Data publikacji w serwisie:

Zapisy na specjalności - studia I stopnia, I rok

UWAGA STUDENCI I ROKU studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Ponieważ od II roku studiów I stopnia rozpoczyna się kształcenie specjalistyczne oraz w związku z koniecznością zaplanowania zajęć w roku 2022/2023, proszę o dokonanie wyboru specjalności w systemie USOSWeb (instrukcja zapisów na specjalności). Zapisy zostaną uruchomione 25.05.2022 r. (brak limitu miejsc, kolejność zapisów nie ma znaczenia).

Termin zapisów upływa 29.05.2022 r.

Przypominam, że zgodnie z opublikowanymi informacjami dla kandydatów na studia od roku 2021/2022 istnieje możliwość wyboru specjalności na kierunku:

Bezpieczeństwo narodowe:

 • Administracja bezpieczeństwa publicznego;
 • Analityk bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa;
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe;
 • Zarządzanie kryzysowe.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

 • Dziennikarstwo;
 • Marketing online;
 • Reklama i promocja;

Politologia:

 • Administracja samorządowa;
 • Marketing polityczny i doradztwo w polityce;
 • Zarządzanie organizacjami społeczno-ekonomicznymi;

Stosunki międzynarodowe:

 • Dyplomacja i stosunki konsularne;
 • Gospodarka światowa i biznes międzynarodowy;
 • Współpraca europejska.

Zarządzanie państwem:

 • Administracja publiczna;
 • Zarządzanie funduszami i projektami Unii Europejskiej;
 • Zarządzanie wizerunkiem w instytucji publicznej.

Informacje o ww. specjalnościach znajdują się na stronie internetowej Wydziału, w części adresowanej dla kandydatów na poszczególne kierunki studiów.

Ponadto informuję, że:

 • Zgodnie z przekazaną podczas spotkania inauguracyjnego informacją, a także zajęcia na danej specjalności uruchomimy, gdy zostanie ona wybrana przez co najmniej 25 studentów;
 • studenci podejmujący naukę na drugiej, dodatkowej specjalności muszą złożyć podanie kierowane do prodziekana prof. UAM dr. hab. S. Ossowskiego z prośbą o zgodę; rezygnacja z drugiej specjalności wymaga także formy pisemnej;
 • zaliczenie dodatkowej specjalności zostanie odnotowane w suplemencie opisującym przebieg studiów, jaki otrzyma absolwent po ich zakończeniu;
 • po zakończeniu studiów licencjackich, będzie można podjąć studia drugiego stopnia na tym samym lub innym kierunku, ale w zakresie innej specjalności;
 • osoby, które nie dokonają wyboru specjalności w ww. terminie, zostaną przydzielone do grupy z najmniejszą liczbą studentów.

Dziekan WNPiD UAM
Prof. dr hab. Andrzej Stelmach