MgrMichał Mijalski

Biogram

Doktorant Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (studia licencjackie). Magister dziennikarstwa
i komunikacji społecznej, na specjalności dziennikarstwo sportowe i zarządzanie w sporcie, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Były członek zespołu naukowego Laboratorium Badań Medioznawczych UW,
z którym realizował i koordynował projekty naukowo-badawcze, między innymi na zlecenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Ma za sobą doświadczenia związane z pracą w mediach – zarówno ogólnopolskich, jak
i regionalnych; redakcje społeczno-polityczne oraz sportowe. Licencjonowany sędzia siatkarski, ukończył Ogólnopolski Kurs Spikera Stadionowego PZPN. Przeszkolony w zakresie działania studia CATI oraz obsługi eyetrackera.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, należy do Koła Naukowego Polityki Ekonomicznej i Społecznej UAM. Współtworzy redakcję pisma naukowego studentów i doktorantów WNPiD UAM pt. „Refleksje”.

Publikacje

 1. M. Mijalski, Piłka nożna jako narzędzie aktywizacji i integracji grup wykluczonych społecznie [w:] „Innowacyjne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Ekonomia społeczna w praktyce”, K. Hajder, A. Stelmach [red.], Poznań 2019, ISBN 978-83-65817-62-4.
 2. M. Mijalski, Lech Wałęsa or TW Bolek? Hero or traitor? Analysis of the media discourse after disclosure Agent Bolek’s files by General Czesław Kiszczak’s wife [w:] „Refleksje”, nr 18, jesień-zima 2018, Poznań 2018, ISSN 2081-8270.
 3. R. Prachnio, M. Mijalski, Zagrajmy w publicystykę – jak telewizja grywalizowała kampanię prezydencką 2015? [w:] „Gry w komunikacji”, T. Gackowski, K. Brylska [red.], Warszawa 2016, ISBN 978-83-7545-715-5.
 4. Współautor publikacji „Polacy o konflikcie na Ukrainie – sondaż LBM UW” zamieszczonej na recenzowanym naukowo portalu medioznawca.com, Warszawa 2017, ISBN 978-83-944298-1-2.

Współautor raportów naukowych

 1. „Monitoring wyborczy telewizyjnych audycji publicystycznych. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Raport Podsumowujący”, Warszawa 2014;
 2. „Od ucieczki Wiktora Janukowycza do aneksji Krymu przez Federację Rosyjską. Wydarzenia na Krymie w polskich gazetach i czasopismach w lutym i marcu 2014 roku”, raport recenzowany naukowo, Warszawa 2015;
 3. „Monitoring wyborczy telewizyjnych programów publicystycznych. Wybory prezydenckie 2015. Raport podsumowujący. Programy ogólnopolskie, I tura”, Warszawa 2015;
 4. „Monitoring wyborczy telewizyjnych programów publicystycznych. Wybory prezydenckie 2015. Raport podsumowujący. Programy ogólnopolskie, II tura”, Warszawa 2015;
 5. „Monitoring wyborczy telewizyjnych serwisów informacyjnych. Wybory prezydenckie 2015. Raport podsumowujący. Programy ogólnopolskie, I tura”, Warszawa 2015;
 6. „Monitoring wyborczy telewizyjnych serwisów informacyjnych. Wybory prezydenckie 2015. Raport podsumowujący. Programy ogólnopolskie, II tura”, Warszawa 2015;
 7. „Monitoring wyborczy telewizyjnych serwisów informacyjnych. Wybory do Parlamentu RP 2015. Raport podsumowujący. Telewizje ogólnopolskie”, Warszawa 2015;
 8. „Monitoring wyborczy telewizyjnych audycji publicystycznych. Wybory parlamentarne 2015. Raport podsumowujący. Telewizje ogólnopolskie”, Warszawa 2015.

Obszary zainteresowań naukowych

 1. Analiza dyskursu medialnego
 2. Analiza zawartości mediów
 3. Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów
 4. Komunikacja niewerbalna
 5. Komunikacja interpersonalna
 6. Komunikowanie polityczne
 7. Pragmatyka językowa
 8. Retoryka i erystyka

Dydaktyka

 1. Wstęp do nauki o państwie i prawie (ćwiczenia);
 2. Podstawy wiedzy o państwie i prawie (ćwiczenia);
 3. Podstawy organizacji i zarządzania (ćwiczenia);
 4. Psychologia Internetu (ćwiczenia);
 5. Piłka nożna w polityce społecznej (ścieżka).

Zainteresowania

 1. Sport;
 2. Polska muzyka;
 3. Podróże;