DrRafał Szymanowski

google_scholar_logo

Biogram

Doktor w zakresie nauk o polityce i administracji. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przedmiotem jego badań są związki między światem polityki a gospodarki. Interesują go m.in. integracja i dezintegracja gospodarcza, ekonomia polityczna kryzysów gospodarczych, reżimy gospodarcze, rola narodowych idei i kultur ekonomicznych w kształtowaniu polityki gospodarczej oraz polityka rozwoju elektrycznej mobilności.

Jego dotychczasowe badania naukowe były finansowane przez m.in. Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta, Fundację Konrada Adenauera w Polsce, Narodowe Centrum Nauki, Fundację UAM przy Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, Inicjatywę Doskonałości na UAM, Komisję Europejską. Najnowszy projekt badawczy zatytułowany „Konflikty dystrybucyjne i (dez)integracja gospodarcza strefy euro z perspektywy Polski” uzyskał wsparcie finansowe Narodowego Centrum Nauki, które pozwoli na zrealizowanie podoktorskiego stażu naukowego w międzynarodowym zespole badawczym.

W roku akademickim 2017/2018 pracował na University of California, Berkeley jako Fulbright Visiting Researcher pod kierunkiem Paula Piersona. Jest także laureatem programu stypendialnego Fundacji UAM w roku 2018/2019 w uznaniu za dorobek i aktywność naukową oraz innowacyjność metod i kierunków badań. Ukończył również szkolenie zawodowe w School of Business University of Alberta w Kanadzie. Obecnie jest członkiem Jean Monnet Centre of Excellence na WNPiD UAM oraz reprezentuje UAM w ramach projektu Science Shop.

Do tej pory publikował m.in. w Journal of European Integration, Journal of Common Market Studies, Środkowoeuropejskich Studiach Politycznych i Studiach Prawno-Ekonomicznych. Jego najnowsza monografia zatytułowana „Dekada kryzysu. Jak Ameryka i Europa walczyły z globalnym załamaniem gospodarczym” ukaże się w 2021 roku.

W roku akademickim 2021/2022 przebywał na Uniwersytecie Zuryskim (Institut für Politikwissenschaft, Universität Zürich, IPZ UZH). Academic chair: prof. dr Stefanie Walter.

Publikacje

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 • międzynarodowa ekonomia polityczna, krajowe kultury gospodarcze, idee ekonomiczne a polityka gospodarcza, międzynarodowe bezpieczeństwo ekonomiczne
 • międzynarodowe reżimy gospodarcze, polityka państw wobec kryzysów gospodarczych, konflikty dystrybucyjne
 • ekonomia polityczna integracji europejskiej (wspólny rynek i strefa euro)
 • znaczenie idei ekonomicznych w polityce gospodarczej, krajowe kultury gospodarcze, ekonomiczne źródła nowego populizmu
 • elektryczna mobilność, polityka rozwoju czystego transportu
 • stosunki międzynarodowe i sytuacja wewnętrzna w wybranych państwach: Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Polska / kraje EŚW
 • ENG:
 • international political economy, international economic security, national economic cultures, economic ideas and economic policy
 • international economic regimes, state policy towards economic crises, distributional conflicts - political economy of European integration (common market and euro area)
 • the role of economic ideas in policy-making, national economic cultures
 • electric mobility, clean transportion,
 • the economic sources of the new populism
 • country expertise: United States, Germany, Great Britain, France, Poland / CEE countries

Kierownictwo/uczestnictwo w projektach badawczych:

 • Konflikty dystrybucyjne i (dez)integracja gospodarcza strefy euro z perspektywy Polski, Narodowe Centrum Nauki (Miniatura 4); Staż badawczy na Uniwersytecie Zuryskim (Institut für Politikwissenschaft, Universität Zürich, IPZ UZH) 2021/2022. Academic chair: prof. dr Stefanie Walter.
 • The Role of the State in the American Mixed Economy after the Great Recession. Indywidualny projekt badawczy realizowany pod opieką naukową Paula Piersona na University of California, Berkeley (Department of Political Science) w roku akademickim 2017/18, dzięki nagrodzie Junior Advanced Research Award Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
 • Wykonawca w grancie Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/25/B/HS6/00880) „Energetyzując świat: STS i antropologia ku społecznym studiom nad nowymi energiami” (2018-2021), grant NCN.
 • Członek grupy badawczej "EU external actions in the contested global order – (In)coherence, (dis)continuity, resilience". Numer projektu: 599622-EPP-1-2018-1-PL-EPPJMO-CoE. Jean Monnet Centre of Excellence. Źródło finansowania: UE (Erasmus+ Programme – Jean Monnet Activities). Koordynator: prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas.
 • Członek grupy badawczej Jean Monnet Chair “The European Union – Economic Development, Young Europeans and Innovations in Overcoming the Crisis and Ensuring the Union’s Sustainability,” pod kierownictwem prof. UAM dr hab. Macieja Walkowskiego

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Globalization and Regionalization Processes in the Global Economy,
  • International Economic Relations,
  • International Economy,
  • International Political Economy,
  • Contemporary Problems in Global Economy
  • International Political Relations
  • Międzynarodowe bezpieczeństwo ekonomiczne,
  • Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej,
  • Obama, Trump i co dalej? Debaty polityczne współczesnych Stanów Zjednoczonych (konwersatorium)

Nagrody

 • Nagroda Junior Advanced Research Award 2017/2018 od Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Pobyt badawczy: University of California, Berkeley.
 • Laureat programu Transformation.doc MNiSW przeznaczonego dla 500 młodych naukowców wyłonionych w procesie rekrutacyjnym. Odbyte szkolenie: Entrepreneurship and Soft Skills Training Program for PhDs and Young Scientists, School of Business, University of Alberta, Edmonton, Kanada.
 • Nagroda dziekana za najlepszą pracę magisterską napisaną w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Praca magisterska „Tony’ego Judta wizja porządku świata”. Promotor: prof. zw. dr hab. Anna Wolff-Powęska.
 • Nominacja studentów do nagrody dla ulubionego prowadzącego zajęcia wśród młodej kadry w roku 2017

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Kino, muzyka, współczesna popkultura
 2. Narciarstwo, pływanie, jazda na rowerze
 3. Dziennikarstwo radiowe i prasowe