba uwzględnianych przedmiotów z grupy

1

język polski 
(część pisemna lub ustna)

0.20


max. 20 pkt

2

język obcy nowożytny 
(część pisemna lub ustna)

0.20


max. 20 pkt

3

wiedza o społeczeństwie 
(część pisemna lub ustna)

0.60


max. 60 pkt

historia 
(część pisemna lub ustna)

0.40

 

max. 100 pkt