MgrAnna Białkowska

Biogram

Doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, naukowo zajmująca się współpracą organizacji pozarządowych z władzami lokalnymi oraz ich wpływem na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Prowadzi szkolenia z zakresu negocjacji, a także odpowiada za realizację zadań w ramach projektów:

 • „Przyszłość Wielkopolski w rękach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” (POWR.03.01.00-00-T132/18);
 • „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kuźnią wielkopolskich talentów” (POWR.03.01.00-00-T177/18);
 • „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dba o rozwój Wielkopolan przez całe życie” (POWR.03.01.00-00-T184/18);
 • „Akademia ‘21” dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr SONP/SP/469621/2020).

W przeszłości uczestniczyła w realizacji projektu „Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego” (finansowanego w ramach programu „Dialog” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” (Nr POPC.03.01.00-00-089/18-00), a także współpracowała przy Obchodach Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

Publikacje

Publikacje:

  • Siuda A. (2017), Współczesne nierówności dochodowe w Polsce – świadomość i pomiar, w: „Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów” nr 15.
  • Ludwicki T., Siuda A. (2017), Polityka spójności i zwalczanie nierówności w dobie kryzysu ekonomicznego, w: „Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów” nr 15.
  • Antkowiak P., Siuda A. (2018), Partycypacja społeczna na przykładzie Gminy Międzychód, w: Wielowymiarowość polityk publicznych – między centralizmem a lokalizmem, pod red. Kmieciak R., Antkowiak P., Poznań.
  • Antkowiak P., Ludwicki T., Scheffs Ł., Siuda A. (2018), Marketing polityczny a degradacja kultury politycznej w systemie liberalno-demokratycznym, w: Kultura polityczna. W poszukiwaniu nowego paradygmatu.
  • Antkowiak P., Siuda A. (2018), Demokracja bezpośrednia jako wsparcie dla władz lokalnych na przykładzie konsultacji społecznych, w: Uwarunkowania demokracji bezpośredniej we współczesnej Europie, pod red. M. Musiał-Karg, A. Stelmach, Poznań.

Nauka

  Obszary zainteresowań naukowych:

  • Organizacje pozarządowe
  • Lokalne społeczeństwo obywatelskie
  • Negocjacje i mediacje
  • Marketing polityczny

Dydaktyka

 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Lokalne bezpieczeństwo ekonomiczne