Data publikacji w serwisie:

Pomoc materialna dla doktorantów

Dnia 2 sierpnia 2019 roku został przez Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej podpisany harmonogram czynności w procedurach stypendialnych (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych) w roku akad. 2019/2020, w którym podane zostały terminy ważne w procedurach ubiegania się o przyznanie w.w. świadczeń.

Szczegóły: