Prof. UAM dr hab.Joanna Rak

pbn_logo

Biogram

Pracuje w Zakładzie Kultury Politycznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2016-2020 badaczka i profesor wizytująca na Universidad CEU San Pablo de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid i Universidad de Navarra. Kieruje grantami „Dynamika kultury przemocy politycznej ruchów antyoszczędnościowych w Europie” i „Kontestacja polityczna a nowa demokracja opancerzona” finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki. Pracowała nad projektami badawczymi „Researching Anti-austerity Movements in Comparative Perspective”, „Basque Revitalization: The Continuance Trajectory of ETA” i „Współczesna Rosja: między autorytaryzmem a totalitaryzmem?”. Autorka monografii i artykułów na temat kontestacji politycznej. Laureatka m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Młodych Wybitnych Naukowców, Stypendium im. Barbary Skargi, Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Ekspertka Polskiej Komisji Akredytacyjnej I zespołu nauk społecznych, dyscyplina: nauki o polityce i administracji w kadencji 2020-2023. Kontakt: joanna.rak@amu.edu.pl.

Publikacje

Wybrane publikacje:

 1. Rak, Joanna. 2018 [hardback], 2020 [paperback]. Theorizing Cultures of Political Violence in Times of Austerity: Studying Social Movements in Comparative Perspective. London and New York: Routledge.
 2. Rak, Joanna. 2020. “Quasi-Militant Democracy as a New Form of Sacred in Poland during the Corona Crisis.” Journal for the Study of Religions and Ideologies 19(57): 111-128.
 3. Rak, Joanna and Roman Bäcker. 2020. “Theory behind Russian Quest for Totalitarianism. Analysis of Discursive Swing in Putin’s Speeches.” Communist and Post-Communist Studies 53(1): 13–26. https://doi.org/10.1525/j.postcomstud.2020.53.1.13.
 4. Rak, Joanna. 2020. “Repression and Blockupy Radicalization in Austerity-Driven Germany.” Przegląd Zachodni 2(375): 189–203.
 5. Rak, Joanna. 2020. “Conceptualizing the Theoretical Category of Neo-militant Democracy: The Case of Hungary.” Polish Political Science Yearbook 49(2): 61–70. https://doi.org/10.15804/ppsy2020204.
 6. Rak, Joanna. 2019. “Relations between the Installation of Democracy and the Anti-Austerity Protest Behavior: Spanish Indignados in Comparative Perspective.” Aportes. Revista de Historia Contemporánea (Madrid, Ed. Actas) 34(99): 219–254.
 7. Rak, Joanna. 2018. Postawy wobec bezpieczeństwa kulturowego w polskim dyskursie sejmowym 2004-2011. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 8. Rak, Joanna. 2018. “The Typological Framework of Myths as a Tool for Studying Political Thought.” World Political Science 14(2): 235–256.
 9. Rak, Joanna. 2017. “Russia, ‘Near Abroad’, and the West: Struggling with the Research Field of Geopolitical Cultures.” Geopolitics 22(4): 984–990.
 10. Rak, Joanna. 2016. “Contra-Acculturative Thought as the Source of Political Violence.” Terrorism and Political Violence 28(2): 363–382. https://doi.org/10.1080/09546553.2016.1140537.
 11. Rak, Joanna. 2015. “A typology of cultural attitudes as a device describing political thought of the populations influenced by globalization.” Anthropological Notebooks 21(2): 55–70.
 12. Rak, Joanna. 2015. “Toward a new typology of revitalistic attitudes.” Filosofija. Sociologija 26(2): 122–128.

Nauka

Zainteresowania badawcze:

 1. Kontestacja polityczna
 2. Przemoc polityczna
 3. Ruchy społeczne
 4. Bezpieczeństwo kulturowe

Wybrane projekty badawcze:

 1. Kierowniczka projektu badawczego pt. „Kontestacja polityczna a nowa demokracja opancerzona” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Grant Opus 16. Od 1 lipca 2019 r. do 1 lipca 2022 r. Czas realizacji: 3 lata. Numer rejestracyjny grantu: 2018/31/B/HS5/01410.
 2. Kierowniczka projektu badawczego pt. „Dynamika kultury przemocy politycznej ruchów antyoszczędnościowych w Europie” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Grant Sonata 12. Od 4 lipca 2017 r. do 4 lipca 2020 r. Czas realizacji: 3 lata. Numer rejestracyjny grantu: 2016/23/D/HS5/00192.
 3. Wykonawczyni w projekcie badawczym pt. „Współczesna Rosja: między autorytaryzmem a totalitaryzmem?” kierowanym przez prof. zw. dra hab. Romana Bäckera, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Grant Opus 10. Od 1 października 2016 r. do 1 października 2019 r. Czas realizacji: 3 lata. Numer rejestracyjny grantu: 2015/19/B/HS5/02516.

Dydaktyka

Dydaktyka:

 1. Critical Discourses on Social Theories
 2. “They Cut, We Bleed”: Protest Movements in Time of Austerity
 3. Designing Political Science Research
 4. Charismatic Leadership
 5. Regional Conflicts
 6. Introduction to International Relations Research Methodology
 7. Metodologia badań bezpieczeństwa
 8. Wstęp do teorii i metodologii badań bezpieczeństwa
 9. Wstęp do zarządzania w sytuacjach kryzysowych
 10. Decydowanie w zarządzaniu kryzysowym
 11. Społeczne zachowania przemocowe w czasach trudnych
 12. M.A. Seminar (International Relations)
 13. Seminarium licencjackie na kierunkach bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie państwem
 14. Seminarium magisterskie na kierunku bezpieczeństwo narodowe