Data publikacji w serwisie:

Ruszył nabór na wiosenne staże w Urzędzie Miasta Poznania!

Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na 4-miesięczne płatne staże.

Warunkami, które należy spełnić, aby ubiegać się o staż są:

  • posiadanie statusu studenta  studiów jednolitych magisterskich, studiów I stopnia (od 4 semestru) lub studiów II stopnia (od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych czy też eksternistycznych oraz uczelni prywatnych lub państwowych
  • studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego wydziału, biura lub jednostki
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line

Oferowane są 82 miejsca w Urzędzie Miasta Poznania a także 10 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń. Staże realizowane są w terminie kwiecień - lipiec 2023

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie miasta Poznania.

Aplikacja na staż trwa do 5 marca br.