DrNatalia Kusa

pbn_logo

Biogram

Doktorka na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu (Zakład Systemów Politycznych), członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Absolwentka politologii oraz stypendystka programu Erasmus+ na Uniwersytecie Państwowym w Sankt-Petersburgu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół systemu politycznego Federacji Rosyjskiej, sposobów funkcjonowania rosyjskiej opozycji oraz nowych, nietypowych form protestu. Poza pracą naukową współpracuje również z samorządami lokalnymi, współtworzy kreatywne projekty z firmami zewnętrznymi oraz pisze analizy nie tylko politologiczne.

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

 • Jasiak K., Kusa N. (2020), An Analysis of NEETs Situation in UE-28 Countries and the Example of Netherlands, “Przegląd Politologiczny”, nr 3.
 • Kusa N., Musiał-Karg M., Stelmach A. (2018) (red.), Uwarunkowania demokracji przedstawicielskiej we współczesnej Polsce i Europie, Poznań.
 • Donaj Ł., Kusa N. (2018), „Nie/kampania nie/istniejącego kandydata” – Aleksiej Nawalny w wyborach prezydenckich w Rosji w 2018 r., w: Kusa N., Musiał-Karg M., Stelmach A. (2018) (red.), Uwarunkowania demokracji przedstawicielskiej we współczesnej Polsce i Europie, Poznań.
 • Kusa N. (2018), Destabilisation of the internal situation as one of the main threats to the security of Russian Federation, “Przegląd Strategiczny”, nr 11.
 • Kusa N. (2018), Zagraniczny agent w rosyjskim społeczeństwie. Normatywne ograniczenia w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych w Federacji Rosyjskiej w latach 2012-2016, w: Aktywność polityczna i jej przejawy we współczesnych państwach, red. J. Jakubowski, B. Pająk-Patkowska, Poznań.
 • Donaj Ł., Kusa N. (2018), “Non-campaign of a non-candidate” – Alexei Navalny in the 2018 presidential election in Russia, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 3.
 • Kusa N. (2017), The Internet as a space of freedom? The significance of virtual space for the opposition in the Russian Federation, „Refleksje”, nr 16.
 • Kusa N. (2017), Gwardia Narodowa Federacji Rosyjskiej jako element systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Rosji, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1.
 • Kusa N. (2016), Potencjał protestów motywowanych ekonomicznie – przypadek współczesnej Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Politologiczny”, nr 3.
 • Kusa N. (2016), Społeczeństwo niezaangażowane? Kryzys poparcia społeczeństwa rosyjskiego wobec działań opozycji w latach 2012-2015, w: Współczesny wymiar społeczeństwa obywatelskiego, red. A. Wojtaszak, A. Krawcewicz, Szczecin.
 • Kusa N. (2016), Kategoria wroga i sojusznika we współczesnej Rosji. Medialny przekaz, społeczny odbiór, w: Problemy bezpieczeństwa Europy i Azji, red. T. Ambroziak, A. Czwołek, Sz. Gajewski, M. Nowak-Paralusz, Toruń.
 • Kusa N. (2015), O tej dekadzie lepiej zapomnieć. Prezydentura Borysa Jelcyna – polityczne uwarunkowania i społeczny odbiór, „Studia Społeczne”, nr 2(13).
 • Kusa N. (2015), Społeczeństwo bez szans na demokratyczną transformację? Zmiana w społeczeństwie rosyjskim w latach 2011-2014, w: Solidarność a demokracja. 25 lat transformacji postkomunistycznej, red. T. Ambroziak, A. Czwołek, Sz. Gajewski, M. Nowak-Paralusz, Toruń.
 • Kusa N. (2015), Artyści w służbie opozycji. Kulturalny wymiar powyborczego ruchu protestu z lat 2011-2013 w Federacji Rosyjskiej, w: (R)ewolucje w przestrzeni poradzieckiej, red. J. Biniewska, A. Majewska, Kraków.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

System polityczny Federacji Rosyjskiej – prezydentura W. Putina, ewolucja systemu partyjnego, działalność i warunki funkcjonowania opozycji, protesty przeciwko władzy, regulacje prawne dotyczące funkcjonowania organizacji społecznych, politycznych i pozarządowych.

Nietypowe formy protestu – nano- i mikroprotesty, protesty w warunkach epidemii, protesty w reżimach autorytarnych.

Prawa człowieka i wolność mediów w krajach postradzieckich – zmiany w prawie dotyczącym praw i wolności człowieka oraz funkcjonowania mediów, wskaźniki wolności słowa, deklaracje a rzeczywistość polityczna.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w krajach postradzieckich, a szczególnie w Rosji – strategie bezpieczeństwa, regulacje prawne, społeczna percepcja.

Dydaktyka

 • System polityczny RP
 • Rosja po Putinie
 • Zarządzanie w sektorze publicznym
 • Kreatywne myślenie
 • Kreatywność w biznesie
 • Techniki twórczego myślenia w biznesie
 • Jak zjeść generała i kochankę Napoleona, czyli o polityczności jedzenia

Nagrody

Stypendium Santander Universidades 2017 za wyróżniającą się aktywność na rzecz Uniwersytetu, bardzo dobre wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia naukowe;

Nagroda dziekana WNPiD za działalność organizacyjną w 2016 r.

Nagroda specjalna im. Jacka Kuronia za pracę magisterską pt. „Biała rewolucja” – Opozycja w Federacji Rosyjskiej po wyborach do Dumy Państwowej w grudniu 2011 roku (Konkurs prac magisterskich im. J. J. Lipskiego 2015);

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Gdynia – modernistyczna historia miasta
 2. Literatura reportażowa i biograficzna
 3. Podróże po obszarze postradzieckim oraz po północnych regionach Włoch