Prof. dr hab.Sebastian Wojciechowski

Kierownik Zakładu Studiów Strategicznych, profesor

pbn_logo

Biogram

Kierownik Zakładu Studiów Strategicznych UAM. Dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Departamentu Stanu USA. Laureat nagrody naukowej Prezesa Rady Ministrów RP oraz nagrody naukowej z funduszy Unii Europejskiej. Były Dziekan Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Redaktor naczelny „Przeglądu Strategicznego’’. Członek m.in.: Komisji Bałkanistyki PAN, Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Ekspert Instytutu Zachodniego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz OBWE ds. bezpieczeństwa i terroryzmu. Autor licznych publikacji z zakresu stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego.

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

 • S. Wojciechowski, Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2000.
 • S. Wojciechowski, Integracja i dezintegracja Jugosławii na przełomie XX i XXI wieku, Poznań 2002.
 • W. Burszta, T. Kamusella, S. Wojciechowski (eds.), Nationalism Across the Globe, Poznań 2005.
 • B. Koszel, S. Wojciechowski (red.), Zimna wojna (1946 – 1989) i jej konsekwencje dla ładu międzynarodowego, Poznań 2007.
 • P. Ebbig, R. Fiedler, A. Wejkszner, S. Wojciechowski, Leksykon współczesnych organizacji terrorystycznych, Poznań 2007.
 • R. Fiedler, S. Wojciechowski (red.), Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, Poznań 2008.
 • S. Wojciechowski, M. Tomczak (red.), Mocarstwowość na przełomie XX i XXI wieku. Teorie – Analizy – Prognozy, Poznań 2010.
 • S. Wojciechowski, J. Jeszka (eds.), The Faces and Problems of Modern Europe. Case Studies, Poznań 2010.
 • S. Wojciechowski, Interferencyjna koncepcja współczesnego terroryzmu, Bydgoszcz 2011.
 • S. Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku, Pojęcie- przejawy-przyczyny, Poznań 2013.
 • S. Wojciechowski, A. Wejkszner (red.), Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, Warszawa 2013.
 • S. Wojciechowski, The Hybridity of Terrorism, Berlin 2013.
 • S. Wojciechowski, A. Potyrała (eds.), Poland’s Security. Contemporary Domestic and International Issues, Berlin 2013.
 • S. Wojciechowski, The Hybridity of Terrorism, Berlin 2013.
 • A. Potyrała, B. Przybylska-Maszner, S. Wojciechowski (eds.), Relations between the European Union and Egypt after 2011 – Determinants, Areas of Cooperation and Prospects, Berlin 2015.
 • S. Wojciechowski, P. Osiewicz, Zrozumieć współczesny terroryzm. Wybrane aspekty fenomenu, Warszawa 2017.
 • S. Wojciechowski, Reasons of Contemporary Terrorism. An Analysis of Main Determinants, in: Radicalism and Terrorism in the 21st Century, (eds.) A. Sroka, F. Castro-Rial Garrone, R. D. Torres Kumbrian, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2017.
 • A. Wejkszner, S. Wojciechowski (red.), Współczesne bezpieczeństwo Polski. Międzynarodowy wymiar instytucjonalny, Warszawa 2019.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe
 • Stosunki międzynarodowe
 • Tendencje dezintegracyjne (np. terroryzm, fundamentalizm, nacjonalizm)
 • Problemy globalne
 • Profilowanie potencjalnych zagrożeń oraz ich sprawców

Kierowanie i uczestnictwo w projektach badawczych:

 • ,,Teoria i strategia współczesnego terroryzmu. Analiza systemowa i funkcjonalna modelu’’ MNiSW – projekt indywidualny.
 • Internal and International Aspects of Modern Terrorism” – kierownik projektu.
 • „Poland and the World in the 21st Century” projekt międzynarodowy – kierownik projektu.
 • „Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku” NCN – kierownik projektu.
 • ,,USA-Europa. Wyzwania, trendy i perspektywy’’ NCN – uczestnik projektu.
 • ,,Unia Europejska wobec transformacji w Egipcie po 2011 roku” NCN – uczestnik projektu.
 • ,,Strategic Review of World Security’’ – kierownik projektu.
 • ,,Opracowanie innowacyjnego stacjonarnego systemu do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych’’ NCBiR – uczestnik projektu.
 • ,,Akademia innowacyjnych zastosowań technologii cyfrowych’’ FE – uczestnik projektu.
 1.  

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Polityka cyberbezpieczeństwa
 • Terrorism and Asymmetrical Threats

Nagrody

  • Nagroda za książkę ,,Nacjonalizm w Europie Środkowo – Wschodniej” przyznana z programu Unii Europejskiej
  • Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców, Warszawa 2001 r.
  • Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców, Warszawa 2002 r.
  • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną
  • Nagroda Honorato Gratias
  • Medal za Długoletnią Służbę – przyznany przez Prezydenta RP

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 • Sport i turystyka
 • Gromadzenie wspomnień uczestników II wojny światowej
 • Kobudo