Data publikacji w serwisie:

Konferencja Naukowa: Oblicza współczesnej Europy. Aktywizacja obywatelska, społeczna i europejska

I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Oblicza współczesnej Europy. Aktywizacja obywatelska, społeczna i europejska.’’ organizowana jest przez Koło Naukowe Działań Europejskich działające przy Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich (CSNE) Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2021 r. w formie hybrydowej. Wykład otwierający konferencję odbędzie się stacjonarnie w CSNE i będzie transmitowany online, wykłady pozostałych prelegentów będą transmitowane w aplikacji ZOOM. Konferencja przebiegać będzie w dwóch językach: polskim oraz angielskim. Język wystąpienia wybiera każdy z prelegentów. Konferencja ma służyć promowaniu młodych talentów naukowych: studentów i doktorantów, ale też idei badań interdyscyplinarnych. Wydarzenie ma stanowić szansę na zaprezentowanie dotychczasowych wyników badań, ale też dać możliwość wystąpienia po raz pierwszy z referatem. Temat konferencji wyrasta z potrzeby zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących obecnie we współczesnej Europie. Głównym celem wydarzenia jest próba odpowiedzi na pytania dotyczące dwóch bloków tematycznych:

 • Przyczyny i formy aktywizacji jednostek w działalność obywatelską i społeczną w różnych krajach Europy,
 • Grassroots lobbying oraz inne skutki ruchów i działań społecznych.

Zapraszamy do udziału prelegentów reprezentujących różne dyscypliny badawcze, takich jak socjologia, historia, politologia, ekonomia, prawo, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, filozofia. Referentów zachęcamy do podjęcia próby odpowiedzi na jedno z szczegółowych pytań badawczych:

 1. Jakie zmiany społeczne zachodzą we współczesnej Europie i jaki mają wpływ  na postawy, opinie, działania młodych ludzi w różnych krajach kontynentu?
 2. Jakie są podobieństwa i różnice działalności obywatelskiej w różnych krajach  Europy?
 3. Jakie są bariery systemowe dla aktywności obywatelskiej w Polsce i innych krajach  Europy: rekomendacje rozwiązań systemowych w celu aktywizacji społecznej.
 4. Czy istnieje różnica w formach aktywizacji obywatelskiej i społecznej w peryferiach,  semi-peryferiach i w krajach centralnych?
 5. Aktywność obywatelska młodych ludzi w Europie - zaangażowanie w percepowanie  potrzeb na przykładzie strajków.
 6. Fenomen ruchów społecznych.
 7. Jak ludzie wcześniej i dziś radzą sobie z konfliktami - działalność obywatelska w czasie kryzysu (skutki oraz zapobieganie)?
 8. Jakie są gospodarcze i prawne skutki aktywizacji społecznej i obywatelskiej?

Zachęcamy do udziału studentów i doktorantów z różnych ośrodków akademickich na świecie. Zamysł międzynarodowej konferencji zrodził się z potrzeby podjęcia dialogu między obywatelami wielu krajów i przyjrzenia się współczesnym dyskursom badawczym. Na tej podstawie wyznaczono trzy główne cele konferencji: 1) wymiana myśli, poglądów, doświadczeń naukowych, 2) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywizacji życia społecznego, 3) inicjowanie interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych.

HARMONOGRAM I MSKN:

 • 20 marca 2021 r.: Przesłanie zgłoszenia na konferencję.
 • 23 marca 2021 r.: Przesłanie drogą mailową oświadczenia RODO oraz abstraktu

(150-300 słów) z uwzględnieniem słów kluczy. Instrukcja i wymogi formalne

znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.

 • 4 kwietnia 2021 r.: Publikacja programu konferencji.
 • 23-24 kwietnia 2021 r. - konferencja

INFORMACJE TECHNICZNE DOT. KONFERENCJI:

 • Forma konferencji: hybrydowa.
 • Czas wystąpienia prelegenta: 20 minut referatu + 10 minut dyskusji.
 • Język wystąpienia: angielski lub polski.
 • Certyfikaty: każdy uczestnik konferencji uzyska certyfikat uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej.
 • Czynny i bierny udział w konferencji jest bezpłatny.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WYDARZENIE KONFERENCJI

KONTAKT :

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w konferencji oraz do śledzenia naszego

profilu na Facebooku. Wszelkie pytania kierować można na skrzynkę mailową

kn.ide@uwr.edu.pl lub wysyłać w wiadomości prywatnej na Facebooku na stronie

konferencji.

ORGANIZATORZY I PARTNERZY :

Organizatorzy:

1) Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich

2) Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta

3) Uniwersytet Wrocławski.

Partnerem Konferencji jest program edukacji ekonomicznej Nowoczesne Zarządzanie

Biznesem. Gościem wygłaszającym wykład otwierający konferencję jest prof. Danuta

Hübner.