DrAgnieszka Filipiak

Biogram

Magister politologii (specjalizacja: dziennikarstwo) i filologii hiszpańskiej (specjalizacja: kulturowa), doktorantka w Zakładzie Kultury Politycznej WNPiD UAM. Współzałożycielka czasopisma R/evolutions: Global Trends and Regioanl Issues. W latach 2013 – 2015 przewodnicząca samorządu doktorantów na WNPiD UAM.

Publikacje

 • A. Filipiak, Komunikowanie polityczne w Ameryce Łacińskiej na przykładzie aktywności prezydenta Wenezueli – Hugo Chaveza, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2013, nr 1.
 • A. Filipiak, E. Kania, In Flux: precarious labour and fragile hopes (interview with Ewa Jasiewicz), “R/evolutions Global Trends & Regional Issues” 2013, vol. 1, issue 1.
 • A. Filipiak, An icon of Nazi mass culture, a brilliant documentary director or a cog in the machinery of propaganda? The propaganda function of Leni Riefenstahl’s personality in the Third Reich society [w:]  red. B. Pająk-Patkowska, Poznań (druk w przygotowaniu).
 • A. Filipiak, E. Kania, New and social media influence on people’s empowerment. Insight into social changes in the second decade of the XXI century in the light of the concepts of Manuel Castells, Noam Chomsky, Evgeny Morozov and Alain Touraine, “R/evolutions Global Trends & Regional Issues” 2014, vol. 1, issue 1.
 • A. Filipiak, E. Kania, Volatility, niches and hybrids: the New Media in action (interview with Paolo Mancini), “R/evolutions Global Trends & Regional Issues” 2014, vol. 1, issue 1.
 • A. Filipiak, E. Kania, J. van Den Bosch, R. Wiśniewski (red.),  “Evolving dependency relations. Old and new approaches” 2014, Poznań\
 • A. T. Filipiak, P. Ratajska, Potencjał kampowej dekonstrukcji. Przypadek „Kamieni na szaniec” Roberta Glińskiego, „Refleksje”2014, nr 10.
 • A. Filipiak, E. Kania, R. Wiśniewski, News Literacy jako narzędzie edukacji dla bezpieczeństwa w erze rewolucji cyfrowej, [w:] red. M. Skarżyński, I. Andruszkiewicz,”Studia nad bezpieczeństwem. Media w systemie bezpieczeństwa narodowego” Poznań, 2015.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Media alternatywne i społeczeństwo obywatelskie
 2. Nowe ruchy społeczne
 3. Gender Studies
 4. Nowe Media
 5. Film dokumentalny
 6. Kultura popularna
 7. Propaganda i manipulacja w mediach
 8. Edukacja medialna

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. News Literacy : warsztat krytycznej analizy mediów
 2. Film dokumentalny
 3. Teoria komunikowania masowego
 4. Język hiszpański

Nagrody

Październik 2013 – nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM za działalność organizacyjną na rzecz społeczności akademickiej Wydziału związana z powstaniem czasopisma naukowego „R/evolutions Journal: Global Trends & Regional Issues”

Zainteresowania

 1. Kino hiszpańskojęzyczne
 2. Współczesna literatura polska
 3. Step amerykański
 4. Street art