DrMarcin Łukaszewski

pbn_logo

Biogram

Absolwent magisterskich studiów uzupełniających na kierunkach politologia (2010) i stosunki międzynarodowe (2011); w trakcie studiów doktoranckich odbył staż w Liechtenstein-Institut w Bendern. Obecnie: adiunkt w Zakładzie Kultury Politycznej WNPiD UAM, członek Grupy Badawczej „Inicjatywa Helwecka” i opiekun Klubu Debat UAM. Zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół systemów politycznych państw europejskich ze szczególnym uwzględnieniem najmniejszych spośród nich tj. Watykanu, Andory, Liechtensteinu, Monako i San Marino.

Publikacje

  • M. Łukaszewski, Najstarsza republika świata. Współczesny system polityczny San Marino, Poznań 2018.
  • M. Łukaszewski, Pirenejskie współksięstwo. Współczesny system polityczny Andory, Poznań 2016.
  • M. Łukaszewski, Lazurowe księstwo. Współczesny system polityczny Monako, Poznań 2016.
  • M. Łukaszewski, Alpejskie księstwo. Współczesny system polityczny Liechtensteinu, Poznań 2016.
  • M. Łukaszewski, W kierunku skandynawskiego modelu monarchii parlamentarnej? Zmiany w brytyjskim prawie konstytucyjnym wobec Fixed-term Parliaments Act 2011, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 6(22).
  • M. Łukaszewski, Czy parlament może zmienić mężczyznę w kobietę? Granice i miejsce zasady supremacji parlamentu w brytyjskim porządku konstytucyjnym wobec europejskich procesów integracyjnych (wybrane problemy), „Przegląd Politologiczny” 2013, nr 2.
  • M. Łukaszewski, Kolegialna głowa państwa we współczesnych systemach politycznych, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2011, nr 1.
  • M. Łukaszewski, Obywatelstwo watykańskie a zasada >>ius sanguinis<< i >>ius soli<<, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2010, nr 1.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 • Współczesne systemy polityczne
 • Małe państwa we współczesnym świecie
 • Systemy polityczne małych państw europejskich (Watykanu, Andory, Liechtensteinu, Monako, San Marino)
 • Mikropaństwa w procesie integracji europejskiej
 • Monarchie we współczesnym świecie
 • Brytyjskie prawo konstytucyjne
 • Systemy wyborcze

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Współczesne systemy polityczne (ćwiczenia)
 • Contemporary Political Systems (wykład i ćwiczenia)
 • Monarchie we współczesnym świecie (konwersatorium)
 • Systemy polityczne na Bliskim Wschodzie
 • Polityka w muzyce. Muzyka w polityce (ćwiczenia)
 • Small-smaller-the smallest. The Microstates in the modern world (ćwiczenia)

Nagrody

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia (2013/14).