MgrArtur Nowak

Biogram:

Pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, doktorant w Zakładzie Bezpieczeństwa i Obronności WNPiD UAM, ukończył studia magisterskie na kierunku ,,Bezpieczeństwo Narodowe”. Współzałożyciel Studenckiego Koła Naukowego Bastion w PWSZ Konin. Swoje zainteresowania naukowe skupia na tematyce szeroko rozumianych aspektów bezpieczeństwa militarnego. Pasjonat historii wojskowości ze szczególnym uwzględnieniem uzbrojenia XX wieku.

Prowadzone zajęcia:

Technologie informacyjne
System bezpieczeństwa narodowego

Publikacje naukowe:

 • Nowak. A., Zdalnie sterowana oraz bezzałogowa broń III Rzeszy, w: R. Kamprowski, M. Skarżyński (red.), Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa. Wybrane aspekty, UAM Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2019.
 • Nowak. A., Średni czterosilnikowy samolot transportowy C–130 Hercules i jego wykorzystanie w Siłach Zbrojnych RP. ,,Zeszyty Naukowe WSKM” (nr 5), Konin 2020.
 • Nowak. A., Television and film, as propaganda tools of the Third Reich from 1933 to 1939, ,,Zeszyty Naukowe WSKM” (nr 5), Konin 2020.Nowak. A., Witkowska J., Czerwona nawałnica – powstanie i rozwój radzieckich wojsk pancernych w latach 1918 – 1939. ,,Zeszyty Naukowe WSKM” (nr 6), Konin 2020.
 • Nowak. A., Witkowska J., Tożsamość narodowa Syrii i implikacje prowadzące do wybuchu wojny domowej. ,,Zeszyty Naukowe WSKM” (nr 6), Konin 2020.
 • Nowak. A., Witkowska J., Rozwój broni pancernej oraz koncepcje użycia Panzerwaffe w III Rzeszy w latach 1933 – 1939. ,,Zeszyty Naukowe WSKM” (nr 7), Konin 2021.
 • Nowak. A., Witkowska J., Działania Ministerstwa Propagandy i Oświecenia Publicznego III Rzeszy w pierwszym półroczu 1933 roku w III Rzeszy . ,,Refleksje, pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM” ” (nr 23/2021), Poznań 2021.
 • Nowak. A., Witkowska J., Analiza działań sił zbrojnych podczas wojny domowej w Syrii w latach 2010 – 2015 oraz determinanty prowadzące do reakcji światowych mocarstw wobec konfliktu. ,,Zeszyty Naukowe WSKM” (nr 9), Konin 2021.
 • Nowak. A., Koncepcja działania oraz wykorzystanie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Wojskach Obrony Terytorialnej, w: R. Kamprowski, M. Skarżyński (red.), Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa. Wybrane aspekty, UAM Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2021.

Wystąpienia na konferencjach naukowych:

 • II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowym: ,,Współczesne wyzwania i zagrożenia w oczach młodego pokolenia”; Collegium Bobolanum, Warszawa 6 maja 2014,Tytuł wygłoszonego referatu: ,,Zło w imię dobra – przemoc w polityce”.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: ,,Społeczeństwo i Gospodarka. Współczesne wyzwania i dylematy”, Konin 5 grudnia 2014,Tytuł wygłoszonego referatu: ,,Przemoc w polityce i bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa”.
 • III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowym : ,,Współczesne wyzwania i zagrożenia w oczach młodego pokolenia”; Collegium Bobolanum, Warszawa 14 kwietnia 2015,Tytuł wygłoszonego referatu: ,,Poglądy polityczne bądź przynależność partyjna polskim powodem, do wykluczenia”.
 • III Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja: ,,Autonomiczne drony i roboty systemach bezpieczeństwa narodowego, Poznań 15.04.2021r.Tytuł wygłoszonego referatu: ,,Koncepcja wykorzystania dronów w Siłach Zbrojnych RP ze szczególnym uwzględnieniem Wojsk Obrony Terytorialnej”.
 • Debiut młodych naukowców 2021, Poznań 22 – 24.04.2021r.Tytuł wygłoszonego referatu: ,,Wojska Obrony Terytorialnej w kontekście polityki bezpieczeństwa państwa”.Międzynarodowa konferencja naukowa "Polityczno-wojskowe aspekty bezpieczeństwa w XXI wieku, Bydgoszcz, 17 – 18.01.2022r.Tytuł wygłoszonego referatu: ,,Zawsze gotowi, zawsze blisko! Ocena działań Wojsk Obrony Terytorialnej po pięciu latach funkcjonowania piątego rodzaju Sił Zbrojnych RP”.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa: ,,Cywilizacja i „barbarzyńcy”? Europa wobec kryzysu uchodźczego”, Katowice 20.01.2022r.Tytuł wygłoszonego referatu: ,,Wojska Obrony Terytorialnej wobec nielegalnie przekraczających granicę polsko – białoruską. Ocena działań i ich odbiór społeczny”.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa: ,,Współczesne Wyzwania Bezpieczeństwa – Wymiar Lokalny, Regionalny, Narodowy i Międzynarodowy”, Rzeszów, 21.01.2022r.Tytuł wygłoszonego referatu: ,,Od koncepcji do budowy Wojsk Obrony Terytorialnej. Czy nowy rodzaj Sił Zbrojnych RP jest odpowiedzią na współczesne zagrożenia?".
 • Debiut młodych naukowców 2022, Poznań 22 – 24.04.2021r.Tytuł wygłoszonego referatu: ,,Informacyjny wymiar wojny w Ukrainie. Analiza przekazów medialnych polskich, ukraińskich, rosyjskich”.
 • IV Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja: ,,Autonomiczne drony i roboty systemach bezpieczeństwa narodowego, Poznań 31.05.2022r. Tytuł wygłoszonego referatu: ,, Rozwój i wykorzystanie radzieckich oraz rosyjskich broni bezzałogowych. Od zdalnie sterowanych teletanków po ciężki dron bojowy S-70 Ochotnik”.

Zainteresowania naukowe:

 • współczesne systemy uzbrojenia,
 • rozwój Sił Zbrojnych RP po 1989 roku,
 • siły zbrojne państw byłego Układu Warszawskiego,
 • historia (szczególnie w aspekcie ideologicznym oraz militarnym III Rzeszy i ZSRR),
 • polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa,
 • zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy/powiatu/województwa,
Hobby:
 • urban explorations (eksploracja opuszczonych baz i instalacji wojskowych),
 • real time strategy games,
 • planespotting,
 • strzelectwo rekreacyjne,
 • fotografia.