MgrMaciej Górny

Biogram

Politolog, prawnik, praktyk psychologii pozytywnej – obecnie doktorant w Zakładzie Polityki Społecznej i Ekonomicznej WNPiD UAM. Specjalista w Centrum Wsparcia Projektów UAM, gdzie na co dzień wspiera naukowców w przygotowywaniu aplikacji grantowych w konkursach na finansowanie badań podstawowych i działalności B+R.

Pełni funkcje sekretarza Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz członka komisji rewizyjnej Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Jeden z pomysłodawców i sekretarz cyklicznych konferencji naukowych: „Polityka Społeczna w XXI w.” oraz „The world in the age of pandemic and post-pandemic period”. Pełnił rolę przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów WNPiD w roku akademickim 2020/2021, a oprócz tego w latach 2019-2021 był redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Refleksje”.

Od lat związany z Kołem Naukowym Polityki Ekonomicznej i Społecznej, w ramach którego wspólnie ze studentami realizuje m.in. coroczne akcje charytatywne znane jako UAM Charytatywnie. Więcej o inicjatywach koła: https://www.facebook.com/knpeis/

Jest stypendystą Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023.

Publikacje

Wybrane publikacje:

 • Górny M., Lorek A. M. (2022), Forms of cooperation between local governments and implementation of senior policy. Case of Metropolis Poznań, [in:] In Search of Academic Excellence. Social Sciences and Humanities in Focus, ed. A. Gromkowska-Melosik B. Hordecki, T. R. Skrzypczyński, Peter Lang Publishing, ISBN: 978-631-86477-7.
 • Hajder K., Kacperska M., Górny M. (2022), Nowe technologie a dobrostan seniorów w świetle deinstytucjonalizacji usług społecznych, [w:] Dylematy polityki senioralnej miasta Poznania, red. Babiak J., Kacperska M., Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania.
 • Górny M., Lorek A. M. (2021), Czy szczęście przyjmuje kształt litery U? Polityka senioralna a dobrostan osób starszych, Polityka i Społeczeństwo 19(4), DOI: 10.155584/polispol.2021.4.3.
 • Górny M. (2021), Subiektywny dobrostan - zmiany poziomu zadowolenia z życia wraz z wiekiem, [w:] Determinanty wykluczenia społecznego. Innowacyjne metody inkluzji społecznej, red. Hajder K., Tobolski D., Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISBN: 978-83-65599-33-9
 • Górny M., Lorek A. M. (2021), Czas w polityce społecznej. Polityka senioralna miasta Poznania [w:] Determinanty wykluczenia społecznego. Innowacyjne metody inkluzji społecznej, red. Hajder K., Tobolski D., Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISBN: 978-83-65599-33-9
 • Górny M., Mijalski M. (2020), Szczęście jako cel polityki państwa - analiza przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Przegląd Orientalistyczny nr 2-3, DOI: 10.33896/POrient.2020.2-3.3.
 • Hajder K., Górny M. (2019), Wysokość wskaźnika PKB a poziom szczęśliwości obywateli, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1/2019, DOI: 10.14746/ssp.2019.1.2.
 • Górny M. (2018), The importance of work in human life and development. The consequences of unemployment, Refleksje nr 18, DOI: 10.14746/r.2018.2.4.
 • Hajder K., Górny M. (2021), Nowoczesne technologie jako szansa na rozwój. Bariery inwestycji technologicznych przedsiębiorstw przemysłowych w województwie pomorskim i sposoby ich niwelowania, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
 • Górny M. (2021), I-voting - opportunities and threats. Conditions for the effective implementation of Internet voting on the example of Switzerland and Estonia, Przegląd Politologiczny vol. 1/2021, DOI: 10.147.46/pp.2021.2.6.1.9.
 • Górny M. (2020), Zastosowanie alternatywnych procedur głosowania w dobie pandemii COVID-19. Perspektywy wprowadzenia i-votingu w Polsce, [in:] Konsekwencje pandemii COVID-19: Państwo i społeczeństwo, red. K. Hajder K., M. Musiał-Karg, M. Górny, Wydawnictwo UAM, ISBN: 978-83-66740-12-9.
 • Górny M. (2018), Przymus wyborczy w krajach europejskich – czy można wymagać od obywateli minimum patriotyzmu?, Refleksje nr 17, DOI: 10.14746/r.2018.1.2

Więcej: https://scholar.google.com/citations?user=ChSHmGEAAAAJ

Nauka

Zainteresowania badawcze:

 • Polityka społeczna
 • Ekonomia szczęścia
 • Psychologia pozytywna
 • Subiektywny dobrostan
 • Cyfrowe państwo

Pełnił rolę wykonawcy w następujących projektach:

 • „Głosowanie elektroniczne w opiniach i deklaracjach młodych Litwinów na przykładzie badań w grupie wiekowej 19-29 lat” (kierownik: mgr Martinas Malużinas) - projekt finansowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach ID-UB.
 • „Rozwój gospodarki 4.0 jako instrument łagodzenia skutków pandemii COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem zmian stosunków pracy” - projekt finansowany ze środków własnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • „Przedsiębiorca 12+” (POWR.03.01.00-00-U151/17) w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dydaktyka

 • Wstęp do psychologii pozytywnej i ekonomii szczęścia
 • E-administracja
 • E-government
 • Cyfrowe państwo
 • Gospodarka 4.0
 • Budowanie marki
 • Źródła wiedzy i użyteczność serwisów internetowych