MgrVladyslav Zinichenko

academia2

Biogram

Doktorant w Szkole Doktorskiej UAM, w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach. Uzyskałem tytuł licencjata z dziennikarstwa na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki, a tytuł magistra stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obszary zainteresowań naukowych: media społecznościowe w krajach poradzieckich; analiza zawartości mediów, komunikowanie polityczne.