Maciej Górny

MgrMaciej Górny

Maciej Górny – politolog, prawnik – obecnie doktorant w Zakładzie Polityki Społecznej i Ekonomicznej WNPiD UAM.

Pełni funkcje przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantow WNPiD w roku akademickim 2020/2021. Oprócz tego jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Refleksje”, sekretarzem Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz członkiem komisji rewizyjnej Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Jeden z pomysłodawców i sekretarz cyklicznych konferencji naukowych: „Polityka Społeczna w XXI w.” oraz „The world in the age of pandemic and post-pandemic period”.

Od lat związany z Kołem Naukowym Polityki Ekonomicznej i Społecznej, w ramach którego wspólnie ze studentami realizuje m.in. coroczne akcje charytatywne znane jako UAM Charytatywnie. Więcej o inicjatywach koła: https://www.facebook.com/knpeis/

  • Hajder Krzysztof, Kacperska Magdalena, Górny Maciej (red.) (2019), Polityka społeczna w XXI wieku. Przegląd badań, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań.
  • Górny Maciej (2019), Policies towards Social Exclusion in the Post-crisis United Kingdom, [w:] Getting Europe back to work. Crisis (re)production and crisis overcoming in Europe, Wydawnictwo WNPiD, Poznań.
  • Górny Maciej (2019), The importance of work in human life and development. The consequences of unemployment, Refleksje no. 18.
  • Hajder Krzysztof, Górny Maciej (2019), Wysokość wskaźnika PKB a poziom szczęśliwości obywateli, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1/2019.

Więcej na profilu RG: https://www.researchgate.net/profile/Maciej_Gorny/publications

Zainteresowania badawcze: polityka społeczna, subiektywny dobrostan, ekonomia szczęścia, prawo wyborcze.

Wykonawca w projekcie „Przedsiębiorca 12+” (POWR.03.01.00-00-U151/17) w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz w grancie „Rozwój gospodarki 4.0 jako instrument łagodzenia skutków pandemii COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem zmian stosunków pracy” finansowanym ze środków własnych uczelni.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

  • E-administracja
  • E-government
  • Media społecznościowe w sektorze publicznym
  • Budowanie marki
  • Przedsiębiorczość w praktyce - gry biznesowe