Prof. UAM dr hab.Artur Wejkszner

pbn_logo google_scholar_logoscopus2

Biogram

Politolog, profesor UAM, doktor habilitowany w Zakładzie Studiów Strategicznych, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych oraz problematyki terroryzmu międzynarodowego i islamskiego radykalizmu, w latach 2004 - 2016 kierownik Studiów Podyplomowych Historii i Wiedzy o Społeczeństwie; w latach 2010 - 2011 adiunkt w Instytucie Zachodnim w Poznaniu; członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych; członek redakcji / recenzent "Przeglądu Strategicznego", recenzent m.in. "Przeglądu Zachodniego", "Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych", "Central European Journal of Communication".

Publikacje

 • Wejkszner A. (2020), Europejska armia kalifatu. Tom 1: Centrum supersieci. Centralne węzły supersieci terrorystycznej Państwa Islamskiego w Europie (2014 - 2018), Warszawa, ISBN 978-83-8085-829-9
 • Wejkszner A. (2020), Boko Haram - Boko Haram – the evolution of jihad activity in Nigeria 2015–2019, “Przegląd Strategiczny”, Vol. X, Issue 13, DOI: 10.14746/ps.2020.1.21
 • Wejkszner A. (2018), Samotne wilki kalifatu? Państwo Islamskie i indywidualny terroryzm dżihadystyczny w Europie Zachodniej, Warszawa, ISBN 978-83-8085-593-9
 • Wejkszner A. (2018), Is this the Collapse of Islamic State? The Evolution of the Terrorist Threat in the Middle East in 2017, "Przegląd Strategiczny" 2018, nr 11, DOI : 10.14746/ps.2018.1.26
 • Wejkszner A. (2017), Globalna sieć Al-Kaidy. Nowe państwo islamskie?, Warszawa, ISBN 978-83-8085-440-6
 • Wejkszner A. (2017), Ewolucja zagrożenia terrorystycznego na Bliskim Wschodzie w 2016 roku, "Przegląd Strategiczny" 2017, nr 10, DOI : 10.14746/ps.2017.1.26
 • Wejkszner A. (2016), Państwo Islamskie. Narodziny nowego kalifatu?, Warszawa, ISBN 978-83-8085-229-7
 • Wejkszner A. (2016), Państwo Islamskie – fenomen nowego dżihadystycznego protopaństwa, "Przegląd Politologiczny" 2016, nr 4., DOI : 10.14746/pp.2016.21.4.6

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 • organizacje międzynarodowe
 • terroryzm międzynarodowy
 • radykalizm islamski

Udział w projektach badawczych:

 • „The Arab Spring” – międzywydziałowy projekt badawczy (2011 - 2012) - członek zespołu badawczego, projekt ze środków WNPiD UAM
 • „Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na progu XXI wieku”–  udział w projekcie realizowanym w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NN 116455040, - członek zespołu badawczego.
 • Unia Europejska wobec procesów transformacyjnych w Egipcie po roku 2011, Projekt finansowany przez NCN: 2012/05/B/HS5/00510 (2012-2015) - członek zespołu badawczego. W ramach projektu współpraca z Uniwersytetem Kairskim (Dżamijjat al-Kahira) i American University in Cairo.
 • Unia Europejska wobec Azji Środkowej - uwarunkowania regionalne i międzynarodowe, Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2014/15/B/HS5/01591) - członek zespołu badawczego

Dydaktyka

 • Organizacje międzynarodowe
 • Zagrożenia asymetryczne
 • Oblicza współczesnego dżihadyzmu
 • Terroryzm we współczesnym świecie
 • Islamic State and Terrorism
 • International Security Issues

Nagrody

2011 - Nagroda JM rektora UAM III stopnia za osiągnięcia naukowe