Data publikacji w serwisie:

Konferencja: Motyw artysty w filmach, serialach i grach komputerowych

Data: 31.03.2021 r.

Organizator: Medialno – Popkulturowe Koło Naukowe „Produktywni”, Wydział Politologii
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Panująca obecnie na świecie sytuacja sprawia, że więcej czasu spędzamy w Internecie, który jest głównym źródłem dostarczającym kulturę. Pragniemy zwrócić uwagę na konkretny motyw występujący w popkulturze i urozmaicić początek letniego semestru akademickiego. W związku z tym serdecznie zapraszamy Studentów oraz Doktorantów do wzięcia udziału w organizowanej przez Medialno – Popkulturowe Koło Naukowe „Produktywni” konferencji pt. „Motyw artysty w filmach, serialach i grach komputerowych”, która odbędzie się 31 marca 2021 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Występujące w kulturze popularnej zjawisko prezentujące artystę jako przedstawiciela kultury wysokiej jest frapującym tematem wymagającym poszerzenia perspektywy badawczej o wskazane
w tytule obszary. Popkultura stale się rozszerza i jest nieodłącznym elementem życia każdego z nas. Inspiruje, skłania do refleksji, jest nośnikiem rozrywki i umożliwia przeżycia estetyczne. Zakładamy, że konferencja umożliwi zarówno poglądowe przedstawienie ważniejszych tendencji
w przedstawieniu  motywu artysty, jak też da możliwość zaprezentowania analiz wybranych dzieł kultury popularnej. Sposób ukazania artysty w filmie, serialu lub grze komputerowej nie ma określonego schematu i daje szerokie pole do interpretacji. Ciekawe mogą okazać się studia porównawcze nawiązujące do pierwowzoru omawianej postaci.

Podczas dyskusji panelowych mowa będzie o dynamice zacierających się granic między kulturą wysoką a niską, które dokonują się przez ostatnie lata. Podjęte zostaną próby zdefiniowania
i klasyfikacji artysty we współczesnych wytworach popkultury. Uczestnicy wydarzenia zwrócą również uwagę na praktyki związane z uczestnictwem w popkulturze oraz jej odbiorem.

Zgłoszenia na konferencję odbywać się będą za pomocą załączonego formularza Google. (link poniżej).

Długość wystąpienia nie powinna przekraczać 20 minut, językiem przewodnim konferencji będzie język polski. Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 marca, natomiast informacja o kwalifikacji referatu do uczestnictwa w konferencji zostanie przekazana za pośrednictwem maila do 24 marca. Przewiduje się publikację tekstów w recenzowanym czasopiśmie naukowym „CONSENSUS – Studenckie Zeszyty Naukowe”, wydawanym przez Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Link do formularza: https://forms.gle/P9pNLMNWPzqL26Ny7