Słowniczek kandydata

Słowniczek Kandydata

Zanim rozpoczniesz swoją przygodę na studiach poznaj najważniejsze terminy, które ułatwią Ci zrozumienie funkcjonowania środowiska akademickiego.Co to USOS? Ile trwa kwadrans akademicki? Kim jest starosta roku?

Biuro Obsługi Studentów

BOS wcześniej był znany jako dziekanat. Możesz tam np. podbić legitymację czy uzyskać zaświadczenie o byciu studentem. Jeżeli masz jakiś problem związany ze studiowaniem i nie wiesz co zrobić, skontaktuj się z pracownikami BOSu - z pewnością otrzymasz pomoc.

Biuro Obsługi Wydziału

Zajmuje się sprawami organizacyjnymi i administracyjnymi wydziału. W BOWie zostawisz korespondencję dla wykładowcy, złożysz pismo do Dziekana, rozliczysz wyjazd studencki.

Ćwiczenia/konwersatoria/ laboratoria

Obowiązkowe zajęcia, najczęściej o charakterze wykładowo-dyskusyjnym. Zwykle jest na nich sprawdzana obecność, a prowadzący, z jakiegoś tajemniczego powodu, wymagają aktywności i przygotowania.

Dyżur/konsultacje

Czas, kiedy prowadzący jest dostępny dla studentów. To idealna okazja do poprawienia zaległego kolokwium lub odrobienia nieobecności. Jest to także czas, kiedy możesz porozmawiać z prowadzącym o temacie poruszonym na zajęciach, o którym chciałbyś wiedzieć więcej.

Kwadrans akademicki

Dozwolone studenckie 15-minutowe spóźnienie na zajęcia, dotyczy zarówno studentów, jak i wykładowców. Niestety jest to tylko umowne i niektórzy prowadzący w ogóle nie uznają spóźnień.

Opiekun roku

Pracownik naukowy, wyznaczony do pomocy studentom danego roku, szczególnie potrzebny właśnie na I roku studiów.

Planer

Plaforma, na której znajdziesz swój plan zajęć. Po wybraniu subskrypcji będziesz widział tylko interesujące Ciebie przedmioty np. tylko twojej grupy ćwiczeniowej. Wszystkie zmiany są tam nanoszone na bieżąco, dlatego nie powinieneś zostać zaskoczony odwołanymi zajęciami.

Sesja Egzaminacyjna (Sesja)

Czas, kiedy dzień miesza się z nocą, a sprzedaż kawy nagle rośnie. Zaskakuje wszystkich studentów dwa razy w roku. Pojawia się wraz z końcem semestru zimowego i letniego. Skrót S.E.S.J.A. można przetłumaczyć jako System Eliminacji Studentów Jest Aktywny.

Starosta

Osoba, wyznaczona przez studentów roku lub grupy, do reprezentowania interesów roku/ grupy w rozmowach z opiekunem roku, samorządem i prowadzącymi. Do obowiązków starosty może należeć również komunikacja z wykładowcami w sprawie terminu egzaminu lub zaliczenia. Starosta jest zawsze najlepiej poinformowany w grupie/ na roku.

Studia I stopnia

Inaczej nazywa się je licencjatem. Wybierasz je po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu matury. Trwają zazwyczaj 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Studia II stopnia

Są to studia uzupełniające magisterskie, popularnie zwane magisterką. Trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Rok akademicki

Okres nauki na studiach trwający około 9 miesięcy. Zazwyczaj trwa od 1 października do końca czerwca.

Stypendium

Pomoc materialna, przyznawana w formie stypendium socjalnego lub stypendium Rektora (za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne).

USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studenta)

Serwis internetowy, który daje Tobie dostęp do danych zgromadzonych w USOSie. Możesz w nim sprawdzić m.in. otrzymane oceny, zarejestrować się na zajecia lub złożyć wniosek o stypendium lub przedłużenie sesji.

Opracowanie, Rada Samorządu Studentów, Magdalena Michalak.