Data publikacji w serwisie:

Poprawkowy egzamin certyfikacyjny dla studentów III roku

Szkoła Językowa UAM informuje, że został wyznaczony dodatkowy termin egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B2 w dniu 25 września 2019 r.

Egzamin poprawkowy