Prof. UAM dr hab.Piotr Forecki

academia2

Biogram

Politolog, Zakład Kultury Politycznej, profesor UAM na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Prowadził wykłady w Pracowni Pytań Granicznych UAM, a także na Żydowskim Uniwersytecie Otwartym w Centrum Kultury Jidysz. W ramach programów stypendialnych wykładał w Izraelu, RFN, Francji oraz we Włoszech. Uczestnik licznych konferencji naukowych w Polsce i zagranicą (m.in. w USA i Japonii). W latach 2014-2016 członek interdyscyplinarnej Pracowni Badań nad Antysemityzmem powołanej w Żydowskim Instytucie Historycznym. Współpracował z Instytutem Polskim w Tel Awiwie, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wieloletni kurator organizowanego w Poznaniu festiwalu „Tzadik” poświęconego nowej muzyce żydowskiej oraz współczesnej kinematografii związanej ze społeczno-polityczno-kulturalną problematyką żydowską. Wraz z prof. Anną Wolff-Powęską współredaguje serię „Geschichte - Erinnerung – Politik. Studies in History, Memory and Politics” w wydawnictwie Peter Lang. Autor trzech monografii oraz artykułów publikowanych na łamach różnych czasopism jak np. „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, „Studia Litteraria et Historica”, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, „Przegląd Politologiczny”, „Studia Kulturoznawcze”, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, „Krytyka Polityczna”, „OKO.press”, „Więź”. Członek Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Kolekcjoner płyt winylowych.

Publikacje

Wybrane publikacje:

MONOGRAFIE

Forecki P. (2010), Od Shoah do Strachu. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, ss. 460.

Forecki P. (2013), Reconstructing Memory. The Holocaust in Polish Public Debates , Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, ss. 287.

Forecki P. (2018), Po Jedwabnem. Anatomia pamięci funkcjonalnej, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, ss. 434.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

Forecki P. (2009), Stolzman w Belwederze? Instrumentalizacja antysemityzmu w kampaniach prezydenckich w Polsce po roku 1989, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1-2, s. 157-184.

Forecki P. (2013), Kojenie obrazem, leczenie snem. Konstruowanie pamięci o Zagładzie w polskich filmach fabularnych po 1989 roku, „Przegląd Politologiczny”, nr 3, s. 97-114.

Forecki P. (2013), „Pokłosie”, poGrossie i obrońcy polskości, „Studia Litteraria et Historica”, nr 2, s. 211-235

Forecki P. (2014), Kwietniowe gadanie. Polskie flagi nad gettem, „Zagłada Żydów. Studia”, t. 1, nr 10, s. 675-705.

Forecki P., Zawadzka A. (2015), Reguła złotego środka. Kilka uwag na temat współczesnego dominującego dyskursu o „stosunkach polsko-żydowskich”, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, nr 11, s. 408-429.

Forecki P. (2015), Zagłada i krajobraz po Zagładzie w komiksowych kadrach, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 25, s. 275-308.

Forecki P. (2015), Mienie pożydowskie jako figura polskiego dyskursu publicznego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 4, s. 75-90.

Forecki P. (2016), Muzeum zgody w Markowej, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, nr 12, s. 643-653.

Forecki P. (2016), Die Republik der Gerechten. Filme über Polen, die Juden retteten, “Zeitgeschichte online”, http://www.zeitgeschichte-online.de/thema/die-republik-der-gerechten

Forecki P. (2017), Po Jedwabnem. Backlash w filmie polskim, „Studia Kulturoznawcze”, nr 1, s. 121-147.

Forecki P. (2017), Fantazmat Julii Brystiger, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1, s. 47-69.

PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄ

Forecki P., Wolff-Powęska A. (2012), Der Holocaust in der polnischen Erinnerungskultur, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main, ss. 421.

Forecki P., Wolff-Powęska A. (2016), World War II and Two Occupatins. Dillemas of Polish Memory, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main, ss. 282.

