Prof. dr hab.Bogdan Koszel

Bogdan Koszel
Kierownik Zakładu Badań Niemcoznawczych, profesor

logo_UAM google_scholar_logo

Biogram

 • ur. 1954, historyk dziejów najnowszych, politolog
 • 1973-1977 studia historyczne na Wydziale Historyczno-Filozoficznym UAM summa cum laudae
 • 1977-1979- doktorant na Wydziale Nauk Społecznych UAM
 • 1979-2014 zatrudniony w Instytucie Zachodnim w Poznaniu;1985-1990 kierownik Zakładu Nauk Politycznych
 • 1980 – doktorat na Wydziale Historycznym UAM
 • 1984-1985;1991,1993, 2003 stypendysta DAAD
 • 1987 stypendysta Historische Kommission zu Berlin
 • 1988 stypendysta Friedrich Ebert Stiftung
 • 1989 stypendysta Instytutu Południowo-Wschodniej Europy w Wiedniu
 • 1985-1990 współpracownik European Science Foundation w Strasburgu
 • 1990-1993 członek Baltic Research Unit przy University of Bradford
 • 1991 uzyskanie stopnia doktora habilitowanego na Wydziale Historycznym UAM
 • 1991-2014 członek redakcji kwartalnika „Przegląd Zachodni”
 • 1993-2016 członek redakcji kwartalnika „Welttrends. Die Zeitschrift fűr Internationale und Vergleichende Studien”
 • od 1994 zatrudniony na stanowisku profesora UAM w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM początkowo w wymiarze ½ etatu i następnie ( od 2002) pełnego etatu
 • 1999 uzyskanie stopnia naukowego profesora nadzwyczajnego
 • 2002-2012 ekspert Państwowej/Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • od 2006 zatrudniony w charakterze profesora zwyczajnego w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz ½ etatu w Instytucie Zachodnim
 • od 2007 profesor zwyczajny na WNPiD UAM
 • od 2007 Kierownik Zakładu Badań Niemcoznawczych w INPiD UAM i WNPiD
 • od 2007 redaktor naczelny „Rocznika Integracji Europejskiej”
 • 2012-2015 członek Komitetu Nauk Politycznych PAN
 • od 2016 członek Rady Redakcyjnej miesięcznika „Welttrends. Das außenpolitische Journal”
 • od 2018 senior reserarch fellow w Institut fűr Internationale Politik w Poczdamie

Publikacje

przed 1990

Współpraca i antagonizmy. RFN i jej zachodnioeuropejscy partnerzy 1969-1982,Poznań 1985 (monografia)

Rywalizacja niemiecko-włoska w Europie Środkowej i na Bałkanach w latach 1933-1941,Poznań 1987,Wyd. Instytutu Zachodniego (monografia)

1991-2000

Hiszpański dramat 1936-1939.Wojna domowa w polityce mocarstw europejskich, Poznań 1991, Wyd. Instytutu Zachodniego (monografia)

Wspólnie ze Stanisławem Żerko Słownik polityków XX wieku, I wyd. Poznań 1995, II wyd. 1996, III Wyd. 1997

Nationality Problems of Upper Silesia 1918- 1922, w: Comparatives Studies on Governments and Non- Dominant Ethnic Groups in Europe, 1815- 1940, Ed. by P. Smith, New York University Press- Dartmouth ( England), 1991, s. 211- 233

The attitude of Scandinavian countries to Nazi Germany' s war preparation and its aggression on Poland, w: The Baltic and the outbreak of the Second World War, Ed. by J. Hiden and Th. Lane, Cambridge University Press 1992, s. 124 – 141

H. Maretzki, B. Koszel,( Hrsg.), Länder Mittel-und Südosteuropas auf der Suche nach neuer Identität. Identität im erneuerten Nationalstaat, Potsdam 1998

Polen und NATO. Erfahrungen- Probleme Herausforderungen, w: Atlantische Politische Kultur. Dimensionen und Prespektiven. Schriftenreihe der Atlantischen Akademie Rheinland Pfalz, ( Hrsg. von W. Kremp ), Kaiserslautern 1998, s.56 – 69

Mitteleuropa rediviva ? Europa Środkowa i Południowo - Wschodnia w polityce zjednoczonych Niemiec, Poznań 1999 (monografia)

2001 - 2010

J. Kiwerska i B. Koszel (red.), Między wielką polityką a narodowym partykularyzmem, Poznań 2002, Wyd. IH UAM.

Polacy i Niemcy po II wojnie światowej ( Red. serii wydawniczej), Wyd. Instytutu Zachodniego Poznań 2001

