Data publikacji w serwisie:

Stypendium im. Jana Kulczyka

Informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie Stypendium im. dr Jana Kulczyka. Osoby zainteresowane odsyłamy do linku.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci i doktoranci:
1. Podanie,
2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4,
3. Wniosek o stypendium (formularze w załączeniu)
4. Oświadczenie dotyczące zgody

Wnioski prosimy składać w wersji elektronicznej do 27 maja 2020 na adres pracownika BOS. Studenci: aldona.mizera@amu.edu.pl; doktoranci: karolina.dobrowolska@amu.edu.pl.