Prof. UAM dr hab.Przemysław Osiewicz

pbn_logo google_scholar_logo

Biogram

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta FULBRIGHT Senior Award, Visiting Professor, Walsh School of Foreign Service, Georgetown University, Waszyngton (USA, 2016-17). Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA, 2020-2023). Stały współpracownik the Middle East Institute w Waszyngtonie (Non-resident Scholar, http://www.mei.edu/profile/przemys-aw-osiewicz).

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM, 2020-2026). Członek the International Studies Association (ISA). Członek zarządu poznańskiego oddziału PTNP. Członek zwyczajny Towarzystwa Azji i Pacyfiku.

Stypendysta/wykładowca: Södertörns Högskola (Szwecja); Eastern Mediterranean University (Cypr); MEN (2001), Chinese Culture University (Tajwan, 2008), National Taipei University (Tajwan, 2009), Selçuk Üniversitesi (Turcja, 2010), Linneaus Univerisity (Szwecja, 2011), Konya Üniversitesi (Turcja, 2011), Hogeschool Ghent (Belgia, 2012), the Ministry of Interior (Cypr, 2012), the Institute for Political and International Studies (Iran, 2013), the University of Nicosia (Cypr, 2014), University of Nevada in Reno (USA, 2016), Cleveland State University (USA, 2016), Texas State University (USA, 2017), Ilisagvik College Barrow Alaska (USA, 2017); Georgetown University, Washington D.C. (USA, 2015, 2016-2017); National University of Sciences and Technology Islamabad (Pakistan, 2019).

Publikacje

 1. MONOGRAFIA: Foreign policy of the Islamic Republic of Iran: Between Ideology and Pragmatism, Routledge, Abingdon, UK and New York 2021.
 2. P. Osiewicz, M. Skrzypek, Is Spain becoming a militant democracy? Empirical evidence from Freedom House reports, „Aportes. Revista de Historia Contemporánea” 2020, Vol. 35, No. 2, s. 7-33.
 3. Ideologizing and Fundamentalism in Iranian Foreign Policy under the Hassan Rouhani Presidency, „U.S. Air Force Journal of European, Middle Eastern & African Studies”, Winter 2019.
 4. Turkey’s Comeback to Central Asia: Towards a New Grand Strategy?, w: Beyond Europe: Reconnecting Eurasia, T. Wallas, A. Stelmach, R. Wisniewski (red.), Logos Verlag, Berlin 2019.
 5. Iran’s Foreign Policy Toward Central Asia After 2013, w: European Union and Central Asia: Policies and Reality, R. Fiedler, T. Wallas, P. Osiewicz, Logos Verlag, Berlin 2018.
 6. The Belt and Road Initiative (BRI): Implications for Iran-China Relations, „Przegląd Strategiczny” 2018, Vol. 11.
 7. EU-Turkey Accession Negotiations: Towards a Diplomatic Failure?, „Yearbook of Polish European Studies”, 2017, vol. 20.
 8. Iran-China Relations Revisited: The Case of the Belt and Road Initiative (BRI), w: Beyond Europe: Politics and Change in Global and Regional Affairs, R. Fiedler, A. Stelmach (red.), Logos Verlag, Berlin 2018.
 9. The European Union and the People’s Republic of China’s attitudes towards the Middle East: Convergent and divergent political interests, w: Routledge Handbook of Asia in World Politics, Teh-Kuang Chang, Angelin Chang (red.), Routledge, New York 2017.
 10. MONOGRAFIA: P. Osiewicz, S. Wojciechowski, Zrozumieć współczesny terroryzm, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017.
 11. Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu, P. Osiewicz (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.
 12. Transformation Processes in Egypt After 2011 – the Causes, Their Course and International Response, R. Fiedler, P. Osiewicz (red.), Logos Verlag, Berlin 2015.
 13. Turkey and Its Position on the Cyprus Question After 1974, w: Turkey-Poland. 600 Years of Friendship, V. Ayhan, P. Osiewicz, M. Kural (red.), IMPR, Ankara 2014.
 14. MONOGRAFIA: Konflikt cypryjski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 15. European Exclaves in the Process of De-bordering and Re-bordering, J. Jańczak, P. Osiewicz (red.), Logos Verlag, Berlin 2012.
 16. MONOGRAFIA: T. Brańka, M. Lorenc, P. Osiewicz, A. Potyrała, Irak – między wojną a pokojem, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 17. MONOGRAFIA: Pokojowa regulacja kwestii cypryjskiej. Aspekty prawne i polityczne, MADO, Toruń 2008.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 • · Stosunki polityczne w regionie Bliskiego Wschodu
 • · Kody geopolityczne
 • · Enklawy i eksklawy – teoria i studia przypadków
 • · Kwestia cypryjska
 • · Polityka zagraniczna Turcji i Iranu
 • · The Belt and Road Initiative (BRI) – implikacje dla regionu Bliskiego Wschodu
 • · Demokracja opancerzona

Udział w grantach i projektach badawczych:

 • · Eurasian Insights: Strengthening Indo-Pacific Studies in Europe (EISIPS), EISIPS Assistant-Coordinator: Jeroen van den Bosch (Erasmus+ Strategic Partnership 2019-2022).
 • · Contentious Politics and Neo-Militant Democracy; kierownik grantu: prof. Joanna Rak, prof. Osiewicz – główny wykonawca; grant NCN Opus 2018/31/B/HS5/01410; 2019-2022.
 • · Asia in World Politics; projekt międzynarodowy, kierowany przez prof. Teh-Kuang Changa (Ball State University, USA) i prof. Angelin Chang (Cleveland State University, USA); 2016-2018.
 • · Unia Europejska wobec Azji Środkowej – uwarunkowania regionalne i międzynarodowe, 07.2015-07.2018, kierownik grantu: prof. dr hab. Tadeusz Wallas; prof. Osiewicz – główny wykonawca grantu wraz z prof. dr. hab. Radosławem Fiedlerem; NCN 2014/15/B/HS5/01591.
 • · European Exclaves in the Process of De-bordering and Re-bordering, w okresie 01.02.2012-28.02.2013, finansowanym ze środków the European University Viadrina, Frankfurt n/Odrą.
 • · Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, projekt badawczy N N116 455040.
 • · Cypr: dzieje, kultura, literatura, projekt badawczy własny N N103 175838, Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.
 • · Conflict and Cooperation in Divided Cities, kierownik: dr Jarosław Jańczak (UAM Poznań), projekt międzynarodowy finansowany ze środków Collegium Polonicum w Słubicach oraz Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
 • · Unia Europejska wobec procesów transformacyjnych w Egipcie po roku 2011, grant NCN w ramach programu Opus, panel HS5; NCN 2012/05/B/HS5/00510.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Politics and Change in the Middle East
 2. Political and Economic Geography
 3. EU Foreign Policy
 4. Geopolitics
 5. Mediation and Social Conflicts in Environmental Protection
 6. Introduction to International Security and Strategic Studies
 7. Geografia polityczna i ekonomiczna
 8. Polityka zagraniczna Polski
 9. Polityka zagraniczna państw współczesnych
 10. seminarium magisterskie

Nagrody

 • Nagroda indywidualna za działalność dydaktyczną III stopnia Rektora UAM (2015)
 • Nagroda indywidualna za działalność dydaktyczną III stopnia Rektora UAM (2016)
 • Nagroda indywidualna za działalność dydaktyczną III stopnia Rektora UAM (2017)
 • Nagroda indywidualna za działalność dydaktyczną III stopnia Rektora UAM (2018)