M. Kosman, B. Koszel ( red.), Polska w Europie. Europa w Polsce, t. I, Poznań 2003, Wyd. Forum Naukowe WSZiB

Europa w Polsce. Polska w Europie , pod red. H. Mruka i B. Koszela, Wyd. Forum Naukowe WSZiB, Poznań 2004, cz.II ( współredakcja tomu)

Europa w Polsce. Polska w Europie, ( red. B.Koszel), t. III, Wyd. Forum Naukowe WSZiB, Poznań 2004

Konflikt na Bałkanach (1991-1999) a bezpieczeństwo europejskie, Wyd. Instytutu Zachodniego, Poznań 2000 (monografia)

Rola Austrii w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Warszawa 2003, Wyd. Departament Strategii i Planowania Polityki Ministerstwa Spraw Zagranicznych (monografia)

Rola Francji i Niemiec w procesie integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi/Unią Europejską Poznań 2003, Wydawnictwo Instytutu Zachodniego (monografia)

Trójkąt Weimarski. Geneza. Działalność. Perspektywy współpracy, Poznań 2006 (monografia)

Partnerstwo z rozsądku. Stosunki Francji ze zjednoczonymi Niemcami ( 1990-2006), Poznań 2006, Zeszyty Instytutu Zachodniego nr 42/2006 (monografia)

B. Koszel, S. Wojciechowski, ( Red.), Zimna wojna ( 1946-1989) i jej konsekwencje dla ładu międzynarodowego, Poznań 2007

2011-2020

Mocarstwowe aspiracje Niemiec w Europie XXI w.: realia i perspektywy. Raport z badań, Wyd. IZ, Poznań 2012 (monografia)

Polska- Niemcy-Wspólnoty Europejskie/Unia Europejska (1989-2010), w: B. Koszel, K. Malinowski, Z. Mazur, Niemiecka polityka wobec Polski 1990-2010, Poznań 2012,Wyd IZ, s.191-341

Rola Niemiec w procesie integracji europejskiej, J.Kiwerska, B. Koszel, M.Tomczak, S. Żerko, Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec, Poznań 2011, Wyd. IZ, s.27-152

Integracja Turcji z Unią Europejską z perspektywy RFN, w serii: Zeszyty Instytutu Zachodniego nr 52/2009.

„Nowe otwarcie” w stosunkach polsko-niemieckich za rządów koalicji PO-PSL ( 2007-2009), Poznań 2010, w serii: Zeszyty Instytutu Zachodniego, nr 54/2010 (monografia)

Polacy i Niemcy w Unii Europejskiej (2004-2009).Główne problemy i wzywania, w serii: IZ Policy Papers, nr 4/2010 (monografia)

Deutsche Europapolitik unter Angela Merkel, w: E. Crome/R. Krämer (Hrsg.), Hegemonie und Multipolarität. Weltordnungen im 21.Jahrhundert, Potsdam 2013,s. 207-214, WeltTrends Verlag

Nierówne partnerstwo? Niemcy i Francja w Unii Europejskiej (1993-2013), Piła 2013, ,Wyd. PWSZ Piła, ss.334 (monografia)

Die Partnerschaft für die Modernisierung und Ostpartnerschaft als Instrumente der EU-Nachbarschaftspolitik, w: J. Franzke/B. Koszel, A. Kinyakin, Die Kooperation zwischen der EU und Russland, Potsdam 2013, WeltTrends Verlag

J. Franzke/B.Koszel/A.Sakson, Drogi wyjścia z kryzysu. Perspektywa polska i niemiecka. Wege aus der Krise. Polnische und deutsche Standpunkt zur europäischen Union, Poznań 2013, Wyd. WNPID UAM

Polnische Initiativen zur Abrüstung, „WeltTrends. Das außenpolitische Journal”, nr 112/2016, s.60-64, ISSN 0944-8101

Unia Europejska, Niemcy i problem uchodźców (2014-2016), ,,Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 10/2016

Problem uchodźców w Unii Europejskiej (2015-2016) w polityce Niemiec i Francji, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 3/2016, s.47-64

Trójkąt Weimarski: bilans i perspektywy współpracy, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”,nr1/2016,s.65-82, ISSN 1733-2680; e-ISSN 2451-0610

Modernisierungspartnerschaft mit Russland.Eine Misslungene Initiative Deutschlands und der Europäischen Union, w: J. Franzke, B.Koszel and A.Kinyakin (Eds.), The European Union and Russia.Causes of the Crisis and Potential for Cooperation, Potsdam 2016, s.27-48

