W nowej formule studia doktoranckie prowadzone będą w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://amu.edu.pl/doktoranci/szkola-doktorska/rekrutacja/20222023.