MgrJoanna Radzioch

Researchgate Logo ORCID Logo Academia pbn_logo UAM Google Scholar

Biogram

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych. Absolwentka politologii i bezpieczeństwa narodowego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół funkcjonowania samorządu terytorialnego – w szczególności gminnego. Była Przewodniczącą Koła Naukowego Psychologii Polityki oraz Wiceprzewodniczącą Koła Naukowego Polityki Ekonomicznej i Społecznej. Uczestniczka wielu konferencji naukowych – w tym również tych o charakterze międzynarodowym; autorka kilkunastu artykułów naukowych. Przewodnicząca Poznańskiego Porozumienia Doktorantów. Sekretarz czasopisma „Refleksje”. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Publikacje

 • J. Radzioch (2018), Standardy bezpieczeństwa sanitarnego w transporcie miejskim na przykładzie MPK Poznań i PKS Poznań – komunikat z badań, w: M. Tomaszyk (red.) Bezpieczeństwo w lokalnym transporcie publicznym na przykładzie aglomeracji poznańskiej – podejście interdyscyplinarne, Poznań.
 • J. Radzioch (2018), Konflikty społeczne a działalność nowych ruchów społecznych, Refleksje, nr 18.
 • J. Radzioch (2019), Analiza działalności Centralnego Biura Śledczego Policji w latach 2010-2018, Refleksje, nr 19-20.
 • Radzioch J. (2020), Koronawirus a poglądy polityczne w Polsce, w: Konsekwencje pandemii COVID-19: Państwo i społeczeństwo, red. K. Hajder, M. Musial-Karg, M. Górny, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, s. 179-194.
 • Radzioch J. (2020), Rola planów zarządzania kryzysowego w procesie zapewnienia bezpieczeństwa, w: Dziedziny i sektory bezpieczeństwa narodowego. Wybrane zagadnienia, red. K. Śmiałek, Wojskowa Akademia Techniczna, s. 9-15.
 • Radzioch J. (2020), Funkcjonowanie budżetu partycypacyjnego we Wrocławiu w latach 2013-2019, w: Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce, red. H. Gawroński, K. Olszewska, K. Sidorkiewicz, K. Starańczak, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, s. 199-214.
 • Jankiewicz Z., Radzioch J. (2020), Badanie poziomu makiawelizmu u osób w wieku 18-24 lata z zastosowaniem kwestionariusza Mach-IV, „Refleksje. Pismo Naukowe Studentów i Doktorantów WNPiD UAM”, nr 22/2020, s. 157-170.
 • Radzioch J. (2020), Charakterystyka zagrożeń jako element planu zarządzania kryzysowego gminy Dąbie, „Refleksje. Pismo Naukowe Studentów i Doktorantów WNPiD UAM”, nr 21/2020, s. 101-116.
 • Radzioch J. (2020), Samobójstwa w Polsce w latach 2013-2019, w: Samobójstwa w Polsce. Podejście interdyscyplinarne, red. Ł. Scheffs, Wydawnictwo Naukowe WNPiD, s. 11-24.
 • Ciężka E., Radzioch J., Szczygieł A. (2020), Zespół presuicydalny a kwestia samobójstw, w: Samobójstwa w Polsce. Podejście interdyscyplinarne, red. Ł. Scheffs, Wydawnictwo Naukowe WNPiD, s. 11-24.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 • budżet obywatelski
 • samorząd terytorialny
 • polityka lokalna
 • bezpieczeństwo lokalne
 • społeczność lokalna

Dydaktyka

Zarządzanie w sektorze publicznym (ćwiczenia)

Zainteresowania

 • pielęgnacja roślin zielonych pokojowych
 • literatura: książka psychologiczna, sensacyjna, thrillery, reportaże
 • podróże małe i duże