DrKrzysztof Duda

adiunkt

pbn_logo

Biogram

Adiunkt w Zakładzie Kultury Politycznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opiekun naukowy Koła Naukowego Politologów i Dziennikarzy. Jest członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN, gdzie pełni funkcję sekretarza. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej i Grupy Badawczej "Helwecja". Ukończył studia na specjalności marketing polityczny oraz reklama i promocja. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki ustrojów politycznych i systemów wyborczych, w szczególności Szwajcarii i innych państw niemieckojęzycznych, a także wykorzystania nowoczesnych technologii.

Publikacje

Wybrane publikacje

 • M. Musiał-Karg, Krzysztof Duda, Rada Federalna i Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej. Specyfika i ewolucja rozwiązań kreowania władzy wykonawczej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2013, nr 4.
 • М. Мусял-Карг, К. Дуда, Федеральный Совет в швейцарской специфике конфедерации и развитие политических структур, „PolitBook” 2013, nr 3.
 • K. Duda, Prawa wyborcze kobiet w Konfederacji Szwajcarskiej w świetle rozwiązań prawnych innych państw, [w:] Gender jako determinanta w przestrzeni prywatnej i publicznej, red. A. Balczyńska-Kosman, Poznań 2012.
 • K. Duda, E-voting jako forma demokracji bezpośredniej. Dotychczasowe doświadczenia i konsekwencje, „Refleksje” 2011, nr 4.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Ustroje polityczne
 2. Systemy wyborcze
 3. Nowe media
 4. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych
 5. Marketing polityczny

Uczestnictwo w projektach badawczych:

Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka” – członek zespołu

Członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Członek Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Współczesne systemy polityczne
 2. Techniki nowych mediów
 3. Wizerunek w sieci
 4. Systemy wyborcze i wybory we współczesnym świecie
 5. Wizualizacja
 6. Sztuka autoprezentacji

Nagrody

 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów
 • Kilkukrotna nagroda studentów dla ulubionego wykładowcy (wydarzenie "Wielka Gala WNPiD")
 • Laureat nagrody Praeceptor Laureatus (głosowanie studentów na najlepszego dydaktyka na wydziale)