Data publikacji w serwisie:

Oferta pracy w Instytucie Zachodnim

Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego prowadzi obecnie rekrutację na stanowisko analityczne. Konkurs na stanowisko analityka lub starszego analityka w zespole „Niemcy – Europa - świat”

analityk lub starszy analityk

INSTYTUCJA: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

MIASTO: Poznań

STANOWISKO: analityk lub starszy analityk

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce lub ekonomia lub filologia germańska

DATA OGŁOSZENIA: 26.07.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2021

LINK DO STRONY: www.iz.poznan.pl

SŁOWA KLUCZOWE:

polityka zagraniczna Niemiec, polityka wschodnia Niemiec; Unia Europejska i Europa Wschodnia

OPIS STANOWISKA:

Instytut Zachodni poszukuje kandydata do pracy na stanowisku analityka w związku z realizacją zadań dotyczących obszaru tematycznego:

Republika Federalna Niemiec wobec Europy Wschodniej i Unia Europejska wobec Europy Wschodniej.

Zakres prowadzonych badań:

 • polityka Niemiec wobec Europy Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Rosji, Ukrainy, Białorusi;
 • polityka Unii Europejskiej wobec Europy Wschodniej z uwzględnieniem tematyki ekonomicznej, bezpieczeństwa i in.

Zakres obowiązków:

 1. działalność analityczno-ekspercka
 2. działalność organizacyjna

Wymagane kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie;
 2. Doświadczenie w opracowywaniu analiz i/lub badań naukowych z zakresu wskazanego w opisie stanowiska lub w zakresie pokrewnym
 3. Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego i dobra angielskiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Podanie;
 2. CV z wykazem osiągnięć naukowych i organizacyjnych;
 3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 4. Publikacje; ewentualnie praca doktorska
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Instytut Zachodni danych osobowych.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Zachodniego, ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań, w terminie do 31.08.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do 15.09.2021 r.

Planowane zatrudnienie od dnia 01.10.2021 r.