DrJoanna Skrzypczyńska

pbn_logogoogle_scholar_logo

Biogram

Jestem absolwentką Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Specjalizuje się w ekonomii międzynarodowej i polityce gospodarczej. Studia doktoranckie odbyłam w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz na Uniwersytecie Viadrina w ramach programu Europa Fellows. Jestem także absolwentką studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie polityki gospodarczej (2007-2008). W 2016 roku byłam wykładowczynią wizytującą na Appalachian State University w Stanach Zjednoczonych. Poza tym wykładałam gościnnie na Uniwersytetach m.in. we Włoszech (Sapienza, Catania), Islandii, USA. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz International Political Science Association (IPSA).

Publikacje

  Wybrane publikacje

 • Portela C. Pospieszna P. Skrzypczyńska J. & Walentek, D. (2020). Consensus against all odds: explaining the persistence of EU sanctions on Russia. Journal of European Integration. 1-17. 10.1080/07036337.2020.1803854. IF (2019) 1.261.
 • Skrzypczyńska J. (2020), Instrumenty ochrony handlu Unii Europejskiej wobec Chin a reguły WTO, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań.
 • Pospieszna P. Skrzypczyńska J. Stepien B. (2019), Two Birds with One Stone—How Russian Countersanctions Intertwined Political and Economic Goals, PS: Political Science & Politics. December http://dx.doi.org/10.1017/S1049096519001781,  IF (2018) 1. 3422.
 • Brańka T, Skrzypczyńska J. (red) (2019),  Getting Europe back to work. Crisis (re) production and crisis overcoming in Europe, Adam Mickiewicz University in Poznań
 • Skrzypczyńska J. (2017). Market protection policy of the European Union against imports from China. "Rocznik Integracji Europejskiej", nr 11,  417=426. DOI : 10.14746/rie.2017.11.30. ISSN 1899-6256
 • Pospieszna P. Stępień B. Skrzypczyńska J. (2016), Challenges in evaluating impact of sanctions - political vs economic perspective Przegląd Politologiczny nr 4
 • Skrzypczyńska J. (2015), Brick's stance in WTO, Revolutions. Global Trends and regional Issues, November.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 • Liberalizacja handlu międzynarodowego
 • Funkcjonowanie Światowej Organizacji Handlu
 • Polityka handlowa Unii Europejskiej
 • Polityka gospodarcza

Projekty badawcze:

 • Wykonawczyni w grancie Does Supranational Coercion Work? Onset, Impact and Effectiveness of EU Sanctions, NCN BEETHOVEN Project ID UMO-2014/15/G/HS5/04845, DFG code: 749/15 Project duration-2016-2019, Sources of funding, Ministry of Science and Higher Education, Poland, German Research Foundation (DFG) Germany. 2016-2020
 • Członkini zespołu Jean Monnet Center of Excellence - Tytuł grantu In)coherence of the EU external actions – (dis)continuity, resilience and external engagement in the contested global order. 2018-2021
 • Członkini zespołu J.M  Chair “EU DYNAMICUS", project European Union – Economic Development, Young Europeans and Innovations in Crisis Overcoming and Union’s Sustainability, Project Reference: 575055-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-CHAIR czas trwania 01.09.2016 – 31.08.2019.
 • Wykonawczyni w grancie Unia Europejska wobec przyspieszonego rozwoju Chińskiej Republiki Ludowej, finansowanego z NCN 2013/11/B/HS5/03572, OPUS 6, 2014-2017, źródło finasowania, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska 2014-2020

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Polityka gospodarcza
 2. Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 3. Międzynarodowe transakcje gospodarcze
 4. Economic Policy
 5. Multiculturalism in business practices