DrMaria Wąsicka-Sroczyńska

Biogram

Absolwentka Wydziału Historycznego i Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie doktor nauk społecznych w dziedzinie nauk o polityce w Zakładzie Systemów Medialnych i Prawa Prasowego. Naukowo zajmuje się badaniem zależności występujących pomiędzy partiami politycznymi a środkami społecznego przekazu.

Publikacje

 • A.Stępińska, M. Wąsicka-Sroczyńska, „Who ‘Speaks Populism’ in Print Media? The Populist Discourse of Political Actors and Journalists„, [w:] „Populist Discourse in the Polish Media”, pod. red. A. Stępińska, Poznań 2020.
 • M. Wąsicka-Sroczyńska, Polskie parlamentarne partie polityczne wobec Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i nadawców publicznych, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2019.
 • M. Wąsicka, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako przedmiot zainteresowania polityków, [w:] „Przegląd Politologiczny”, pod. red. W. Malendowskiego, Poznań 2014, nr 2.
 • M. Wąsicka, Public and commercial television in the polish media system, [w:] Społeczny wymiar aktywności w badaniach młodych naukowców, pod. red. M. Głogaszewskiego, A. Steligi, Poznań 2014.
 • M. Wąsicka, Politicisation of the Polish media or mediatisation of Polish politics?Where the worlds of the media and politics permeate, [w:] „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, pod. red. A. Stelmacha, Poznań 2013, nr 2.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 • systemy medialne,
 • nadawcy publiczni,
 • komunikowanie polityczne,
 • zależności występujących pomiędzy partiami politycznymi a środkami społecznego przekazu.

Od 2016 do 2020 roku pełniła funkcję wykonawcy w grancie badawczym Populistyczny dyskurs polityczny w polskiej sferze publicznej finansowanym przez NPRH (MNiSW), którego kierownikiem jest Profesor Agnieszka Stępińska.

W 2015 roku była członkiem zespołu badawczego WNPiD UAM w ramach konsorcjum naukowego utworzonego przez UAM w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski realizującego zadanie zlecone przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w ramach komercjalizacji nauki pt. Analiza empiryczna zawartości mediów publicznych w roku 2015 – badanie zgodności z planami programowo-finansowymi nadawców publicznych.

Od października 2014 do stycznia 2015 roku była członkiem grupy badawczej powołanej przez International Association of Women in Radio and Television (IAWRT) realizującej projekt Media Monitoring Research polegający na badaniu udziału kobiet i mężczyzn w publicznych mediach w ośmiu państwach.

Dydaktyka

Prowadząca ćwiczenia z przedmiotów:

 • „Wstęp do nauki o komunikowaniu”,
 • „Komunikacja interpersonalna”,
 • „Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe”,
 • „Zarządzanie komunikacją w sytuacjach kryzysowych”.

Nagrody

Nagroda w 11 edycji konkursu „Doktorat 2018” za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej obronioną w 2018 roku przyznana przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.