Brexit w procesie dezintegracji Unii Europejskiej, w: B.Koszel, D. Mierzejewski, Z.Popławski, Zagrożenia dla integracji europejskiej w XXI w.Threats to European Integration in the XXI Century, Piła 2016, Wyd. PWSZ, ISBN, s.99-110

Rola Niemiec Zachodnich w budowie zrebów zjednoczonej Europy ( do 1954 r.), w:

M.Mikołajczyk (red.),Człowiek,naród,państwo wobec wyzwań XX wieku, Poznań 2016, Wyd. Instytutu Historii UAM, s.51-68, ISBN978-83-65663-16-0

J. Franzke, B.Koszel and A.Kinyakin (Eds.), The European Union and Russia. Causes of the Crisis and Potential for Cooperation, Potsdam 2016, WeltTrends Verlag,

B.Koszel, D. Mierzejewski, Z.Popławski, Zagrożenia dla integracji europejskiej w XXI w. Threats to European Integration in the XXI Century, Piła 2016, Wyd. PWSZ

Adam Barabasz, Bogdan Koszel, Malwina Księżniakiewicz, Przywództwo Niemiec i Francji w Unii Europejskiej w XXI wieku. Problemy i wyzwania, Poznań 2016, Wyd. Naukowe WNPiD UAM (monografia)

Problem uchodźców w Unii Europejskiej (2015-2016) w polityce Niemiec i Francji, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 3/2016, s.47-64

Was gut für Deutschland, ist auch gut für Europa. Eine Bilanz der Europapolitik der Regierungen Merkel, ”WeltTrends. Das außenpolitische Journal”, nr131/2017, s.37-40,

„Kultura wstrzemięźliwości” czy aktywne współdziałanie? Dylematy polityki

bezpieczeństwa Niemiec w XXI wieku, „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka. Nr1/2017,s.17-35,

Meandry polityki niemieckiej wobec Rosji w okresie rządów prezydenta Dimitrija Miedwiediewa (2008-2012), „Krakowskie Studia Międzynarodowe, R.XVII nr 2,s. 64-84

The results of German European policy under Angela Merkel (2005–2017) Rocznik Integracji Europejskiej, nr 10/2017, s. 157-177,

Die Europäische Union angesichts der Migrations-und Einwanderungsprobleme ,w: J.Franzke, B.Koszel, A. Sakson (Hrsg.), Migrationspolitik in der europäischen Flüchtlingskrise. Herausforderungen und Lösungsansätze in Deutschland und Polen, Potsdam 2017,WeltTrends Verlag

Germany in the Face of 21st Century Security Threats: A “Soft” Power or Leader of European Politics?, w: A. Podraza (Ed.), A transatlantic or european perspective of World Affair:NATO and European Union towards Problems of international security in 21st century Madrid 2017, Biblioteca Benjamin Franklin, s. 81-95

O „politycznej chemii” pomiędzy Angelą Merkel i Wladimirem Putinem, w: A.Stelmach, M. Lorenc, A. Łukaszewski (red.), Kultura polityczna. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Poznań 2018,Wyd UAM, s.127-136,

Rola zaplecza naukowo-społecznego w kształtowaniu polityki europejskiej współczesnych Niemiec, w: A. Stelmach,T. Szymczyński, M. Walkowski, (red.), Stosunki międzynarodowe w procesie zmian. International Relations in the proces of changes, Poznań 2018, Wyd.Naukowe WNPiD UAM, s.334-351

Wyzywania dla polityki europejskiej Niemiec w okresie trzeciego gabinetu Angeli Merkel (2013-2017) w: A,Kruk,H. Wyligała, WYBORY W NIEMCZECH W 2017 R. Z PERSPEKTYWY POLITOLOGICZNEJ, Wrocław 2018

Brexit w polityce europejskiej Niemiec, „Przegląd Politologiczny”, nr 1/2018, s, 119-131,

Wielcy przegrani. Socjaldemokratyczni kandydaci na kanclerza Niemiec w latach 2009-2017,

„Przegląd Zachodni”, nr 2/2018,s.39-59

Are we Witnessing the Twilight uf the Strategic German-Russian Partnership under Angela Merkel, „ Przegląd Strategiczny”, nr 11/2018, s.129-141.

