Data publikacji w serwisie:

Płatne staże UM Poznania

Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na 4-miesięczne płatne staże. Aplikuj do 28 lutego!

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

  • posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych
  • studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego wydziału, biura lub jednostki
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line

Informacje i aplikowanie na www.poznan.pl/mim/staz/