Data publikacji w serwisie:

Godziny dziekańskie 17 czerwca

Dziekan WNPiD prof. dr hab. Andrzej Stelmach ustanawia 17 czerwca br. godziny dziekańskie (8.00-20.00).  Zgodnie z Zarządzeniem Pana Dziekana wszystkie zaplanowane w tym terminie zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone.