DrAnna Sakson-Boulet

pbn_logo

Biogram

Politolog, adiunkt w Zakładzie Studiów Strategicznych.

Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Studia Strategiczne” (http://studiastrategiczne.amu.edu.pl). Recenzentka czasopisma „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” oraz „Świat Idei i Polityki”.

Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Prowadzi badania w obszarze polityki ekologicznej państw, polityki środowiskowej Unii Europejskiej, bezpieczeństwa ekologicznego w wymiarze lokalnym i międzynarodowym oraz bezpieczeństwa żywnościowego.

Publikacje

 • The „Clean Air" Priority Programme - Evaluation and Perspectives, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne", nr 1, 2020, https://doi.org/10.14746/ssp.2020.1.9.
 • Ambient Air Pollution as a Human Security Challenge in Poland, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, nr 1 (XXXVIII), 2020, DOI: 10.34697/2451-0718-btip-2020-1-006.
 • Selected Aspects of Iran's Hydrological Security, „Przegląd Strategiczny", nr 12, 2019,
 • https://doi.org/10.14746/ps.2019.1.21.
 • The State of Air in the European Union and Quality of Europeans Life, „Przegląd Politologiczny”, nr 4, 2018, https://orcid.org/0000-0002-4014-7483.
 • Water Deficit as a Security Threat, „Przegląd Strategiczny”, nr 9, 2016, https://doi.org/10.14746/ps.2016.1.18.
 • Głód jako współczesny problem globalny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.
 •  
 • Nauka

  Obszary zainteresowań naukowych:

  • polityka środowiskowa państw i organizacji międzynarodowych
  • bezpieczeństwo ekologiczne w wymiarze lokalnym i międzynarodowym
  • bezpieczeństwo żywnościowe

  Kierownictwo/uczestnictwo w projektach badawczych:

  • „Pomost na Rynek Pracy III” nr POWR.03.01.00-00-S160/17

  Dydaktyka

  Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Business Skills
  • Lokalne Bezpieczeństwo Ekologiczne
  • Międzynarodowe Bezpieczeństwo Ekologiczne
  • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

  Nagrody

  Nagroda Dziekana WNPiD UAM za osiągnięcia w 2016 r.

  Zainteresowania

  • podróże
  • modele biznesowe