Data publikacji w serwisie:

Wszystkich studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (specjalność dziennikarska) zainteresowanych odbyciem praktyk wakacyjnych (lipiec – wrzesień) w redakcji TVN24 – oddział w Poznaniu prosimy o kontakt z prof. UAM dr hab. Agnieszką Stępińską podczas dyżurów po odbiór skierowań i porozumień.

Liczba miejsc ograniczona – w każdym miesiącu redakcja przyjmie maksymalnie 6 osób (po 3 osoby na każde 2 tygodnie danego miesiąca).

Praktyki wakacyjne odbyć można również w „Gazecie Wyborczej”: redakcja przyjmie po 2 osoby na 1 miesiąc. Osoby zainteresowane również prosimy o kontakt z prof. UAM dr hab. Agnieszką Stępińską podczas dyżurów po odbiór skierowań i porozumień.