The role of the Bundestag in shaping the European policy of reunited Germany, „Rocznik Integracji Europejskiej, nr 12/2018, s. 113-125

Rola i miejsce Urzędu Kanclerza Federalnego w kształtowaniu polityki europejskiej Niemiec w XXI wieku,. „Przegląd Zachodni”, nr 1/2019, s. 27-40

Rola Niemiec w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej w XXI wieku, Poznań 2019, Wyd. Naukowe WNPiD UAM ss.429 (monografia)

The European Union and the conflict in Ukraine (2014–2018), „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” nr 1/2020, s.75-96

The Influence of the Conflict in Ukraine (2014–2018) on Germany’s Relations with Russia, „BEZPIECZEŃSTWO. Teoria i Praktyka”, nr 1/2019, s.17-40

Wpływ kanclerz Angeli Merkel na wybory przewodniczącego Komisji Europejskiej Unii Europejskiej  i niemieckich komisarzy, [w:],T. Kubin,J. Łapaj-Kucharska, T. Okraska, ( red.) Wokół teoretycznych i praktycznych aspektów stosunków międzynarodowych; Księga jubileuszowa dedykowana prof. Mieczysławowi Stolarczykowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2020, s.227-244

Deutschland, die EU und der vergessene Transnistrien-Konflikt, „Beiträge des WeltTrends Instituts”, WelTtrends Institut. Institut fűr Internationale Politik, Potsdam 2020, S.23 http://welttrends.de/res/uploads/Koszel-Transnistrien.pdf

Wpływ Niemiec na formowanie się Komisji Europejskiej w latach 2005-2019, „Przegląd Zachodni”, nr 2/2020, s.29-43

Niemcy i język niemiecki w strukturach Unii Europejskiej w XXI wieku,  „Krakowskie Studia Międzynarodowe” XVII: 2020 nr 2

The European Union and the Conflict in Ukraine (2014-2018), „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, 2020, nr 1, s. 75-96

The role of Germany in the Transnistria conflict, „Przegląd Strategiczny”, nr 23/2020, s.111-127

Germany’s Security Policy versus NATO’s and the EU’s Security and Defence Policy in  the Twenty-First Century,  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, nr 1, 2021, s.73-92 DOI:10.48269/2451-0718-btip-2021-1-005

Wewnętrzna sprawa Rosji (?) Niemcy i pierwsza wojna czeczeńska, w: A. Stelmach, B. Secler, Na drogach i bezdrożach historii, politologii i kultury politycznej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2021, s.179-188

The Influence of Germany on the Formation of the European Commission in 21St Century(Vplyv Nemecka na vznik Európskej komisie v 21. storočí), „Politické vedy”, Vol. 23, Number 4/2020, pp. 28-46

od 2021

Chancellor Angela Merkel’s achievements and failures in the Germany’s European policy (2005-2021),Rocznik Integracji Europejskiej, nr 15/2021,s. 7-27

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych

Polityka zagraniczna Niemiec w XX i XXI w.

Stosunki polsko-niemieckie po 1945 r.

Rola Niemiec w procesie integracji europejskiej

Kierownictwo/uczestnictwo w projektach badawczych

1993-1996 Zjednoczenie Niemiec. Aspekty politologiczne, ekonomiczne i prawne, Komitet Badań Naukowy, członek i koordynator projektu

2002-2001 Polacy i Niemcy po II wojnie światowej projekt finansowany przez Fundację Współpracy-Polsko-Niemieckiej koordynator

2007-2008 Polska i Niemcy w Unii Europejskiej, indywidualny projekt Komitetu Badań Naukowych

2011-2012 Aspiracje mocarstwowe Niemiec w Europie XXI wieku: realia i perspektywy, indywidualny projekt NCN

2010-2012 Niemcy 20 lat po zjednoczeniu. Polityka. Gospodarka. Społeczeństwo, projekt NCN, wykonawca

2011-2013 USA-Europa. Wyzwania. Trendy, perspektywy projekt NCN, wykonawca

2014-2016 Przywództwo Niemiec i Francji w Unii Europejskiej. Problemy i wyzwania projekt NCN kierownik projektu

2015-2018 Rola Niemiec w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej w XXI w. indywidualny projekt NCN

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Integracja Europejska (wykład i ćwiczenia)

Historia Powszechna Najnowsza ( wykład i ćwiczenia)

Stosunki polsko-niemieckie po II wojnie światowej ( ścieżka, konwersatorium)

Nagrody

Nagrody/wyróżnienia/sukcesy zawodowe:

  • Indywidualne nagrody rektora UAM 2008,2010, 2012, 2015, 2019
  • Indywidualna nagroda rektora za publikacje obcojęzyczne 2017
  • Roczne stypendium rektora UAM 2018
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej 2012
  • Złoty Medal za Długoletnią Służbę 2012
  • EUROPAURKUNDE nagroda rządu krajowego Brandenburgii za upowszechnianie idei europejskiej i partnerstwa polsko-niemieckiego 2015

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Pływanie
 2. Siatkówka