W nowej formule studia doktoranckie prowadzone będą w Szkole Doktorskiej. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/doktoranci/rekrutacja-do-szkoly-doktorskiej-uam2.