ARTYKUŁY NAUKOWE W PRACACH POD REDAKCJĄ

Forecki P. (2007), Das Bild des Feindes im Anti-EU-Diskurs der Zeitschrift “Szczerbiec” [w:] Die Destruktion Des Dialogs, D. Bingen, P. Oliver-Loew (red.), Darmstadt: Deutsches Polen Institut, s. 309-327.

Forecki P.(2012), Gräber und Erinnerung. Die Auseinandersetzungen um die Begräbnisstäatten von Lech Kaczyński und Czesław Miłosz [w:] Legitimation und Protest. Gesellschaftliche Unruhe in Polen, Ostdeutschland und anderen Transformationsländern nach 1989, D. Bingen, M. Jarosz, P. O. Loew (red.), Wiesbaden: Harrasovitz Verlag , p. 263-286.

Forecki P. (2012), Polens symbolische Eliten und die „Auschwitzlüge“ [w:] Der Holocaust in der polnischen Erinnerungskultur, A.Wolff-Powęska, P. Forecki (red.), Peter Lang Edition, Frankfurt am Main, s. 214-236.

Forecki P. (2012), Groby i pamięć. Spory o miejsce pochówku Lecha Kaczyńskiego i Czesława Miłosza [w:] Przeszłość odległa i bliska. Studia z zakresu politologii i historii, T. Wallas (red.), Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań, s. 89-109.

Forecki P. (2013), Wajda w objęciach (fantazmatu) Żydówki [w:] Wajda. Przewodnik Krytyki

Politycznej, J. Majmurek (red.), Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, s. 204-226.

Forecki P., Zawadzka A. (2016), The Rule of the Golden Mean [w:] Poland and Polin. New Interpretations in Polish-Jewish Studies, I. Grudzińska-Gross, I. Nawrocki (red.), Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2016, s. 99-121.

Forecki P. (2017), Bóg tych rąk nie zatrzymał. Wymazywanie współudziału Polaków w Zagładzie w centrum dyskursu publicznego [w:] Świadkowie: miedzy ofiarą a sprawcą zbrodni, A. Bartuś (red.), Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacja na Rzecz MDSM, Oświęcim, s. 323-339.

Forecki P., (2019), Marzec ’68 jako pogrom. Brakująca kategoria opisu [w:] Tożsamość po pogromie. Świadectwa i interpretacje Marca ’68, P. Czapliński, A. Molisak (red), Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa.

Forecki P., (2019), Gromy na pogromy. Retoryka wtórnego antysemityzmu w III RP [w:] Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, A. Grabski (red.), Instytut Historii PAN, Warszawa.

Forecki P., (2020), Wiwat naród, wiwat wszystkie stany – konstrukcja i funkcje dyskursu o ratowaniu Żydów podczas Zagłady [w:] Holokaust i Hiroszima w perspektywie porównawczej. Pamięć o II wojnie światowej w Polsce i Japonii, A. Kato, J. Leociak (red.), Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa.

Nauka

 • polska pamięć Zagłady
 • analiza polskich dyskursów antysemickich
 • współczesne reprezentacje Zagłady w kulturze popularnej (zwłaszcza w filmach fabularnych i komiksach)
 • oblicza polskiego nacjonalizmu
 • prawicowy populizm

Dydaktyka

 • Historia mediów (wykłady)
 • Historia mediów (konwersatoria)
 • Współczesne systemy polityczne (konwersatoria)
 • Żyd – wróg odwieczny. Ikonografia nienawiści i przemocy (fakultet)
 • Reprezentacje Holokaustu w polskich filmach fabularnych. (fakultet)

Nagrody

 • III nagroda w drugiej edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską dotyczącą nauk humanistycznych i pokrewnych organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w roku 2008.
 • Nagroda indywidualna III stopnia przyznana przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia w pracy naukowej przyznana w roku 2011.
 • Nominacja w konkursie na najlepszą książkę historyczną roku 2010 – Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego – za monografię: Od „Shoah” do „Strachu”. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.
 • Nominacja monografii Od „Shoah” do „Strachu”. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych (Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010) do Nagrody im. Jerzego Giedroycia w roku 2012. Nagroda ta ustanowiona została przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie